De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."— Transcript van de presentatie:

1 Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324

2 Vandaag Toetsing Muzische presentaties Onderwerpen verdelen Theorie stemmingsstoornissen

3 Leerdoelen (SHL) De student kan de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden en de daarbij behorende symptomen beschrijven en herkennen bij eenvoudige casuïstiek. De student heeft kennis van de werking van de hersenen, van uiteenlopende (biologische, psychologische) behandelvormen bij bovengenoemde stoornissen en een eerste notie van de plaats van de sociale psychiatrie. De student kan uitleg geven over de werking van het DSM-classificatiesysteem en een aantal vaktermen uit de psychiatrie herkennen en adequaat gebruiken. De student heeft kennis van criteria van afwijkend gedrag en kan culturele en historische aspecten van afwijkend gedrag benoemen. De student kan psychiatrische ziektebeelden op jeugdige leeftijd afzetten tegen de gezonde ontwikkeling, de risicofactoren voor een pathologische ontwikkeling benoemen en zo doende de relatie leggen met ziektebeelden bij volwassenen en ouderen.

4 Opzet van de lessen Kwartaal 1Kwartaal 2 HechtingsstoornissenStemmingsstoornissen Autismespectrum StoornissenSchizofrenie en andere psychotische stoornissen ADHDDissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen Taal- en leerstoornissenPersoonlijkheidsstoornissen GedragsstoornissenCognitieve stoornissen en Stoornissen van de ouderdom EetstoornissenOverige stoornissen en sociale psychiatrie AngststoornissenResponsiecollege Middelenmisbruik en verslavingToetsweek

5 Literatuur Boeken: Nevid, J.S., Rathus, S.A. & Greene, B. (2012). Psychiatrie een inleiding. Amsterdam: Pearson Benelux BV. ISBN 9 789043 024280. Rigter, J. (2013). Ontwikkelingspsychopathologie, bij kinderen en jeugdigen Bussum: Uitgeverij Coutinho. ISBN 9 789046 903490. Artikelen: Egan, M. (2005). Students with Asperger’s Syndrome in the CS Classroom. New York: Sienna College. Roos, S. de. & Dinther, M. van (2011). Preventie in de hulp- en dienstverlening, toepassingen en achtergronden. Bussum: Uitgeverij Couthino. Moraal, M., Elleren, A. van, Waal, K. de, Voskes, Y. & Widdershoven, G. (2013). Integratie van een psychiatrische instelling in de buurt. Magazine voor GGZ en verslavingszorg, Vol.: 68 (2013) p.118-124.

6 Toetsing en beoordeling Zie SHL voor criteria Kwartaal 1: 1 theoretische presentatie Kwartaal 2:1 muzische presentatie 1 Multiple Choice toets (60 vragen)

7 Onderwerpen presentaties kwartaal 1 WeekOnderwerpNamen 2 Culturele en/of historische aspecten van psychiatrie 3Hechtingsstoornissen 4Autismespectrum stoornissen 5 ADHD of Taal- en leerstoornissen 6Gedragsstoornissen 7Eetstoornissen 8Angststoornissen

8 Onderwerpen presentaties kwartaal 2 WeekOnderwerpNamen 2Stemmingsstoornissen 3Geen les i.v.m. themaweek 4 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 5 Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen 6Persoonlijkheidsstoornissen 7 Cognitieve stoornissen en stoornissen van de ouderdom 8 Overige stoornissen en sociale psychiatrie 9Tentamenweek

9 Stemmingsstoornissen Typen: Unipolaire Stoornissen: Depressieve episode Dysthyme stoornis Antonie Kamerling vertelt over zijn depressievertelt over zijn depressie Bipolaire Stoornissen: Bipolaire stoornis Cyclothyme stemming

10 Gewoon somber of een depressie? Maak een test van 10 vragen waarmee je depressiviteit kunt vaststellen. Wat vraag je? NPO Doe even normaal: Depressies linklink

11 Diagnostische kenmerken van een depressieve episode 1.Depressieve stemming is vrijwel altijd aanwezig 2.Geen plezier of belangstelling meer 3.Gewichtstoename of gewichtsafname 4.Slapeloosheid of overmatig slapen 5.Agitatie of vertraging van beweging 6.Vermoeidheid en verlies van energie 7.Waardeloos voelen, schuldgevoel 8.Minder concentratie, minder besluitvaardig 9.Suïcidale gedachten

12 Depressie Kenmerken - Verandering van emotionele toestand -Verandering van motivatie -Verandering van het functioneren van motorisch gedrag - Cognitieve veranderingen DWDD

13 Depressie op kinderleeftijd -Depressie op kinderleeftijd moeilijker te onderscheiden dan bij adolescenten -Bij kinderen en jeugdigen: kan ook prikkelbare stemming zijn i.p.v. somber, niet voldoende aankomen ipv gewicht verliezen. -Moeilijk soms om emoties te herkennen bij kinderen.

14 Vormen van depressie: -Seizoensgebonden (SGD) -Postnatale depressie

15 Dysthymie / dysthyme stoornis -Lichte vorm van depressie (stemming kan geprikkeld zijn) -Minder intens dan een klinische depressie -Bij kinderen/adolescenten minimaal één jaar -Kan sociaal en maatschappelijk functioneren maar gebrek aan levenslust -Moe, lusteloos, somber, negatief zelfbeeld

16 Bipolaire stoornissen Manisch depressieve stoornis: Manie -Overdreven vrolijk, opgewekt, druk met van alles -Weinig slaap nodig, ‘s nachts werken -Snel boos, geprikkeld -Creatief, impulsief Depressie: -somber, negatief, lusteloos -Moe, geen contact willen -Zelfmoord gedachten Cyclothyme stemming

17 Opdracht: Maak grafieken voor de volgende diagnoses Unipolaire Stoornissen: Depressieve episode Dysthyme stoornis Bipolaire Stoornissen: Bipolaire stoornis Cyclothyme stemming Maak een grafiek van elk van deze typen.

18

19 A.Stress en Life events B.Biologische factoren C.Psychologische / Leertheorieën D.Cognitieve theorieën: -Cognitieve triade – denkfouten -Theorie van aangeleerde hulpeloosheid / locus of control

20

21 Psychodynamische therapie Gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie: coping Netwerk / sociale steun Biologische behandelmethoden - Medicatie - Lichttherapie - ECT filmpjefilmpje

22 -Praten over zelfmoord met iemand die depressief is, kan diegene tot zelfmoord aanzetten -Mensen die met zelfmoord dreigen zijn aandachttrekkers -Mensen die een zelfmoord poging doen en niet slagen, willen niet echt dood

23 Volgende week Voorbereiden: Hoofdstuk 9 (Nevid) Muzische presentatie Stemmingsstoornissen Theorie: Schizofrenie en andere psychotische stoornissen


Download ppt "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."

Verwante presentaties


Ads door Google