De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 november 2015 Dr. Helma Pluk Docent Biochemie

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 november 2015 Dr. Helma Pluk Docent Biochemie"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Vergelijkingsronde Levenswetenschappen Radboud Universiteit
7 november 2015 Dr. Helma Pluk Docent Biochemie Coördinator master Molecular Mechanisms of Disease

2 Levenswetenschappen / Life Sciences aan de Radboud Universiteit
Mensen Natuur Scheikunde Biologie Moleculen Ziektes genezen Medicijnen ontdekken Mechanismen van ziekte en gezondheid

3 Life Sciences aan de Radboud Universiteit
Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen (MLW) Biologie => Medische Biologie Biomedische Wetenschappen (BMW) Geneeskunde Molecular Life Sciences Medicine (Medical) Biology Biomedical Sciences Medical Molecular Mechanisms of Disease Cognitive Neurosciences Bachelors Masters Research Masters

4 Life Sciences aan de Radboud Universiteit
Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen Biologie => Medische Biologie Biomedische Wetenschappen Faculteit Medische Wetenschappen Geneeskunde Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Hoe te kiezen tussen deze studierichtingen?

5 Hoe wil jij naar gezondheid kijken?
Moleculair/cellulair Cellen en weefsels Organismen De patiënt Patiëntengroepen

6 Schematisch scheikunde patiënt biologie
Moleculaire levens-wetenschappen Biomedische wetenschappen Medische biologie Geneeskunde patiënt biologie

7 Schematisch scheikunde
Onderzoek naar mechanismen van ziekten en gezondheid, bijvoorbeeld hoe ontstaat kanker kan vanuit meerdere Bachelors Moleculaire levens-wetenschappen Biomedische wetenschappen Medische biologie Geneeskunde patiënt biologie

8 Vertrekpunten opleidingen
Geneeskunde: hoe genees ik een patiënt? Behandelaar, praktisch Onderzoek vanuit de patiënt (numerus fixus) Biomedische wetenschappen: redenen gezondheid en ziekte? Onderzoek naar gezondheid en ziekte Molecuul – mens – populatie Onderwijs en onderzoek vanuit de patiënt – casussen/contact (numerus fixus) Medische Biologie: biologische oorzaak ziekte? Geen patiënten maar wél patiëntenmateriaal Levende organismen Ziekteprocessen op cel- en orgaanniveau Moleculaire Levenswetenschappen: moleculaire oorzaak ziekte? Geen patiënten maar wél patiëntenmateriaal Moleculaire mechanismen Biologische en biomedische processen op moleculair niveau

9 Hoe zeker ben je of je in de Life Sciences verder wil?
scheikunde Kiezen betekent ook “uitsluiten” van richtingen / vakgebieden / interesses! Moleculaire levens-wetenschappen Biomedische wetenschappen Medische biologie Geneeskunde patiënt biologie

10 Kiezen betekent ook uitsluiten van richtingen / vakgebieden / interesses
MLW => biochemie, (moleculaire/cel-) biologie, bioinformatica, synthese biomoleculen, scheikunde, thermodynamica, wiskunde (Medische) Biologie => fysiologie, neuro-wetenschappen, celbiologie, humane biologie, milieu, water, ecologie, planten, bacteriën, dieren BMW => fysiologie, biochemie, populaties, determinanten gezondheid, epidemiologie, modelmatig, onderzoeksmethodologie GNK => behandelaar, medisch professionele vorming MLW, Biologie en BMW: 3 jaar Bachelor en 2 jaar master; GNK 3 jaar Bachelor en 3 jaar master. Na Bachelor meerdere masters mogelijk! Masters met diverse richtingen/tracks (onderzoeker, consultant, communicatie, educatie, management etc).

11 “Vertrekpunten” uiten zich in vakken
scheikunde MLW – 1e jaar groot deel samen met Scheikunde en Science; Wiskunde 1,2 en 3 Moleculaire levens-wetenschappen BMW – geen vak Wiskunde, wel onderzoeks-methodologie => statistiek Biomedische wetenschappen (Medische) Biologie – Wiskunde – Statistiek – Biofysica Medische biologie Geneeskunde patiënt biologie

12 “Vertrekpunten” uiten zich in vakken
scheikunde MLW en Medische Biologie in laatste jaar Bachelor zelfde keuzevakken mogelijk. MLW – 1e jaar groot deel samen met Scheikunde en Science; Wiskunde 1,2 en 3 Moleculaire levens-wetenschappen BMW – geen vak Wiskunde, wel onderzoeks-methodologie => statistiek Biomedische wetenschappen (Medische) Biologie – Wiskunde – Statistiek – Biofysica Medische biologie Geneeskunde patiënt biologie

13 Life Sciences aan de Radboud Universiteit
Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen – vanaf 2016 in het Engels Biologie => Medische Biologie Biomedische Wetenschappen Geneeskunde Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Hoe te kiezen tussen deze studierichtingen? Concrete voorbeelden studierichtingen aan de hand van onderzoek aan kanker

14 Moleculaire Levenswetenschappen – onderzoek aan kanker How can we selectively label molecules in living cells? MLW: Moleculaire basis van biologische processen en ziekten. Studie op het grensgebied van de scheikunde, biologie en medische wetenschappen. Prof. Jan van Hest J Dommerholt, S Schmidt, R Temming, LJA Hendriks, FPJT Rutjes, JCM van Hest, DJ Lefeber, P Friedl, FL van Delft, Angew Chemie Int Ed 2010, 49, 9422

15 Crossing the Blood-Brain-Barrier
Nanoparticles Brain slice of a mouse Bloed-hersen barriere Cell nuclei Blood vessels Prof. Jan van Hest Brinkhuis et al. Angew Chem Int Ed. 2012, 51, 8339

16 Multimodal in vivo imaging in cell therapy
multimodal imaging agent 1 PET 19F/1H MRI Ultrasound (injectable label) # of cells Time Cell function Localisation therapeutic cell labeled therapeutic cells + Multimodal in vivo imaging for comprehensive monitoring of cell therapy 2 3 Prof. Jan van Hest & Prof. Carl Figdor Aarntzen EH, Srinivas M et al. PNAS 2011

17 Schematisch scheikunde patiënt biologie
Moleculaire levens-wetenschappen Biomedische wetenschappen Medische biologie Geneeskunde patiënt biologie

18 Medische Biologie – onderzoek aan kanker
Welke verschillen zijn er op celniveau zichtbaar aan kankercellen: Mutaties in DNA, bijvoorbeeld mutatie van BCRA-1 tumor supressor eiwit (Over)expressie van groeifactor receptoren, bijv. HER2 in borstkanker Karakteristieken van uitzaaiende kankercellen: Snelheid van “beweging” van cellen Expressiepatroon van eiwitten in cellen Patroon van DNA veranderingen => Onderzoeksveld binnen Medische Biologie: Epigenetica

19 Transcription & Translation
Epigenetica Genotype bepaalt fenotype. Het concept ‘epigenetica’ is door Conrad Waddington in 1942 genaamd om uit te leggen hoe cellen met hetzelfde genotype verschillende fenotypen kunnen hebben. De logica hierbij is dat omgeving (tijd, plaats, ervaring) bepalend kan zijn genotype phenotype Chromatin Transcription & Translation DNA DNA => RNA => Eiwit ……………Environment…………… prof. Henk Stunnenberg

20 Wat gebeurt er op de chromosomen van monocyten die macrophagen worden?
H3K4me1, H3K4me3 en H3K27ac zijn scheikundige modificaties (lysine acetylatie, methylatie) die actieve promoters (H3K4me3/H3K27ac) en actieve enhancers (H3K4me1/H3K27ac) markeren. Tussen 10 en 20% van al de gemarkeerde regio’s veranderen gedurende de rijping van een monocyte in een macrophage. prof. Henk Stunnenberg & prof. Mihai Netea Science Sep 26;345(6204):

21 Chromatine immunoprecipitation & Next Generation Sequencing
Enhancers worden differentieel gemarkeerd in de 3 celtypen afgeleid van monocyten (Mf, LPS-Mf en BG-Mf) prof. Henk Stunnenberg & prof. Mihai Netea Science Sep 26;345(6204):

22 Schematisch scheikunde patiënt biologie
Moleculaire levens-wetenschappen Biomedische wetenschappen Medische biologie Geneeskunde patiënt biologie

23 Biomedische Wetenschappen
Groot deel van programma samen met Geneeskunde – nieuw curriculum vanaf 2015 Decentrale selectie (maximaal 100 plaatsen) Biomedische Wetenschappen niet kiezen als “vervanger” voor Geneeskunde Idem (Medische) Biologie, slechts heel beperkt plaats voor zij-instroom in premaster Geneeskunde Mechanismen van ziekte en gezondheid Uitgangspunt is steeds patiënt Van molecuul tot populatie Science and innovation Hoe voer je een goed onderzoek uit? (slimme designs, epidemiologie, statistiek; niet alleen laboratoriumvaardigheden) Verschil met Medische Biologie

24 Biomedische Wetenschappen – onderzoek aan kanker
Onderzoek naar mechanisme van ziekteprocessen, bijvoorbeeld leukemie (afdeling Hematologie/Laboratoriumgeneeskunde Radboudumc) => Rol van GATA2 transcriptie factor in acute myeloid leukemia Een dergelijk onderzoek kan zowel vanuit Medische Biologie als Biomedische Wetenschappen in samenwerking met artsen Hoog GATA2 gehalte markeert een slechtere prognose prof. Joop Jansen Blood 2012;120:

25 Biomedische Wetenschappen – onderzoek aan kanker
Onderzoek naar mechanisme van ziekteprocessen, bijvoorbeeld leukemie (afdeling Hematologie/Laboratoriumgeneeskunde Radboudumc) Invloed van factoren van buitenaf (chemisch, belastbaarheid, …) op ziekte en gezondheid Onderzoek naar het voorkomen van kanker in menselijke populaties Onderzoek naar werkzaamheid, veiligheid en kosten van medische handelingen => Hoe meet je kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten? Nodig: kennis van ziektemechanisme, kennis van behandelingen, kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen

26 Hoe meet je kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten?
Ontwikkelen van indicatoren (kwantitatieve maat) die zorgverleners kunnen gebruiken om kwaliteit van zorg te meten en verbeteren. => Non-Hodgkin lymfoom, 4000 nieuwe patiënten per jaar, 1100 overlijden Indicatoren => verzamelen (landelijke richtlijnen) => beoordelen => terugkoppelen Voorbeeld indicator: Percentage patiënten dat optimale diagnostiek heeft gehad door middel van een scan van hals-, borst- en buikgebied én onderzoek van het beenmerg Doel: ontwikkelen van indicatoren die zorgverleners kunnen gebruiken om kwaliteit van zorg te meten en verbeteren. Een indicator is een kenmerk dat je kunt gebruiken om kwaliteit van zorg te meten. Het is een kwantitieve maat. Er worden in de gezondheidszorg heel wat indicatoren gebruikt om dit te doen. De vraag is wel of dit wel geschikte indicatoren zijn, ook bijvoorbeeld om ziekenhuizen te kunnen vergelijken (transparante zorgvergelijking). Lianne Wennekes heeft zich vooral bezig gehouden met te onderzoeken welke indicatoren je het best kunt gebruiken (ontwikkelen) en of ze meten wat ze moeten meten (validatie). Biomedische wetenschapper in samenwerking met pathologen, radiotherapeuten, internisten/hematologen en patiënten Proefschrift Lianne Wennekes: Development and validation of quality indicators for cancer care (29 oktober 2013)

27 Valideren van indicatoren kwaliteit van zorg
Relatie tussen de indicatorscores en de overleving van patiënten met non-Hodgkin lymfoom Scan van hals gekregen? In leven bij begin ziekte In leven na 5 jaar Ja (88 patiënten) 100% 61% Nee (191 patiënten) 41% 22 ziekenhuizen in drie regio’s: Maastricht/ Eindhoven Nijmegen Groningen 431 patiënten 22 ziekenhuizen => Adviezen voor de praktijk: Zinvol om de diagnostiek van Non-Hodgkin patiënten zo compleet mogelijk uit te voeren: scan van hals-, borst- en buikgebied én onderzoek van beenmerg BMW: molecuul – mens – populatie Proefschrift Lianne Wennekes: Development and validation of quality indicators for cancer care (29 oktober 2013)

28 Schematisch scheikunde patiënt biologie
Moleculaire levens-wetenschappen Biomedische wetenschappen Medische biologie Geneeskunde patiënt biologie

29 Geneeskunde Met name behandelaar => Arts Dr. Rianne Gerritsen
Huisartsen Specialisten ouderenzorg Verzekeringsgeneeskundigen Tropenartsen Medisch specialisten: cardiologen, chirurgen, internisten, KNO-artsen, oogartsen, dermatologen, kinderartsen, radiologen, pathologen etc. etc. Onderzoekers Opleiders Combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en/of onderzoek Etc. Met name behandelaar => Arts Dr. Rianne Gerritsen

30 Geneeskunde Met name behandelaar => Arts & Onderzoeker
Huisartsen Specialisten ouderenzorg Verzekeringsgeneeskundigen Tropenartsen Medisch specialisten: cardiologen, chirurgen, internisten, KNO-artsen, oogartsen, dermatologen, kinderartsen, radiologen, pathologen etc. etc. Onderzoekers Opleiders Combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en/of onderzoek Etc. Met name behandelaar => Arts & Onderzoeker Dr. Rianne Gerritsen

31 Geneeskunde – onderzoek aan kanker
Dermatoloog – Diagnostiek bij verdenking op huidkanker Combinatie patiëntenzorg en onderzoek NU: histologisch onderzoek van een diagnostisch biopt Nadelen: - invasief (pijnlijk, litteken) - uitslag duurt een aantal dagen tot weken - kostbaar - sampling error (niet op de goede plek het biopt nemen) Dr. Rianne Gerritsen

32 Optimale diagnostische methode
Niet-invasief Uitslag direct Goedkoper dan bestaande methode Duidelijkheid omtrent wat en waar te onderzoeken Geen risico van sampling error Hogere sensitiviteit en specificiteit dan bestaande methoden => In vivo reflectance confocale microscopie (RCM) Laser Scanning Optics Beamsplitter Detector Pinhole Focusing Lens Objective Lens Verschil brekingsindex cellen en omgeving Dr. Rianne Gerritsen

33 Dermal epidermal junction
RCM features Gezonde huid Stratum granulosum Stratum spinosum Dermal epidermal junction Stratum corneum Dermis Stratum corneum Stratum granulosum Stratum spinosum Dermal epidermal junction

34 Diagnostiek micro-nodulair basaalcelcarcinoom
Kleine tumornestjes ( µm) Druiventros aspect Dr. Rianne Gerritsen

35 Life Sciences aan de Radboud Universiteit
Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen Biologie => Medische Biologie Biomedische Wetenschappen Geneeskunde Molecular Life Sciences Medicine (Medical) Biology Biomedical Sciences Bachelors

36 Life Sciences aan de Radboud Universiteit
Vier Bachelor opleidingen in de Levenswetenschappen: Moleculaire Levenswetenschappen Biologie => Medische Biologie Biomedische Wetenschappen Geneeskunde Molecular Life Sciences Medicine (Medical) Biology Biomedical Sciences Bachelors Vragen? => Bezoek ook de opleidingsspecifieke voorlichtingsrondes! Veel succes met jullie keuzes!

37 Dr. Wim Scheenen – Medische Biologie


Download ppt "7 november 2015 Dr. Helma Pluk Docent Biochemie"

Verwante presentaties


Ads door Google