De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Hans Bruning. Jezus / Isa  Vier evangeliën geschreven door 4 evangelisten  De Zoon van God  Gekruisigd  Aan Gods rechterhand  Vorstelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Hans Bruning. Jezus / Isa  Vier evangeliën geschreven door 4 evangelisten  De Zoon van God  Gekruisigd  Aan Gods rechterhand  Vorstelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Hans Bruning

2 Jezus / Isa  Vier evangeliën geschreven door 4 evangelisten  De Zoon van God  Gekruisigd  Aan Gods rechterhand  Vorstelijk rechter op de Oordeelsdag  Verspreid over soera’s  Bijzondere profeet (géén 3) aan wie Evangelie / Indjiel geopenbaard  Niet gekruisigd!  Verkeert bij God  Getuige op de Oordeelsdag

3 Politieke geschiedenis  Na Alexander de Grote: Ptolemaeën en Seleuciden  Hasmonese periode (142-63)  Zelfstandigheid  strijd tussen koningen en hogepriesters  eindigt met inlijving in RI (63)  Herodes de Grote (37-4 heerser over heel Palestina)  niet populair bij de joden, wel gesteund door de Romeinen  wreed, ook naar eigen familie  bouw tempel en andere bouwwerken  hellenistische cultuur  Na Herodes: Archelaus, Herodes Antipas en Philippus (kaartje)  V.a. 6 procuratoren (stadhouders) over Judea, bekendste Pilatus (26-36)  Herodes Agrippa (37-44); daarna weer procuratoren  joodse oorlog (66-73)  Bar Kochba (132-135)

4 Palestina ten tijde van Jezus Archelaus Judea, Samaria Herodes Antipas Galilea, Perea Philippus Iturea, Trachonitis

5 Romeinse context  gespannen verhouding met Romeinse bezetter  Keizercultus  jodendom was toegestane religie  diaspora  syncretisme

6 Joodse context  Farizeeën wet centraal  Sadduceeën priesters, gehoorzaam aan Romeins gezag  Essenen  Zeloten (ontstaan uit Farizeeën )  Doopbewegingen

7 Jezus volgens de Evangeliën  Geboorteverhalen  Johannes de Doper  Jezus trekt rond met zijn twaalf leerlingen  Wonderen (genezingen)  Toespraken  Twistgesprekken  Jeruzalem: de kruisiging  Opstanding en hemelvaart

8 Overeenkomsten levens van stichters wereldreligies  Aankondiger  Gebeurtenis die gezantschap bespoedigt  Eerste volgelingen  Periode van vertwijfeling  Breuk met voorafgaande religie  Publieke verklaring aan heersers en religieus leiders  Belofte van toekomstige redder( eschatologie)  Tegenstand in eigen kring  Tegenstand van buiten  Migratie

9 Geschiedenis Jeruzalem door de eeuwen heen  Tot 4 v.Chr. Herodes  26-36 Pontius Pilatus  66-74 eerste joodse oorlog  132-135 tweede joodse oorlog  324 Keizer Constantijn (christendom)  614 Perzen veroveren Jeruzalem  628 Christelijke Byzantijnen  638 Kalief Omar (islam)  1099-1187 Kruisvaarders  Vanaf 1188 tot begin 1900 overwegend Arabisch  Begin 1900 Joodse immigratie ( na WO2 massaal)

10 Drie-eenheid of triniteit De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één in Christendom t.o. Islam : één God, Allah, de Barmhartige, enz. Oorzaak: theologisch conflict tussen: Arius ( Arianisme) en Athanasius Antiochië t.o. Alexandrië Homoi-oesios t.o. homo-oesios 381n. Chr.: op 2 e oecumenisch concilie te Constantinopel als geloofsbelijdenis aangenomen dat naast Vader en Zoon, ook de Geest van hetzelfde wezen is Arianisme verboden Unitariërs: christenen die triniteit niet onderschrijven

11 Huiswerk  Koran en Bijbel lezen: hoofdstuk 15 De laatste dag hoofdstuk 16 De vurige hel hoofdstuk 17 Paradijstuinen hoofdstuk 18 Sjaloom, Vrede, Salaam


Download ppt "Docent: Hans Bruning. Jezus / Isa  Vier evangeliën geschreven door 4 evangelisten  De Zoon van God  Gekruisigd  Aan Gods rechterhand  Vorstelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google