De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De maatschappelijke opbrengst van de bibliotheek Marjolein Oomes, Boekmanstichting Amsterdam, 09-11-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De maatschappelijke opbrengst van de bibliotheek Marjolein Oomes, Boekmanstichting Amsterdam, 09-11-2015."— Transcript van de presentatie:

1 De maatschappelijke opbrengst van de bibliotheek Marjolein Oomes, Boekmanstichting Amsterdam, 09-11-2015

2 Agenda Doel en opbouw van het onderzoeksprogramma Inzichten op hoofdlijnen Reflectie op bevindingen en methoden Vooruitblik op wat komen gaat GegevensverzamelingNaam en/of datum

3 Groeiend belang van het aantonen van maatschappelijke waarde Digitalisering Veranderende verwachtingen en gedragingen van gebruikers Bezuinigingen Nadruk op evidence based policy Traditionele (gebrekkige) onderbouwing van claims voldoet niet meer Waarom een landelijk onderzoeksprogramma?

4 Doel Ontwikkelen instrumentarium voor meten outcomes t.b.v. Kritische reflectie Verbetering dienstverlening en vergroten impact Communicatie naar de buitenwereld: verantwoording en legitimering

5 Opbouw van het onderzoeksprogramma

6 WAT WETEN WE (INMIDDELS)? Inzichten uit fase 1

7 Inzicht 1: 5 domeinen van (mogelijke) maatschappelijke opbrengst

8 Inzicht 2: Nadruk op fun en educatie

9 Inzicht 3: In internationaal perspectief scoort Nederland laag Source: Vakkari et al., 2015

10 Inzicht 4: Waardering bezoekers en niet-bezoekers ongeveer even hoog

11 Inzicht 5: Maatschappelijke waarde hoger ingeschat dan persoonlijke waarde

12 Algemene inzichten Primaire doelstelling lijkt nog altijd verantwoording In veel mindere mate reflectie en verbetering / beleidsontwikkeling Wat zeggen de uitkomsten over ons beleid? Met welk niveau zijn we tevreden? Wat is goed / slecht? Definitie op abstract niveau: moeite met concretiseren / operationaliseren Er wordt nog weinig kennis gedeeld

13 WAT WETEN WE (NOG) NIET? Overwegingen en vervolgstappen voor (ontwikkel)fase 2

14 Overwegingen m.b.t. het meetinstrument 1.Verdiepende informatie over specifieke diensten en activiteiten blijft onderbelicht: Weinig respondenten Lengte vragenlijst (weinig verdieping) Landelijk versus lokaal niveau 2.Specifieke doelgroepen blijven onderbelicht 3.Bepaalde concepten blijven moeilijk te meten (ontmoeting, verrijking)

15 Bepaalde concepten blijven moeilijk te meten Men is zich niet altijd bewust van gedrag / effecten (survey juiste methode?) Bepaalde begrippen zijn ontastbaar en moeilijk te interpreteren: (door) de bibliotheek … kan ik beter meedoen in de samenleving voel ik mij meer verbonden met de samenleving is goed voor de saamhorigheid vergroot de wereld van mensen ondersteunt mij in mijn persoonlijke groei zorgt er voor dat ik mij zekerder in het leven voel staan is belangrijk voor de kenniseconomie

16 Volgende stappen Ontwikkelen van aparte instrumenten Gericht op specifieke diensten / doelgroepen In te zetten op lokaal niveau  Voor een dieper inzicht Met een uitgebreidere testfase  Zodat we beter weten wat we precies meten

17 Aparte meetinstrumenten -Kennismaking + training nieuwe technologieën -Maker spaces -Tablet-cafés -Leven Lang Leren (educatieve programma’s / activiteiten) -Persoonlijke ontwikkeling / ontplooiing -Participatie -Integratie / Inburgering -Activiteiten -Cultuur / ontspanning / entertainment -Leesbevordering / literatuur -Ontsluiting van informatie -(fysieke) informatiepunten -Lezingen / bijeenkomsten -Collectie

18 Stappen Stap 1: selectie van thema en methode Stap 2: ontwikkeling meetinstrumenten Stap 3: expert review Aanpassing meetinstrument Stap 4: voortijdse validatie middels ‘cognitive interviewing’ (hardopdenk methode + ‘verbal probing’) Aanpassing meetinstrument Stap 5: pilot  kleinschalige pilot in ca. 4 bibliotheken (stad / platteland), dataverzameling door medewerkers Aanpassing meetinstrument + ontwikkeling handleiding Ontwikkelen infrastructuur voor inzet instrumenten (?)

19 Publicaties Literatuuronderzoek Artikel in IFLA-journal Publicatie publieksversie in november Surveyonderzoek Artikelen in Bibliotheekblad: 2011 (10); 2013 (8 & 11); 2015 (5) DURF! (online magazine) Publicatie publieksversie Internationale samenwerking Artikel internationale vergelijking in Journal of Documentation 2 e artikel nog te verschijnen Te vinden op: https://www.kb.nl/ob/algemene- programmas/onderzoeksagenda/meten-maatschappelijke-opbrengst- mmohttps://www.kb.nl/ob/algemene- programmas/onderzoeksagenda/meten-maatschappelijke-opbrengst- mmo

20 Contact marjolein.oomes@kb.nl @MarjoleinOomes https://www.biebtobieb.nl/groepen/mete n-maatschappelijke-opbrengst-van- openbare-bibliotheken


Download ppt "De maatschappelijke opbrengst van de bibliotheek Marjolein Oomes, Boekmanstichting Amsterdam, 09-11-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google