De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Revius Wijk Ontdekkend en Onderzoekend Leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Revius Wijk Ontdekkend en Onderzoekend Leren."— Transcript van de presentatie:

1 Revius Wijk Ontdekkend en Onderzoekend Leren

2 Op onze school waren tot nu toe
8 leerhuizen.

3 Leerhuis 2 vmbo-t 1,2 Thuisbasis voor 5 klassen
lokaal lokaal Gemeenschappelijke ruimte teamkamer berging Thuisbasis voor 5 klassen Thuisbasis voor 8 leraren Thuisbasis voor 1 lesassistent (fte<1)

4

5

6

7 Kenmerken van onderwijs in leerhuizen
Pedagogisch sterk door kleinschaligheid: - leerling in beeld bij leerhuisteam Didactisch sterk door inrichting gebouw: - docenten leren met en van elkaar - werken intensief samen, zien elkaar aan het werk didactiek aangepast aan de ruimte Team heeft het primaat bij keuze van didactische werkwijze en afspraken in het leerhuis

8 Onderwijs in leerhuizen
Gebouw, met zijn leerhuizen, leent zich voor alle vormen van didactiek: instructie aan hele klas of kleinere groep, groeps (leerhuis-) opdrachten, praktijkopdrachten, zelfstandig/individueel werken, leren met en van elkaar ……… Leerling heeft 70% van zijn tijd les in het leerhuis, 30% in vaklokalen

9 Revius Wijk: onderwijs met de iPad
Onderwijs met de iPad in alle klassen (op havo 4-5 na) iPad biedt mogelijkheid om oneindige leerbronnen in te zetten: * adaptieve methodes * eigen gemaakt lesmateriaal * filmpjes (ook door leerling gemaakt) * educatieve apps en games * magazines/tijdschriften iPad is communicatiedevice: * inleveren van producten * onderwijs op afstand * chatten over onderwijsleerstof Leerling heeft dus iets te kiezen, vergroot mogelijkheden van gepersonaliseerd leren

10 Onderwijs in leerhuizen
Toch….. nog steeds docent gestuurd Toch….. te veel vasthouden aan zekerheden Toch….. te weinig durven loslaten Leerlingen: * hebben op zelfde moment zelfde vak * krijgen binnen het vak dezelfde opdrachten * kunnen dezelfde uitleg krijgen * doen op hetzelfde moment hun toetsen (krijgen daar dezelfde vragen)

11 Revius Wijk Je kunt je afvragen:
Hebben alle leerlingen hetzelfde nodig om het curriculum te doorlopen?: zelfde hoeveelheid lessen zelfde instructie zelfde opdrachten zelfde toetsen Moeten alle leerlingen hetzelfde kennen en kunnen om te kunnen starten op een vervolgopleiding en deze goed te doorlopen? Zijn onze leerlingen niet teveel onderwijsconsumenten?

12 Revius Wijk Je kunt je afvragen:
Moeten alle leerlingen in het vo hetzelfde gedaan en geleerd hebben om mondig, verantwoord en zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren? Is het huidige curriculum datgene wat alle leerlingen eigenlijk wel moeten doorlopen?

13 Daarom zijn wij dit jaar gestart met een nieuwe bijzondere klas:
een klas in LEERHUIS 9

14 In leerhuis 9…. - leert de leerling vanuit nieuwsgierigheid, hij onderzoekt en ontdekt - en wij koppelen dat aan wat de leerling moet leren en weten!

15 In leerhuis 9.. - staat de leerling zelf aan het roer van wat, wanneer en hoe hij wil leren...... - en wij coachen de leerling

16 In leerhuis 9….. - worden de vakken samengevoegd tot thema's
- kiest de leerling soms, alleen of samen, met klasgenootjes een thema (vraaggestuurd) - bieden soms de docenten een thema aan (opdrachtgestuurd). - blijven de kernvakken als vak bestaan, dit zijn: Nederlands, Engels en wiskunde

17 Inspiratiebronnen We staan niet alleen in vernieuwingsideeën:
meer scholen met een andere invulling van het curriculum meer scholen op zoek naar implementeren van 21e Eeuwse Vaardigheden in het onderwijs VO-raad ondersteunt met Leerlabs de verspreiding van onderwijs-vernieuwende ideeën we zoeken naar resultaten van onderzoek over ontdekkend en onderzoekend leren Platform Onderwijs2032

18

19

20 Leren doet de leerling het beste als http://www. youtube. com/watch
1. hij zich goed voelt wat hij leert zin heeft 3. hij actief is als hij leert (oa. samen leren) 4. hij uitgedaagd wordt om net dat stapje verder te doen 5. hij een coach heeft hij kan gebruiken wat hij geleerd heeft hij vaak terug denkt aan wat hij geleerd heeft hij zijn volgende stappen plant

21 Leerproces = wat en hoe de leerling leert
Belangrijk: zelfevaluatie: wat kan hij, wat moet hij nog leren zelfregulatie: wat zijn de sterke kanten / eigenschappen, welke kanten /eigenschappen kan hij nog ontwikkelen om het leren beter te laten gaan

22 Hoe ziet het schoolwerk eruit?
60% van de tijd op school is er voor ontdekkend en onderzoekend leren. - 40 % van de tijd op school wordt er gewerkt aan de kernvakken, Frans en bewegings-onderwijs

23 vluchtelingenprobleem
voorbeeld van een thema: vluchtelingenprobleem Een leerling onderzoek en ontdekt verschillende aspecten: * Historisch * Scheikundig * Geografisch * Taalkundig * Economisch * Beeldend * Biologisch * Sportief, lichamelijk * Natuurkundig * Religieus

24 Hoe meten we prestaties individueel en als lid van een groep?
Toetsing Hoe meten we prestaties individueel en als lid van een groep? * Onderzoekverslag * Film * Werkstuk * Poster * Presentatie * Schriftelijke toets (repetitie) * Gesprek * Kunstwerk * Workshops * ……………

25 Dag van een leerling in leerhuis 9
uur: inloopmoment + dag planning uur: gezamenlijk startmoment uur: leerhuis werken uur: wi/ne/en/fa/bew. ond. uur: leerhuis werken uur: wi/ne/en/fa/bew. Ond uur: afronding van de dag; hoe is er gewerkt? Tijdens leerhuis werken wordt leerling door coach begeleidt.

26

27 Borging en rapportage - eindtermen: de onderzoeksvraag en de prestatie worden langs de meetlat van de eisen van de onderbouw gelegd - de leerling en de docenten maken samen een portfolio - samen met Leerlab 2020 wordt gewerkt aan een digitaal programma om de voortgang van de leerling te monitoren

28 Overgang naar de bovenbouw
in het derde leerjaar groeien we (voorlopig) toe naar instroom in de bovenbouw met het gestandaardiseerd curriculum. Dat betekent dat de leerling gaat wennen aan hoe er in de bovenbouw gewerkt, geleerd en getoetst wordt. - wij garanderen dat dit ontdekkend en onderzoekend leren niet belemmerend is voor de doorstroom naar de bovenbouw.

29 De docent - de docenten begeleiden de leerling bij het Onderzoekend en Ontdekkend Leren. Zij zijn coach. Dat vraagt om de juiste vragen kunnen stellen en de juiste feedback geven. de docenten krijgen daarom ook een coach voor het ontwikkelen van hun didactisch coachen kwaliteiten, zo leren ook zij in leerhuis 9 - de docent communiceert dagelijks met collega’s in korte momenten: overdrachts-gesprekjes + overwegingen in het programma SLACK

30

31 Werken in leerhuis 9 Start aan het begin van dit schooljaar:
* helemaal vrij in thema kiezen, vrij in tijdsbepaling * geen werk opgegeven voor thuis * leerlingen werkten aan één thema * leerlingen bepaalden zelf met wie zij werkten aan een thema waar zijn wij en de leerlingen tegen aan gelopen: * groepsproces * individuele begeleiding * samenwerking * overzicht van thema’s waar leerlingen mee bezig zijn * (gebrek aan) diepgang bij de presentatie * dagritme / planning * ontbreken van richtinggevende producten

32 Werken in leerhuis 9 Hoe zijn we daarmee omgegaan?
niet terugvallen in bekend gedrag structuur aanbieden waar leerlingen zelf aangeven dit nodig te hebben basisproducten aanbieden: projectstart, evaluatie formulier, matrix van leerdoelen. Duidelijker eisen stellen aan het product van de leerling basisafspraken over samenwerking toewijzen van één begeleider aan ieder thema één gezamenlijk aangeboden thema, uitwerking aan de leerlingen ook schriftelijke toetsen aanbieden; uitslag aan leerling op verzoek van de leerling Maar vooral: - vasthouden aan de uitgangspunten; waar doen we het ook al weer voor? veel communiceren (ook via medium SLACK) niet te ingewikkeld denken, maar vooral pragmatisch zijn enthousiast blijven, elkaar inspireren elkaar en de leerlingen VERTROUWEN

33

34

35 een bijzondere klas ingericht!
Daarom een bijzondere klas ingericht! onderwijs = de juiste vragen stellen en op leren gerichte feedback geven


Download ppt "Revius Wijk Ontdekkend en Onderzoekend Leren."

Verwante presentaties


Ads door Google