De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een uitnodiging om na te denken over je geloof

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een uitnodiging om na te denken over je geloof"— Transcript van de presentatie:

1 Een uitnodiging om na te denken over je geloof
Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2105 Deel #2: 22 nov 2105

2 Mijn doel met de 2 toespraken
Ik probeer je te laten zien dat het christelijke geloof een redelijk geloof is. Het is geen blinde sprong in het donker. Het klopt. Het is je geloof waard. Bovendien werkt het christelijke verhaal, het verandert mensen ten goede, het geeft voldoening en het geeft zin aan het leven.

3 DEEL #1 Je verstand God Bijbel DEEL #2 Wonderen Jezus Geloof - twijfels

4 Boek:

5 1. Wonderen Vraag 1: Wat is een wonder?

6 1. Wonderen Vraag 2: Zijn wonderen mogelijk?

7 1. Wonderen Vraag 3: Schenden wonderen de natuurwetten?

8 Wonderen zijn de uitzonderingen op wat normaal gesproken zou gebeuren.
Een wonder is één van die speciale momenten waarop God, zonder de natuurwetten op te schorten of te veranderen, een aantal nieuwe elementen toevoegt. Wonderen zijn de uitzonderingen op wat normaal gesproken zou gebeuren.

9 1. Wonderen Vraag 3: Schenden wonderen de natuurwetten?

10 1. Wonderen Zijn de rekenwetten gebroken? Natuurlijk niet!
Maken de rekenwetten het onmogelijk te geloven in het tussenkomst van een dief? Natuurlijk niet! In tegendeel, het is de normale werking van zulke wetten die het bestaan en het werk van de dief hebben bewezen.

11 1. Wonderen Vraag 4: Kunnen wonderen vandaag ook geburen?

12 1. Wonderen “Hallo allemaal! Afgelopen nacht droomde ik van een lief klein jongetje, waarvan ik me realiseerde dat het Edward was. Daarom vroeg ik zodra ik wakker was aan de Heer waarom en hoe ik voor hem moest bidden. Hij gaf me geen duidelijke reden, dus…heb ik maar gewoon voor jullie hele gezin gebeden. Veel liefs, Kathleen.”

13 1. Wonderen “Als ik bid gebeuren er allerlei toevalligheden.
Als ik niet bid, gebeuren die niet”. - William Temple ( )

14 2. Jezus Vraag 1: Was Jezus een historisch persoon?

15 2. Jezus Vraag 2: Wie was Jezus dan?

16 2. Jezus Vraag 2: Wie was Jezus dan?
“In  het begin was het Woord en het Woord was  bij God en het Woord was God…Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is… En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader),  vol van genade en waarheid” Johannes 1:1-14

17 2. Jezus Vraag 3: Hoe bewijst Jezus dat Hij God was?

18 2. Jezus “…Hij [Jezus Christus] met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden” Rom 1:4

19 2. Jezus “En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt… En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden” 1 Kor 15:14-17

20 2. Jezus Vraag 4: Wat voor bewijs is er voor de opstanding van Jezus?

21 2. Jezus “Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomst de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen” 1 Kor 15:3-8

22 2. Jezus Vanaf die tijd zagen de apostelen zichzelf als “getuige…van zijn opstanding”. Deze explosie van het christendom en het getuigenis van miljoenen veranderde levens vandaag de dag, zijn niet uit te leggen zonder de echte, fysieke opstanding van Jezus Christus.

23 2. Jezus Vraag 5: Is Jezus de enige weg?

24 2. Jezus Vraag 5: Is Jezus de enige weg?
“De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” Hand 4:12.

25 Als Jezus de echte oplossing is, dan is hij ook de enige oplossing.
Vraag 5: Is Jezus de enige weg? Als Jezus de echte oplossing is, dan is hij ook de enige oplossing.

26 2. Jezus En als iemand nooit over Jezus gehoord heeft?
Jezus is de enige weg God oordeelt rechtvaardig God koestert een diepe liefde voor elk mens God beloont oprechte zoekers

27 3. Geloof Vraag 1: Waarom is geloof nodig?
“Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel  veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” Johannes 20:31,32.

28 3. Geloof Vraag 1: Waarom is geloof nodig?
“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,   het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen” Ef 2:8,9.

29 3. Geloof Vraag 2: Wat dan is geloof?

30 3. Geloof Vraag 3: Is het mogelijk om met twijfels ‘in te stappen’?

31 3. Geloof

32 3. Geloof Vraag 4: Wat kan ik doen om mijn geloof te laten groeien?

33 Conclusie Gebed: “God, ik ben me ervan bewust dat U mij hebt gemaakt om Uw vriend te zijn. Ik heb er veel spijt van dat ik U buiten mijn leven heb gehouden en mijn leven op mijn eigen manier vorm gegeven heb. Ik geef toe dat ik gezondigd heb en U op veel manieren beledigd heb. Vergeef me. Dank U Heer Jezus, dat U aan het kruis bent gestorven om de straf voor mijn zonden op U te nemen. Dank U dat U opstond uit de dood en dat U leeft. Ik geloof dat U de Zoon van God bent. Ik vertrouw op U. Ik nodig U uit om in mijn leven te komen als mijn Redder, Meester en Heer. Ik geef mijzelf volledig aan U. Leid mij alstublieft en help me de persoon te worden die U bedoeld hebt.”


Download ppt "Een uitnodiging om na te denken over je geloof"

Verwante presentaties


Ads door Google