De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Vergelijkingsronde Levenswetenschappen Radboud Universiteit 7 november 2015 Dr. Helma Pluk Docent Biochemie Coördinator master Molecular Mechanisms.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Vergelijkingsronde Levenswetenschappen Radboud Universiteit 7 november 2015 Dr. Helma Pluk Docent Biochemie Coördinator master Molecular Mechanisms."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Vergelijkingsronde Levenswetenschappen Radboud Universiteit 7 november 2015 Dr. Helma Pluk Docent Biochemie Coördinator master Molecular Mechanisms of Disease

2 Levenswetenschappen / Life Sciences aan de Radboud Universiteit Natuur Mensen Biologie Moleculen Medicijnen ontdekken Ziektes genezen Scheikunde Mechanismen van ziekte en gezondheid

3 Life Sciences aan de Radboud Universiteit Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen (MLW) Biologie => Medische Biologie Biomedische Wetenschappen (BMW) Geneeskunde Molecular Life Sciences Medicine (Medical) Biology Biomedical Sciences Molecular Life Sciences Medicine Medical Biology Biomedical Sciences Molecular Mechanisms of Disease Cognitive Neurosciences Bachelors Masters Research Masters

4 Life Sciences aan de Radboud Universiteit Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen Biologie => Medische Biologie Biomedische WetenschappenFaculteit Medische Wetenschappen Geneeskunde Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Hoe te kiezen tussen deze studierichtingen? Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)

5 Hoe wil jij naar gezondheid kijken? Moleculair/cellulair Cellen en weefsels Organismen De patiënt Patiëntengroepen

6 Schematisch patiëntbiologie scheikunde Moleculaire levens- wetenschappen Medische biologie Biomedische wetenschappen Geneeskunde

7 Schematisch patiëntbiologie Medische biologie Biomedische wetenschappen Geneeskunde Onderzoek naar mechanismen van ziekten en gezondheid, bijvoorbeeld hoe ontstaat kanker kan vanuit meerdere Bachelors scheikunde Moleculaire levens- wetenschappen

8 Vertrekpunten opleidingen Geneeskunde: hoe genees ik een patiënt? Behandelaar, praktisch Onderzoek vanuit de patiënt (numerus fixus) Moleculaire Levenswetenschappen: moleculaire oorzaak ziekte? Geen patiënten maar wél patiëntenmateriaal Moleculaire mechanismen Biologische en biomedische processen op moleculair niveau Biomedische wetenschappen: redenen gezondheid en ziekte? Onderzoek naar gezondheid en ziekte Molecuul – mens – populatie Onderwijs en onderzoek vanuit de patiënt – casussen/contact (numerus fixus) Medische Biologie: biologische oorzaak ziekte? Geen patiënten maar wél patiëntenmateriaal Levende organismen Ziekteprocessen op cel- en orgaanniveau

9 Hoe zeker ben je of je in de Life Sciences verder wil? Kiezen betekent ook “uitsluiten” van richtingen / vakgebieden / interesses! patiëntbiologie Medische biologie Biomedische wetenschappen Geneeskunde scheikunde Moleculaire levens- wetenschappen

10 Kiezen betekent ook uitsluiten van richtingen / vakgebieden / interesses MLW => biochemie, (moleculaire/cel-) biologie, bioinformatica, synthese biomoleculen, scheikunde, thermodynamica, wiskunde MLW, Biologie en BMW: 3 jaar Bachelor en 2 jaar master; GNK 3 jaar Bachelor en 3 jaar master. Na Bachelor meerdere masters mogelijk! Masters met diverse richtingen/tracks (onderzoeker, consultant, communicatie, educatie, management etc). GNK => behandelaar, medisch professionele vorming BMW => fysiologie, biochemie, populaties, determinanten gezondheid, epidemiologie, modelmatig, onderzoeksmethodologie (Medische) Biologie => fysiologie, neuro- wetenschappen, celbiologie, humane biologie, milieu, water, ecologie, planten, bacteriën, dieren

11 “Vertrekpunten” uiten zich in vakken BMW – geen vak Wiskunde, wel onderzoeks- methodologie => statistiek (Medische) Biologie – Wiskunde – Statistiek – Biofysica MLW – 1 e jaar groot deel samen met Scheikunde en Science; Wiskunde 1,2 en 3 patiëntbiologie Medische biologie Biomedische wetenschappen Geneeskunde scheikunde Moleculaire levens- wetenschappen

12 “Vertrekpunten” uiten zich in vakken BMW – geen vak Wiskunde, wel onderzoeks- methodologie => statistiek (Medische) Biologie – Wiskunde – Statistiek – Biofysica MLW – 1 e jaar groot deel samen met Scheikunde en Science; Wiskunde 1,2 en 3 patiëntbiologie Medische biologie Biomedische wetenschappen Geneeskunde scheikunde Moleculaire levens- wetenschappen MLW en Medische Biologie in laatste jaar Bachelor zelfde keuzevakken mogelijk.

13 Life Sciences aan de Radboud Universiteit Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen – vanaf 2016 in het Engels Biologie => Medische Biologie Biomedische Wetenschappen Geneeskunde Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Hoe te kiezen tussen deze studierichtingen? Concrete voorbeelden studierichtingen aan de hand van onderzoek aan kanker

14 Moleculaire Levenswetenschappen – onderzoek aan kanker How can we selectively label molecules in living cells? J Dommerholt, S Schmidt, R Temming, LJA Hendriks, FPJT Rutjes, JCM van Hest, DJ Lefeber, P Friedl, FL van Delft, Angew Chemie Int Ed 2010, 49, 9422 Prof. Jan van Hest MLW: Moleculaire basis van biologische processen en ziekten. Studie op het grensgebied van de scheikunde, biologie en medische wetenschappen.

15 Brinkhuis et al. Angew Chem Int Ed. 2012, 51, 8339 Nanoparticles Blood vessels Cell nuclei Brain slice of a mouse Crossing the Blood-Brain-Barrier Prof. Jan van Hest

16 multimodal imaging agent PET 19 F/ 1 H MRI Ultrasound (injectable label) # of cells Time Cell function Time Localisation Time therapeutic cell labeled therapeutic cells + Multimodal in vivo imaging for comprehensive monitoring of cell therapy Aarntzen EH, Srinivas M et al. PNAS 2011 Multimodal in vivo imaging in cell therapy Prof. Jan van Hest & Prof. Carl Figdor

17 Schematisch patiëntbiologie scheikunde Moleculaire levens- wetenschappen Medische biologie Biomedische wetenschappen Geneeskunde

18 Medische Biologie – onderzoek aan kanker Welke verschillen zijn er op celniveau zichtbaar aan kankercellen: Mutaties in DNA, bijvoorbeeld mutatie van BCRA-1 tumor supressor eiwit (Over)expressie van groeifactor receptoren, bijv. HER2 in borstkanker Karakteristieken van uitzaaiende kankercellen: Snelheid van “beweging” van cellen Expressiepatroon van eiwitten in cellen Patroon van DNA veranderingen => Onderzoeksveld binnen Medische Biologie: Epigenetica

19 Epigenetica Genotype bepaalt fenotype. Het concept ‘epigenetica’ is door Conrad Waddington in 1942 genaamd om uit te leggen hoe cellen met hetzelfde genotype verschillende fenotypen kunnen hebben. De logica hierbij is dat omgeving (tijd, plaats, ervaring) bepalend kan zijn genotypephenotype Chromatin Transcription & Translation ……………Environment…………… prof. Henk Stunnenberg DNA DNA => RNA => Eiwit

20 H3K4me1, H3K4me3 en H3K27ac zijn scheikundige modificaties (lysine acetylatie, methylatie) die actieve promoters (H3K4me3/H3K27ac) en actieve enhancers (H3K4me1/H3K27ac) markeren. Tussen 10 en 20% van al de gemarkeerde regio’s veranderen gedurende de rijping van een monocyte in een macrophage. Wat gebeurt er op de chromosomen van monocyten die macrophagen worden? Science. 2014 Sep 26;345(6204):1251086. prof. Henk Stunnenberg & prof. Mihai Netea

21 Enhancers worden differentieel gemarkeerd in de 3 celtypen afgeleid van monocyten (Mf, LPS- Mf en BG-Mf). Science. 2014 Sep 26;345(6204):1251086. prof. Henk Stunnenberg & prof. Mihai Netea Chromatine immunoprecipitation & Next Generation Sequencing

22 Schematisch patiëntbiologie scheikunde Moleculaire levens- wetenschappen Medische biologie Biomedische wetenschappen Geneeskunde

23 Biomedische Wetenschappen Groot deel van programma samen met Geneeskunde – nieuw curriculum vanaf 2015 Decentrale selectie (maximaal 100 plaatsen) Biomedische Wetenschappen niet kiezen als “vervanger” voor Geneeskunde Idem (Medische) Biologie, slechts heel beperkt plaats voor zij-instroom in premaster Geneeskunde Mechanismen van ziekte en gezondheid -Uitgangspunt is steeds patiënt -Van molecuul tot populatie Science and innovation -Hoe voer je een goed onderzoek uit? (slimme designs, epidemiologie, statistiek; niet alleen laboratoriumvaardigheden) Verschil met Medische Biologie

24 Biomedische Wetenschappen – onderzoek aan kanker Onderzoek naar mechanisme van ziekteprocessen, bijvoorbeeld leukemie (afdeling Hematologie/Laboratoriumgeneeskunde Radboudumc) => Rol van GATA2 transcriptie factor in acute myeloid leukemia Blood 2012;120:2064-2075. prof. Joop Jansen Hoog GATA2 gehalte markeert een slechtere prognose Een dergelijk onderzoek kan zowel vanuit Medische Biologie als Biomedische Wetenschappen in samenwerking met artsen

25 Biomedische Wetenschappen – onderzoek aan kanker Onderzoek naar mechanisme van ziekteprocessen, bijvoorbeeld leukemie (afdeling Hematologie/Laboratoriumgeneeskunde Radboudumc) Invloed van factoren van buitenaf (chemisch, belastbaarheid, …) op ziekte en gezondheid Onderzoek naar het voorkomen van kanker in menselijke populaties Onderzoek naar werkzaamheid, veiligheid en kosten van medische handelingen => Hoe meet je kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten? Nodig: kennis van ziektemechanisme, kennis van behandelingen, kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen

26 Hoe meet je kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten? Proefschrift Lianne Wennekes: Development and validation of quality indicators for cancer care (29 oktober 2013) Ontwikkelen van indicatoren (kwantitatieve maat) die zorgverleners kunnen gebruiken om kwaliteit van zorg te meten en verbeteren. => Non-Hodgkin lymfoom, 4000 nieuwe patiënten per jaar, 1100 overlijden Voorbeeld indicator: Percentage patiënten dat optimale diagnostiek heeft gehad door middel van een scan van hals-, borst- en buikgebied én onderzoek van het beenmerg Biomedische wetenschapper in samenwerking met pathologen, radiotherapeuten, internisten/hematologen en patiënten Indicatoren => verzamelen (landelijke richtlijnen) => beoordelen => terugkoppelen

27 Scan van hals gekregen? In leven bij begin ziekte In leven na 5 jaar Ja (88 patiënten)100%61% Nee (191 patiënten) 100%41% Valideren Relatie tussen de indicatorscores en de overleving van patiënten met non-Hodgkin lymfoom Proefschrift Lianne Wennekes: Development and validation of quality indicators for cancer care (29 oktober 2013) Valideren van indicatoren kwaliteit van zorg 431 patiënten 22 ziekenhuizen => Adviezen voor de praktijk: Zinvol om de diagnostiek van Non-Hodgkin patiënten zo compleet mogelijk uit te voeren: scan van hals-, borst- en buikgebied én onderzoek van beenmerg BMW: molecuul – mens – populatie

28 Schematisch patiëntbiologie scheikunde Moleculaire levens- wetenschappen Medische biologie Biomedische wetenschappen Geneeskunde

29 Huisartsen Specialisten ouderenzorg Verzekeringsgeneeskundigen Tropenartsen Medisch specialisten: cardiologen, chirurgen, internisten, KNO-artsen, oogartsen, dermatologen, kinderartsen, radiologen, pathologen etc. etc. Onderzoekers Opleiders Combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en/of onderzoek Etc. Geneeskunde Met name behandelaar => Arts Dr. Rianne Gerritsen

30 Huisartsen Specialisten ouderenzorg Verzekeringsgeneeskundigen Tropenartsen Medisch specialisten: cardiologen, chirurgen, internisten, KNO-artsen, oogartsen, dermatologen, kinderartsen, radiologen, pathologen etc. etc. Onderzoekers Opleiders Combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en/of onderzoek Etc. Dr. Rianne Gerritsen Geneeskunde Met name behandelaar => Arts & Onderzoeker

31 Geneeskunde – onderzoek aan kanker Dermatoloog – Diagnostiek bij verdenking op huidkanker Combinatie patiëntenzorg en onderzoek NU: histologisch onderzoek van een diagnostisch biopt Nadelen: - invasief (pijnlijk, litteken) - uitslag duurt een aantal dagen tot weken - kostbaar - sampling error (niet op de goede plek het biopt nemen) Dr. Rianne Gerritsen

32 Optimale diagnostische methode Niet-invasief Uitslag direct Goedkoper dan bestaande methode Duidelijkheid omtrent wat en waar te onderzoeken Geen risico van sampling error Hogere sensitiviteit en specificiteit dan bestaande methoden => In vivo reflectance confocale microscopie (RCM) Verschil brekingsindex cellen en omgeving Dr. Rianne Gerritsen Laser Scanning Optics Beams plitter Detector Pinhole Focusing Lens Objective Lens

33 RCM features Gezonde huid Stratum corneum Stratum granulosum Stratum spinosum Dermal epidermal junction Stratum corneumStratum granulosumStratum spinosum Dermal epidermal junctionDermis

34 Diagnostiek micro-nodulair basaalcelcarcinoom Kleine tumornestjes (100-300 µm) Druiventros aspect Dr. Rianne Gerritsen

35 Life Sciences aan de Radboud Universiteit Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen Biologie => Medische Biologie Biomedische Wetenschappen Geneeskunde Molecular Life Sciences Medicine (Medical) Biology Biomedical Sciences Bachelors

36 Life Sciences aan de Radboud Universiteit Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen Biologie => Medische Biologie Biomedische Wetenschappen Geneeskunde Vragen? => Bezoek ook de opleidingsspecifieke voorlichtingsrondes! Veel succes met jullie keuzes! Molecular Life Sciences Medicine (Medical) Biology Biomedical Sciences Bachelors

37 Dr. Wim Scheenen – Medische Biologie


Download ppt "Voorlichting Vergelijkingsronde Levenswetenschappen Radboud Universiteit 7 november 2015 Dr. Helma Pluk Docent Biochemie Coördinator master Molecular Mechanisms."

Verwante presentaties


Ads door Google