De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DISC – AIA 12 SEPTEMBER 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DISC – AIA 12 SEPTEMBER 2015."— Transcript van de presentatie:

1 DISC Leiderschapstraining @live – AIA 12 SEPTEMBER 2015

2 DE KADERS  Doelen  Waar gaat de DISC wel en waar niet over  Uitleg DISC  opdracht

3 DOELEN  Inzicht krijgen in: wie ben ik zelf, wie is de ander?  Snappen hoe je DISC kan gebruiken (in de context van @lead)  Leiderschap  samenwerking

4 Waarom DISC?

5 Psalm 193: 13-15 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim.

6 WAT WEL, WAT NIET? DISC beschrijft je gedrag: Hoe? Waar? DISC gaat niet in op je waarden en talenten: Wat? Waarom?

7 5 MINUTEN opdracht!  Verzamel zoveel mogelijk handtekeningen

8 Ontstaan en ontwikkeling van DISC  1928: geen profiel, wel al beschrijving van DISC sterker ongunstig gunstig zwakker

9 Ontstaan en ontwikkeling van DISC  Sinds 1964 officieel als instrument  80 miljoen keer ingezet  Hoge validatie

10 Ontstaan en ontwikkeling van DISC TakenMensen

11 Sterktes DISC  Het dominante gedragstype

12 Sterktes DISC  Sterktes dominante gedragstype  Groot zelfvertrouwen  Neemt risico’s  Besluitvaardig  Boekt snel resultaat  Zoekt oplossingen voor problemen  Zet dingen in gang en brengt ze aan het rollen  Houdt van hoog tempo en nieuwe activiteiten

13 Sterktes DISC  Het beïnvloedende gedragstype

14 Sterktes DISC  Sterktes (be)ïnvloedende gedragsstijl  Gaat relaties aan  Schept een motiverende sfeer  Verspreidt optimisme en enthousiasme  Drukt zich goed en helder uit  Flexibel, gaat snel in op nieuwe ideeën en veranderingen  Optimistisch, kan van het leven genieten  Vrijgevig in delen van advies, materiaal, succes

15 Sterktes DISC  Het stabiele gedragstype

16 Sterktes DISC  Sterktes stabiele gedragsstijl  Concentreert zich op de taken  Schept een stabiele, duurzame omgeving  Luistert rustig, goed en geduldig  Is bereid zich voor anderen in te zetten, loyaal  Toont geduld  Ontwikkelt harmonieuze relaties  Verantwoordelijk

17 Sterktes DISC  De consciëntieuze gedragsstijl

18 Sterktes DISC  Sterktes consciëntieuze gedragsstijl  Diplomatiek in omgang met mensen  Denkt kritisch en controleert op nauwkeurigheid  Gegrond en analytisch in beslissingen  Concentreert zich op details  Is logisch, precies  Hanteert hoge maatstaven, gericht op kwaliteit  Geordende aanpak

19 Mengprofielen  De meeste mengen hebben een combinatie van D, I, S of C.  DC  DI  IS  SC  DS  IC

20 DISC samengevat  Doel  Basisbehoefte  Angst

21 DISC samengevat: D  Doel: De omgeving vormen; weerstanden overwinnen; resultaten boeken.  Basisangst: Overwonnen worden  Basisbehoefte: Onafhankelijkheid.

22 DISC samengevat - I  Doel: De omgeving vormen; mensen samen laten werken om resultaten te boeken.  Basisangst: Benadeeld worden.  Basisbehoefte: Geaccepteerd worden.

23 DISC samengevat - S  Doel: Samen met anderen resultaten bereiken.  Basisangst: Alleen zijn.  Basisbehoefte: Zekerheid.

24 DISC samengevat - C  Doel: Samen met anderen mogelijke consequenties van activiteiten doordenken.  Basisangst: Bekritiseerd worden.  Basisbehoefte: Alles correct doen.

25 Grafieken  Externe grafiek (zo doe ik)  Interne grafiek (dit vind ik)  Geïntegreerde grafiek (zo kom ik over)

26 Motiverende omstandigheden  De C  Een nauwkeurige taakomschrijving  Genoeg tijd om taken af te maken  Vraag naar kwaliteit en detailwerk  Het gebruik van bekende en beproefde werkwijzen  Voorbereiding op verandering

27 Motiverende omstandigheden  De S  Echt serieuze waardering  Zo mogelijk geen conflictsituaties  Waardering voor gedane arbeid  Duidelijk afgebakend taakgebied  Onderbouwing voor verandering  Gelegenheid om van gedachten te wisselen met anderen

28 Motiverende omstandigheden  De I  Vriendelijke, aangename sfeer  Geen detailwerk en controle  Gelegenheid om voorstellen te doen  Openlijke erkenning van bekwaamheid  Training en advisering van anderen  Gezelligheid en gezamenlijkheid

29 Motiverende omstandigheden  De D  Een sterke positie met invloed  Nieuwe afwisselende taken  Directe antwoorden en weinig discussie  Uitdaging en respect  Weinig controle en toezicht  Gelegenheid voor persoonlijke successen

30 DISC en Communicatie  Voorwaarden scheppen  Vertrouwen  = Zelfvertrouwen  = Kennen  Respect  = Zelfrespect  = Kennen  Nut  = Kennen  = Relevant

31 Oefening  Maak poster voor een ander gedrags type. Poster is een affiche om leden te werven voor je projectteam. Daarna mag je je poster presenteren.  D maakt voor S  S maakt voor I  I maakt voor C  C maakt voor D


Download ppt "DISC – AIA 12 SEPTEMBER 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google