De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgen van morgen? Zorgen voor morgen!. Introductie Douwe Huizing directeur Drents Archief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgen van morgen? Zorgen voor morgen!. Introductie Douwe Huizing directeur Drents Archief."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgen van morgen? Zorgen voor morgen!

2 Introductie Douwe Huizing directeur Drents Archief

3 Digitale duurzame toegankelijkheid = digitaal archiveren

4 Het Noordelijke e-Depot Vincent Stedema medewerker informatisering & implementatiemanager e-Depot Drents Archief

5 e-Depot Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden (KING): Smal: technische voorziening Breed: bewaarfunctie voor informatie, inclusief organisatie en processen ED3: het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt

6 De verplichte plaat…

7

8

9

10 Implementatietraject Onderdeel van programma Digitale Taken Rijksarchieven Nationaal Archief: leverancier met Service Organisatie Dubbele rol RHC: Afnemer voor de Rijkscollectie Reseller voor lagere overheden binnen het werkingsgebied

11 Zo moet het worden Service Organisatie Nationaal Archief RHC’s Departementen Gemeenten, waterschappen, provincies e.d.

12 Maar voor we daar zijn…

13

14 Noordelijke samenwerking VANN: Verenigde Archieven Noord-Nederland Samenwerking op gebied van Digitalisering, Inventarisatie, Behoud en e- Depot Archief2020-pilot: business case voor gezamenlijke exploitatie e-Depot NIMO: Noordelijk Implementatiemanagersoverleg Organiseren en uitvoeren van de gezamenlijke implementatie Schaalvoordelen van een netwerkorganisatie: Kennisdeling Kostenbesparing Mogelijkheden tot specialisatie, bv. preservering

15 Tijdpad RHC’s worden 1 voor 1 aangesloten Sinds januari 2015 3 aansluitingen operationeel: Noord-Holland Overijssel Utrecht Noordelijke RHC’s volgen in 2016, afronding in tweede helft van het jaar In de tussentijd pilots met partners om ervaring op te doen

16 Resultaten Operationeel e-Depot tweede helft 2016 Service organisatie die diensten kan leveren op basis van een Producten-Diensten Catalogus Noordelijk kenniscentrum digitale archivering

17 En wat kunnen we dan? Inlezen gedigitaliseerde archieven uit de Rijkscollectie Archieven overbrengen Archieven uitplaatsen: Op termijn te vernietigen Op termijn over te brengen Voorwaarden: e-Depotvoorziening aanwijzen als archiefbewaarplaats Zorgdrager is er klaar voor!

18 De gemeente aan zet Karel Renders archiefinspecteur & implementatiemanager e-Depot Groninger Archieven

19 Aansluiten?  Voorbereiding: organisatorische, inhoudelijke en technische maatregelen Informatie op orde ! Keuze aansluitscenario, positionering e-depot

20 Duurzaam digitaal informatiebeheer op orde Management commitment, visie, beleid, kaders Informatiebeleid (doel, middelen, strategie, organisatie) Kwaliteitssysteem (normen, standaarden, PDCA) Kanteling rol / positie DIV Draagvlak medewerkers Inzicht archiefmateriaal / informatieanalyse Metadataschema / TMLO Vervanging Digitale handtekening Aansluitscenario’s / positionering e-depot

21 Keuze aansluitscenario’s, positionering e-depot Positionering in/rond werkprocessen Bewaarplaats / Opslag ? - Overbrenging / Uitplaatsing ? Positionering in applicatielandschap Welke systemen, functionaliteiten, koppelingen? Zaaksystemen (taakspec./generiek), DMS/RMA, e-depot Wat, wanneer, hoe? Welke info wanneer op welke wijze overdragen en hoe toegankelijk? Archiveringsvrstk onderdeel informatiemanagementvraagstuk Business case

22 Verdere verkenning RHC’s: aanbod / ontwikkeling producten en diensten e-depot Voorbereiding gemeenten Informatie op orde Aansluitscenario’s / positionering e-depot Nuttige sites/publicaties www.archief2020.nlwww.archief2020.nl: Onderzoeksrapport Functionaliteit e-depot decentrale overheden, KING (feb. 2015) Handreiking in gebruik nemen e-depot door decentrale overheden + Stappenplan (juli 2015) http://www.nationaalarchief.nl/digitaal-archiveren Workshops  Realisatie digitaal werken en archiveren  Positionering e-depot  Archievenoverzicht / informatieanalyse

23 Vragen?


Download ppt "Zorgen van morgen? Zorgen voor morgen!. Introductie Douwe Huizing directeur Drents Archief."

Verwante presentaties


Ads door Google