De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wereldwijs Tweede fase (presentatie 36 B) © Malmberg 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wereldwijs Tweede fase (presentatie 36 B) © Malmberg 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Wereldwijs Tweede fase (presentatie 36 B) © Malmberg 2006

2 De nieuwe Wereldwijs Tweede fase  Nieuw programma: de oplossingen van Wereldwijs  Voorbeelden van de nieuwe rubrieken CaseQuest en Kaart in beeld

3 Gevolgen van de herziening Tweede fase 1.Vak moet worden gekozen 2.Meer slu’s 3.Examenstijl 4.Geen wisselende examens 5.Opnieuw geografische vaardigheden belangrijk 6.Keuze voor de regio

4 De oplossingen van Wereldwijs 1.Vak moet worden gekozen Aantrekkelijk boek voor leerlingen Aansluiten op de wereld van vandaag Maatschappelijk relevant Uitdagende opdrachten Handvatten voor goed resultaat op examen

5 2. Meer slu’s  havo 320 slu (+120 uur),  vwo 440 slu (+ 80 uur) Meer tijd Voldoende oefenmateriaal

6 3. Examenstijl Meer complexe open opdrachten met samenhang (WB, CaseQuest) Gebruik bronnen als toetsingskader

7 4. Geen wisselend examen (CE-stof vanaf klas 4)  Examentraining belangrijk Examentrainer  Examenherhaling van belang Examenhulp: samenvattingen, Samenvatter  Gevolgen voor leerlijn Volgorde subdomeinen moet herhaling mogelijk maken

8 Voorbeeld havo 4 – 5 Domein Aarde 100 slu 1 Opbouw en afbraak van het reliëf op aarde (CE) 30 2 Klimaat en landschapszones (CE) 30 3 Natuurlijke processen en landschappen in het Middellands Zeegebied (SE) 20 4 Natuurlijke gevaren in de Verenigde Staten (SE) 20 Indonesië als ontwikkelingsland (50) Nederland als leefomgeving (70)

9 Domein Wereld 100 slu 1 Het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten (SE) 20 2 Samenhang en verscheidenheid in de wereld (CE) 40 3 Globalisering in landen: Groot- Brittannië en India (CE) 20 4 Globalisering, landbouw en landschap (SE) 20

10 Voorkeursroute havo en vwo Havo 4: 160 sluHavo 5: 160 slu Wereld: 100 Aarde H1 en H2: 60 Aarde H3 en H4: 40 Indonesië: 50 Leefomgeving: 70 Vwo 4: 140 slu Vwo 5: 150 sluVwo 6: 150 slu Wereld 140 Aarde H1 en H2: 70 ZO-Azië: 60 Eigen onder- zoek: 20 Aarde H3 en H4: 70 Leefomgeving, H1 en H2: 60 Examenherhaling: 20 slu

11 5. Geografische vaardigheden opnieuw belangrijk  Kaartvaardigheden: Kaart in beeld  Onderzoekend denken: CaseQuest

12 6. Keuze voor de regio

13 Geografische overzichtskennis op mondiaal niveau als kader Ontwikkelen geografisch wereldbeeld Zicht op samenhang en verscheidenheid in de wereld Wereld moet als eenheid herkenbaar zijn, waken voor versnippering van de leerlijn

14 Opzet domein Wereld Globalisering belangrijk kader Geen losse indicatoren show, maar koppeling processen die het gevolg zijn van globalisering Nadruk op verklaren i.p.v. beschrijven Leerling moet landen naar ontwikkeling en politieke kenmerken kunnen karakteriseren

15 Uitwerking globalisering Landen (Groot-Brittanië, India, Kenia) Steden (Amerikaanse steden) Grensregio’s (Mexico – VS) Europese Unie (landbouw, Nederland - Oostenrijk) Verdeling van voedsel Macroregio’s (Zuidoost-Azië) Ontwikkelingsland (Indonesië) Leefomgeving (Nederland)

16 Inhoud hoofdstuk Wereld Kaart in beeld 1.De wereld wordt een geheel (1500-1950) 2.Het wereldbeeld in 1950: de overzichtelijke wereld 3.Het wereldbeeld in 2000: weg met de overzichtelijkheid 4.De motor van de globalisering 5.De rol van de staat bij globalisering 6.Globalisering en cultuur 7.Wat is de tussenstand van globalisering: indicatoren om landen te vergelijken CaseQuest Examentrainer CE

17

18 Onderwerp van de rubriek kaart in beeld in aansluiting op het thema van het hoofdstuk.

19 Kaart in beeld biedt aanknopingspunten om met verkenningsopdrachten: 1) het thema te introduceren; 2) kaartvaardigheden te oefenen.

20 Bijvoorbeeld: Domein A1 Vaardigheden - Subdomein A1: Geografische benadering: kaarten selecteren, lezen, analyseren, interpreteren en produceren bij het beantwoorden van geografische vragen. In dit verband kan hij:Specificatie: Relevante kaarten selecteren, o.a. uit de atlas, op grond van de informatiewaarde van kaarten. Bij het proces van kaartselectie betrekt hij: projectie, schaal, symbolen, vertekening, vereenvoudiging, weglating en overdrijving. Tijdens het examen mag de kandidaat een door het CEVO toegestane atlas gebruiken. Verschijnselen op kaarten van verschillende typen identificeren, classificeren en relateren. Het gaat om het lezen en analyseren van verschillende soorten en typen kaarten. Verschijnselen op kaarten van verschillende typen verklaren. Bij kaartinterpretatie gaat het om het leggen van verbanden tussen elementen op een (of meerdere) kaart(en) en het verklaren daarvan.

21 Kaart in beeld biedt aanknopingspunten om met verkenningsopdrachten: 1) het thema te introduceren; 2) kaartvaardigheden te oefenen. Bijvoorbeeld: Domein A1 Vaardigheden - Subdomein A1: Geografische benadering: kaarten selecteren, lezen, analyseren, interpreteren en produceren bij het beantwoorden van geografische vragen. In dit verband kan hij:Specificatie: Relevante kaarten selecteren, o.a. uit de atlas, op grond van de informatiewaarde van kaarten. Bij het proces van kaartselectie betrekt hij: projectie, schaal, symbolen, vertekening, vereenvoudiging, weglating en overdrijving. Tijdens het examen mag de kandidaat een door het CEVO toegestane atlas gebruiken. Verschijnselen op kaarten van verschillende typen identificeren, classificeren en relateren. Het gaat om het lezen en analyseren van verschillende soorten en typen kaarten. Verschijnselen op kaarten van verschillende typen verklaren. Bij kaartinterpretatie gaat het om het leggen van verbanden tussen elementen op een (of meerdere) kaart(en) en het verklaren daarvan.

22 Een verkenningsvraag naar aanleiding van een bron over het zogenaamde Overzees Arbeidsmigranten Programma: Welk land hoort bij het Overzees Arbeidsmigranten Programma?

23

24 Een verkenningsvraag naar aanleiding van een bron over het zogenaamde Overzees Arbeidsmigranten Programma: Welk geografisch gegeven uit deze bron kun je niet van de kaart People on the move aflezen?

25

26 Een verkenningsvraag oefent kaartvaardigheden met behulp van de rubriek Kaart in beeld, ook met de Grote Bosatlas.

27 CaseQuest

28 Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal.

29 CaseQuest Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal. Voorbereiding op nieuwe vorm van examinering.

30 CaseQuest Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal. Voorbereiding op nieuwe vorm van examinering. Geen uitgebreid stappenplan, maar directe vraagstelling – gelijk de diepte in.

31 CaseQuest Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal. Voorbereiding op nieuwe vorm van examinering. Geen uitgebreid stappenplan, maar directe vraagstelling – gelijk de diepte in. Sterke positionering in methode – niet zomaar extra keuzestof.

32 CaseQuest Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal. Voorbereiding op nieuwe vorm van examinering. Geen uitgebreid stappenplan, maar directe vraagstelling – gelijk de diepte in. Sterke positionering in methode – niet zomaar extra keuzestof. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof.

33 CaseQuest: drie voorbeelden Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76)

34 CaseQuest: drie voorbeelden Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76)

35 De mate van globalisering Welk land is het meest geglobaliseerd?

36 De mate van globalisering Welk land is het meest geglobaliseerd?

37 CaseQuest: drie voorbeelden Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) 2 – MNO’s in ontwikkelingslanden (p.79)

38 MNO’s in ontwikkelingslanden Is het totaaleffect van de aanwezigheid van multinationale ondernemingen positief voor ontwikkelingslanden?

39 MNO’s in ontwikkelingslanden Is het totaaleffect van de aanwezigheid van multinationale ondernemingen positief voor ontwikkelingslanden?

40 CaseQuest: drie voorbeelden Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) 2 – MNO’s in ontwikkelingslanden (p.79) 3 – Toekomstscenario’s (p.82)

41 Toekomstscenario’s Wat is op basis van de huidige politieke en economische situatie in de wereld en het voortschrijdende proces van globalisering, het meest waarschijnlijke toekomstscenario?

42 CaseQuest: drie voorbeelden Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) 2 – MNO’s in ontwikkelingslanden (p.79) 3 – Toekomstscenario’s (p.82) In het werkboek verwerkt bij de analysevragen.

43 CaseQuest: drie voorbeelden Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) 2 – MNO’s in ontwikkelingslanden (p.79) 3 – Toekomstscenario’s (p.82) In het werkboek verwerkt bij de reflectievragen.

44 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Wereldwijs Tweede fase (presentatie 36 B) © Malmberg 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google