De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het beoordelingscriterium ‘taalvaardigheid’ Anne Kerkhoff, FLOT Petra Lambrichs, OSO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het beoordelingscriterium ‘taalvaardigheid’ Anne Kerkhoff, FLOT Petra Lambrichs, OSO."— Transcript van de presentatie:

1 Het beoordelingscriterium ‘taalvaardigheid’ Anne Kerkhoff, FLOT Petra Lambrichs, OSO

2 2 Voorstellen

3 3 Het komende uur: TAAL 1.Hoe zit het met kaders en actuele ontwikkelingen? 2. Aan de hand van teksten van studenten: Wat is het gewenste uitstroomniveau? Hoe komen we daar?

4 4 Taalvaardigheid op de agenda

5 5 De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren “In het hoger onderwijs is er heel lang van uitgegaan dat studenten hun taalvaardigheid zelfstandig verder ontwikkelen tot een professioneel en/of academisch niveau. In de praktijk blijkt dit vaak niet te lukken” (2015: pag. 6).

6 6 De Raad geeft advies Zoek voor de uitwerking van de taal-competenties ook aansluiting bij de Dublin-descriptoren het eindniveau NT2 voor het hoger onderwijs en het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

7 7 Dublin-descriptoren over taal om standpunten te formuleren en die te onderbouwen met argumenten om relevante gegevens te identificeren en te verzamelen en die te interpreteren om informatie over en uit de discipline over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten leervaardigheden

8 8 Lerarenopleidingen Onderwijscoöperatie: Professionele basis waarin communiceren, reflecteren, onderzoeken en samenwerken zijn opgenomen Generieke Kennisbasis: “De startbekwame docent is taalvaardig op niveau 4F van het referentiekader taal.” (p.28)

9 http://www.slo.nl/downloads/2012/kijkwijzers-beter-zicht-op-referentiekader-taal.pdf/9 Referentiekader Taal NiveauFundamentele kwaliteitDrempel 1F en 1SEind primair onderwijsVan po naar vo 2F Eind vmbo en mbo-2 en mbo-3 Van vmbo naar mbo of havo en van mbo-3 naar mbo-4 3FEind mbo-4 en havo Van havo en mbo-4 naar ho 4FEind vwovan vo naar wo.

10 10 Het Europees Referentiekader MVT

11 11 ERK en Referentiekader taal: overeenkomsten en een (groot) verschil Niveauvergelijking Referentiekader Taal, Raamwerk Nederlands en ERK Referentiekader Taal 1F2F3F4F Europees Referentiekader Moderne Vreemde Talen A1A2B1B2C1C2

12 3F: de leerling kan… Taaltaken: kan actief en effectief deelnemen aan discussies, debatten en overleg en kan gevoelens genuanceerd uitdrukken; kan een standpunt beargumenteren en een argument uitwerken; kan relatief complexe teksten lezen en de hoofdgedachte in eigen bewoordingen weergeven; kan aantekeningen maken van een helder gestructureerd verhaal; kan gedetailleerde teksten schrijven waarin informatie en argumenten uit verschillende bronnen bijeengevoegd en beoordeeld worden. Taalverzorging: bijna altijd adequate woordkeuze, spelling is bijna altijd goed, interpunctie is accuraat, incidentele fouten in zinsstructuur 12

13 4F: De leerling kan… Taaltaken: kan in alle soorten gesprekken de taal nauwkeurig en doeltreffend gebruiken; kan luisteren naar een grote variatie aan teksten; kan een oordeel geven over de waarde en de betrouwbaarheid van informatie en de aanvaardbaarheid ervan; kan meer complexe teksten lezen; kan goed gestructureerde teksten schrijven over allerlei onderwerpen. Taalverzorging : Het woordgebruik is rijk en zeer gevarieerd, de lay-out is bewust en consequent toegepast, interpunctie is accuraat, grammaticale fouten zijn zeldzaam. 13

14 Taalvaardigheid: inhoud en vorm Op niveau 3F en 4F is verwerving van vorm ‘rond’ en zijn fouten vergissingen Verschillen hebben vooral betrekking op de inhoud van de boodschap: complexiteit, variatie.. 14

15 Aan de slag! Bekijk de teksten en bespreek: Hoe gaan we hiermee om? Kan deze student hiermee de propedeuse halen? In elke opleiding? Kan deze student hiermee afstuderen? Bij elke opleiding? Wat betekent het voor de begeleiding?

16 Beoordelen van (taal) vaardigheden Iemand tussen niveau 1F en 2F kan waarschijnlijk 80% van de taken op niveau 1F uitvoeren.... maar kan ook 50% van de taken op niveau 2F uitvoeren

17 Verder praten? Fontys Werkgroep Taalbewust Opleiden Susan Beckers (FLOS), Hedi Bylicki (Techniek en Logistiek), Willem-Jan van Gendt (FLOT), Yvonne Gielen (PTH), Marjo Elbers (voorheen Talencentrum Eindhoven), Aydan Gönenc (HKE), Anne Kerkhoff (FLOT), Brigit Kolen (IEMES), Petra Lambrichs (OSO), Nico Schram (Vastgoed en Makelaardij), Marjolein Oudacker (Techniek en Logistiek), Annemarie Westerbos (voorheen Talencentrum Eindhoven), Els van Zijl (O&O)… Conferentie Taalbewust Opleiden Vrijdag 6-2-2016

18 a.kerkhoff@fontys.nl a.lambrichs@fontys.nl

19 Voettekst19


Download ppt "Het beoordelingscriterium ‘taalvaardigheid’ Anne Kerkhoff, FLOT Petra Lambrichs, OSO."

Verwante presentaties


Ads door Google