De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toeleiding naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie CAROLE CASTELEIN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toeleiding naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie CAROLE CASTELEIN."— Transcript van de presentatie:

1 De toeleiding naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie CAROLE CASTELEIN

2 Collectief maatwerk 2

3 Lokale diensteneconomie 3

4 De toeleiding loopt niet goed 4  1. Analyse door de VDAB  Kwalitatieve analyse  Kwantitatieve analyse  2. Actieplan  VDAB  Beleid : Rondetafel

5 1. Analyse door de VDAB 1.A. Knelpunten bij de VDAB 5 Er zijn problemen op verschillende niveaus :  inschatting  indicering  beslissing  verwijzing op vacatures /registreren sollicitatie-opdrachten

6 1. Inschatting 6 Inschatting door bemiddelaars, partners en werkplaatsen  Kandidaten hebben niet het juiste profiel (te sterk of te zwak)  Inschattingslijsten / aanmeldingsformulier niet volledig en niet kwalitatief ingevuld

7 2. Indicering 7 Wie mag een advies tot indicering geven?  VDAB – indiceringsconsulenten (iedereen die gecertificeerd is/opgeleid)  GTB – trajectbegeleiders (gecertificeerde personen) : bijna iedereen  De Werklijn (bezig met de procedure)  GOB voorlopig geen interesse  OCMW : in fases (start begin 2016)

8 8 Het huidige indiceringsproces duurt te lang.  Voor personen met automatisch recht gaat het zeer snel.  Voor personen die een ICF – screening doorlopen wordt er gestreefd naar één maand.  Op kruissnelheid moet de huidige doorlooptijd korter worden.  Het instrument is zeer kwalitatief, er moet juist mee omgegaan worden.

9 3. Beslissing 9 De DABP beslist over het dossier.  Kwaliteit en uniformiteit in Vlaanderen  Evenwicht zoeken

10 4. Vacatureverwijzing 10 Elke bemiddelaar in de VDAB kan verwijzen op een vacature (min 5-max 10)  We verwijzen te weinig kandidaten per vacature

11 1.B. Knelpunten bij de maatwerkbedrijven en organisaties LDE (volgens de VDAB) 11 1.B.1. Onder bepaalde voorwaarden kunnen kandidaten voorgesteld worden aan de VDAB Zie projectfiche op de site VDAB: http://partners.vdab.be/cvs/projecten_collectiefmaatwerk.shtml http://partners.vdab.be/cvs/projecten_collectiefmaatwerk.shtml Automatisch recht of inschattingslijst Inschattingslijst volledig en kwalitatief invullen Inschattingslijst snel terug bezorgen Voorrangsregel werkt niet (concurrentie, discriminatie, spanning)

12 12 1.B.2. Vacatures worden door de werkgever onnauwkeurig en onvolledig geregistreerd Vb productiearbeider is gelijk aan groenwerker 1.B.3. We spreken niet dezelfde taal “Sine buiten erkenning” Vacature “hangend” zetten 1.B.4. Dringend nood aan aanpassing RSZ - doelgroepvermindering * Dit werkt belemmerend

13 13 1.B.5. De lat ligt hoog Hoge profielen Strenge selectieproeven ( bvb OV2 en OV3) 1.B.6. Knelpuntberoepen Kelner, chauffagist, mechanisch operator, lasser

14 Problemen per werkvorm 14 Vroegere beschutte werkplaatsen Niet veel problemen Vroegere sociale werkplaatsen Veel problemen :  Te weinig kandidaten  Te lange wachttijd : indiceringsflow gaat te traag  Werkgevers vragen kandidaten met veel competenties (dit beantwoordt niet aan het concept en wetgeving) : ‘mismatch’  Voorgestelde kandidaten zijn te sterk  Combinatie met Sine werkt belemmerend

15 15 Organisaties LDE Zeer veel problemen :  Te weinig kandidaten  Te lange wachttijd : indiceringsflow gaat te traag  Werkgevers vragen kandidaten met veel competenties (dit beantwoordt niet aan het concept en wetgeving) : ‘sterke mismatch’  Voorgestelde kandidaten zijn te sterk  Combinatie met Sine werkt belemmerend  Voorwaarde ‘van de eigen gemeente’ is discriminatie en bijgevolg verboden  3 ‘selectierondes’ : ICF, psychologische screening en tests gemeente

16 Kwantitatieve analyse 16  Vacatures : 1433  CMW : 1151  LDE :282  Openstaande vacatures : 410  Verwijzingen (registreren van sollicitatieopdracht):  CMW : 3,04  LDE : 1,28 (van 0,5 naar 2,4 in aug)  Indicaties, rechten, WOP-pakketten : +- 500 (oude dossiers niet meegerekend)

17 2. Geplande acties 17 A.Centraal door de VDAB 1.Rapportering aan Kabinet Werk, Kabinet Sociale Economie en Directie VDAB 2.Intern overleg VDAB 3.Overleg met koepels, DWSE en Kabinet + afspraak acties 4.Opvolging en uitgebreide monitoring 5.Maatgerichte opleidingen in samenwerking met Spoor 21 6.Centrale provinciale en individuele coaching voor de DABP

18 18 B. Provinciaal door de VDAB 1.Experten coachen maatwerkbedrijven om een duidelijke vacature – omschrijving te geven 2.Provinciale netwerken en jaarplanning open vacatures ( indien mogelijk) 3.Acties om geschikte kandidaten te vinden 4.Teamleiders DABP managen een vlotte indiceringsflow 5.Bedrijfsbezoeken

19 19 C. We vragen aan de maatwerkbedrijven : 1.Jaarplanning van openstaande vacatures (indien mogelijk) 2.Vacature tijdig bekend maken 3.De gevraagde competenties realistisch omschrijven conform beleidsconcept 4.Laagdrempelige instap mogelijk maken voor kwetsbare doelgroep 5.Selectieproeven aanpassen aan de doelgroep : is tweede kans mogelijk ? 6.Voorwaarden als sine werken belemmerend 7.Inschattingslijst kwalitatief en volledig invullen

20 20 D. Het beleid organiseert een Rondetafel-traject -Tijdens het Ronde Tafel-traject zal gezocht worden naar effectieve verbeteracties voor de in kaart gebrachte knelpunten. -Afhankelijk van de aard van de knelpunten kunnen deeltrajecten worden opgestart. -Enquête over vacatures, nota met bevindingen, gesprekken, acties

21 POP 21  VDAB evalueert de POP niet  POP dient als basis voor evaluatie: we willen vertrekken van jullie informatie  in overgangsjaren (3) : soepele toepassing  POP moet opgeladen worden in Vertrouwelijk dossier van de klant  POP zal basis zijn voor aanvragen opleiding bij de VDAB (procedures en modaliteiten in onderzoek)

22 Evaluatie 22 Zo dadelijk info

23 Regie 23  Samenwerkingsovereenkomst indicering : loopt  Samenwerkingsovereenkomst gebruik ICF door werkplaatsen ifv POP en begeleiding : na Pasen 2016  Mandaat doorstroombegeleiding Mandaat doorstroombegeleiding VDAB Oproep ESF doorstroombegeleiding

24 24

25 Wie werkt mee in de VDAB? 25  Alle 4500 VDAB-collega’s  DABP (Dienst Arbeidsbeperking) = 102 mensen  Provinciale experten gespecialiseerde klantenwerking = 5  Centraal projectteam = 5 vaste leden  Centrale projectleider = 1 → in overleg met kabinet Werk, kabinet Sociale economie, DWSE, koepels (SST, Groep maatwerk en Lokale diensteneconomie) en werkplaatsen

26 Contact ? 26 voornaam.familienaam@vdab.be

27 Meer informatie 27 -de link naar de VDAB-site over arbeidsbeperking/handicap http://www.vdab.be/arbeidshandicap/default1.shtml (hier zal ook “evaluatie” komen te staan) -de link naar de VDAB-projectfiche http://partners.vdab.be/cvs/projecten_collectiefmaatwerk.shtml (hier staat ook de inschattingslijst/aanmeldingsformulier) (hier staan ook de vacatureconsulenten : voor afspraken vacaturebeheer en aanmelding kandidaten ! ) -de link naar de site van Werk http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale- economie/maatwerk

28 Provinciale Experten Gespecialiseerde klantenwerking West-VlaanderenNancy Debeuf Oost-VlaanderenJyoti Hullebus AntwerpenCaroline Van de Manacker LimburgStefaan Peeters Vlaams-BrabantKatlijn Tanghe 28

29 29 Contactgegevens : Collectief maatwerk en lokale diensteneconomie Carole Castelein carole.castelein@vdab.be Projectleider collectief maatwerk voor de VDAB VDAB Hoofdbestuur Keizerslaan 11 1000 Brussel

30


Download ppt "De toeleiding naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie CAROLE CASTELEIN."

Verwante presentaties


Ads door Google