De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond ‘Een vooruitblik naar het voortgezet onderwijs’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond ‘Een vooruitblik naar het voortgezet onderwijs’"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond ‘Een vooruitblik naar het voortgezet onderwijs’
CBS De Schakel / CBS De Hoeksteen september

2 1. Welkom Met elkaar toewerken naar een juiste plek voor uw kind
Verscherpte toelatingseisen van het voortgezet onderwijs Nieuwe Eindtoets Cito ……….

3 3. Waar staan we nu? Wat weten we al:
Cito-leerlingvolgsysteem ( I t/m V Informatie over de leerling: Inzet Werkhouding Doorzettingsvermogen Huiswerk Zelfstandigheid Advies basisschool = Cito-lvs Informatie over de lln.

4 Indicatie volgens het VO
Uitgangspunt is Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde Vanaf groep 6 I-scores VWO Vanaf groep 6 II-scores Havo Vanaf groep 6 III-scores Mavo/VMBO TL en VMBO Vanaf groep 6 IV / V-scores VMBO

5 4. Procedure voortgezet onderwijs (voor groep 8)
september - informatieavond over o.a. VO Week 2 en 3…. januari - adviesgesprekken - open dagen - vroegtoetsing Eind april - cito-eindtoets

6 Maart - definitieve keuze VO
April/mei - eventuele toetsen op het VO - bericht VO-school

7 Cito-eindtoets Datum: eind april Mogelijke versies:
Eindtoets Niveau : 25% laagst scorende leerlingen Verwachte uitstroom (BBL/KBL) Eindtoets Basis: Verwachte uitstroom TL/HAVO/VWO Leerlingen met verwachte uitstroom naar Praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs mogen aan de eindtoets meedoen (maar hoeft niet). Vroegtoetsing!!

8 5. Toelatingseisen Regio Zuid-oost Utrecht:

9 Toelatingseisen Chr. Lyceum Veenendaal

10 Plaatsing alléén na overleg PO-VO
Toelating Rembrandt Niveau-advies PO Plaatsings- advies PO CITO eindscore Plaatsing TL TL/HAVO TL * HAVO Plaatsing alléén na overleg PO-VO HAVO/VW O HAVO/VWO VWO

11 De “traptreden” in het VO
VWO+ VWO HAVO MAVO/TL (MAVO/GTL) KBL BBL VMBO (bbl/kbl/tl) brede scholengemeenschappen (mavo/havo/vwo)

12 6. Een kijkje in de keuken……..
Praktijk onderwijs BBL (basis beroepsgerichte leerweg) KBL (kader beroepsgerichte leerweg) TL (Theoretische leerweg)

13 Vakcollege – Maarsbergen www.sgmaarsbergen.nl
Signatuur: Algemene bijzondere grondslag VMBO – BBL, KBL, TL LWOO – kleinere klas (± 17 leerlingen) BBL/KBL: Techniek: Bouwtechniek, metalektro, Installatietechniek, Voertuigentechniek Economie: Consumptief breed (bakken en koken), mode en commercie (kleding, omgang met kassa e.d.), uiterlijke verzorging Elektronische leeromgeving (ELO) Excursies en Culturele en Kunstzinnige Vorming Open dagen in januari Makkelijke aansluiting MBO

14 Pantarijn – Rhenen www.pantarijn.nl
Signatuur: openbaar Persoonlijk talent optimaal tot zijn recht laten komen Op een hoger niveau brengen MAVO-kansklas en HAVO-kansklas Talent-uren op gebied van sport en ICT Individuele begeleiding bij problemen Open dagen eind januari

15 VMBO Groen Kesteren www.vmbogroenkesteren.nl
Openbaar Uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding Leerwegen: BBL, KBL, TL Mens en….beroep, maatschappij, cultuur, taal, natuur Met name gericht op: Bloem, dier, groen, plant 4B’s: Basisberoepsgericht, beroepenoriëntatie, beroepsvoorbereiding, begeleiding I-uren verplicht: steunuur, remediale hulp, werkuur ICT, werkuur algemeen, mentor spreekuur LWOO Klein en overzichtelijk

16 Schoonoord – Doorn http://doorn.osgs.nl
Signatuur: openbaar (BBL, KBL,) TL (Havo, VWO) Open voor leerlingen Verdraagzaamheid en tolerantie De school uit, de wereld in. Open voor dialoog Positieve benadering Talenten ontwikkelen Expressie-klas TL-Havo Profiellessen Expressie en sport Topsportvriendelijke school Open dag in januari

17 CSV – Veenendaal www.de-csv.nl
Signatuur: christelijk Praktijkonderwijs, BBL, KBL, TL Dichtbij de praktijk Samen met het bedrijfsleven/ROC A12 Veiligheid, respect, samenwerken, saamhorigheid Grote school Voor KBL nodig: alles op III-niveau (cito-lvs) Open dagen in januari

18 3. Een kijkje in de keuken…..
VMBO-TL (MAVO) HAVO VWO VWO+

19 CLV – Veenendaal www.clv.nl
Signatuur: open christelijk Maximaal 2000 leerlingen. Loting mogelijk! Aparte ingang klas 1 en 2, apart Mavo-huis Talentklassen: Gymnasium (eis: ): Latijn en Grieks (2e jaar) Versterkt Engels ( certificaat Universiteit Cambridge) Verrijkt Nederlands Science Kunst & Cultuurklas: naast gewone lessen 2 uur K&C Sportklas: Meer uren sport, andere lessen vervallen Open dag januari/februari

20 Revius Lyceum – Doorn www.revius.nl
Signatuur: open christelijk Onderwijs op weg naar zelfstandigheid Kernpunten: aandacht, ambitie en actief leren Mavo-plus: Spaans Ondernemende Havo Veelzijdig VWO Gymnasium ( ): Latijn en Grieks TTO: Tweetalig onderwijs Begeleiding en ondersteuning Toelatingseis: VMBO-TL: 535 Open dag in november

21 Revius Wijk Bij Duurstede
Werken met instructielokalen en werklokalen Leerlingen hebben weinig wisseling in lokalen Afdelingen van bbl tot vwo Voor bovenbouw havo/vwo naar Doorn

22 Ichthus College – Veenendaal www.ichthuscollege.nl
Signatuur: Christelijk school (op reformatorische grondslag) Docentgestuurd, voor het leven, uitdagend, samenhangend, ontwikkelingsgericht VWO-plus: gymnasium (klassieke talen) of Bèta-stroom (natuur, wiskunde, biologie) Grote school: 2100 leerlingen Duidelijke structuur, zorg en begeleiding VMBO-TL, VMBO-TL/Havo, Havo/VWO, VWO, VWO-plus Open dag januari

23 Rembrandt College – Veenendaal www.rembrandtcollege.nl
Signatuur: openbaar Cultuurprofielschool Leerling centraal Zelfstandig werken en leren Nemen van verantwoordelijkheid I-uren: op basis van talenten/interesse elk kwartaal een cursus Behoefte aan vernieuwing en verbetering Veel schoolactiviteiten Flitsend gebouw en website VMBO-TL/Havo en Havo/VWO brugklas Open dagen januari

24 Algemene info VO-scholen Veenendaal!!!!
2 november 2015 VO-voorlichtingsavond (locatie: CSV)* 10 november 2015 VO-voorlichtingsavond (locatie: Ichthus College)* 18 november 2015 VO-voorlichtingsavond (locatie: CLV)* 26 november 2015 VO-voorlichtingsavond (locatie: Rembrandt College)* *Op iedere VO-voorlichtingsavond zijn op elke locatie alle vo- scholen van Veenendaal aanwezig.

25 7. Vragen?


Download ppt "Informatieavond ‘Een vooruitblik naar het voortgezet onderwijs’"

Verwante presentaties


Ads door Google