De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidsbeleid… kleuterscholen – lagere scholen Gezondheidsbeleid… kleuterscholen – lagere scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidsbeleid… kleuterscholen – lagere scholen Gezondheidsbeleid… kleuterscholen – lagere scholen."— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidsbeleid… kleuterscholen – lagere scholen Gezondheidsbeleid… kleuterscholen – lagere scholen

2 Visie Minister van Onderwijs Visie Minister van Onderwijs Doel: Kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk aanleren hoe ze gezond van geest en lichaam kunnen worden en blijven. Doel: Kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk aanleren hoe ze gezond van geest en lichaam kunnen worden en blijven.

3 Visie Minister van Onderwijs Visie Minister van Onderwijs Gezondheidsbeleid in de scholen: Start 1 september 2007 Een beleid ≠ Enkel en alleen een uitgeschreven gezondheidsplan Zinvol om een overzicht te bewaren Een beleid = De school denkt regelmatig na over de gezondheid van haar leerlingen De school doet systematisch dingen om de gezondheid van haar leerlingen te bevorderen. Gezondheidsbeleid in de scholen: Start 1 september 2007 Een beleid ≠ Enkel en alleen een uitgeschreven gezondheidsplan Zinvol om een overzicht te bewaren Een beleid = De school denkt regelmatig na over de gezondheid van haar leerlingen De school doet systematisch dingen om de gezondheid van haar leerlingen te bevorderen.

4 Gezondheidsbeleid OZCS Vorselaar Gezondheidsbeleid OZCS Vorselaar Vanaf september 2007 stappen zetten om een schooleigen gezondheidsbeleid uit te stippelen √ Er gebeurt al heel wat in onze scholen rond gezondheid. √ Heel wat nuttige informatie en inspiratie is verkrijgbaar : b.v. op www.gezondopschool.be Vanaf september 2007 stappen zetten om een schooleigen gezondheidsbeleid uit te stippelen √ Er gebeurt al heel wat in onze scholen rond gezondheid. √ Heel wat nuttige informatie en inspiratie is verkrijgbaar : b.v. op www.gezondopschool.be

5 Gezondheidsbeleid OZCS Vorselaar Gezondheidsbeleid OZCS Vorselaar Dossier gezondheidsbeleid is gesteund op documenten van: VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) VIG (Vlaams Instituut voor Gezondheidpromotie) LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) VVKBaO (Vlaams Verbond Katholiek Basis Onderwijs) VVKSO (Vlaams Verbond Katholiek Secundair Onderwijs) Dossier gezondheidsbeleid is gesteund op documenten van: VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) VIG (Vlaams Instituut voor Gezondheidpromotie) LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) VVKBaO (Vlaams Verbond Katholiek Basis Onderwijs) VVKSO (Vlaams Verbond Katholiek Secundair Onderwijs)

6 Een gezondheidsbeleid op school vaststellingen en bedenkingen. Een gezondheidsbeleid op school vaststellingen en bedenkingen. Duidelijke relatie tussen: Gezondheid leerlingen Welbevinden leerlingen Studieresultaten leerlingen Duidelijke relatie tussen: Gezondheid leerlingen Welbevinden leerlingen Studieresultaten leerlingen

7 Een gezondheidsbeleid op school Een gezondheidsbeleid op school heeft oog voor de huidige maatschappelijke en onderwijsontwikkelingen. Een gezondheidsbeleid op school heeft oog voor de huidige maatschappelijke en onderwijsontwikkelingen.

8 Een gezondheidsbeleid op school En nu gezond aan de slag ! Een gezondheidsbeleid op school En nu gezond aan de slag ! Hoe concreet aanpakken ? vertrek van een globaal kader en weet wat er al is ; leg dan eigen accenten volgens de schooleigen context Hoe concreet aanpakken ? vertrek van een globaal kader en weet wat er al is ; leg dan eigen accenten volgens de schooleigen context

9 Een gezondheidsbeleid op school doel. Een gezondheidsbeleid op school doel. Gezondheidseducatie in de klas/klasoverstijgend is er al aanvullen en omkaderen via een gezondheidsbeleid op schoolniveau met aandacht voor de specifieke schoolcontext. Gezondheidseducatie in de klas/klasoverstijgend is er al aanvullen en omkaderen via een gezondheidsbeleid op schoolniveau met aandacht voor de specifieke schoolcontext.

10 Een gezondheidsbeleid op school En nu gezond aan de slag ! Een gezondheidsbeleid op school En nu gezond aan de slag ! Een gezondheidsbeleid is meer dan het voorkomen van ziekte of betrachten dat iedereen zich lichamelijk gezond voelt DOEL = “welbevinden” op lichamelijk, sociaal en psychisch vlak Een gezondheidsbeleid is meer dan het voorkomen van ziekte of betrachten dat iedereen zich lichamelijk gezond voelt DOEL = “welbevinden” op lichamelijk, sociaal en psychisch vlak

11 Een gezondheidsbeleid op school En nu gezond aan de slag ! Een gezondheidsbeleid op school En nu gezond aan de slag ! Vertrekpunt is een globaal kader binnen het opvoedingsproject en prioriteitenbeleid van de eigen school een specifieke visie omtrent gezondheidsbeleid ontwikkelen Actieplan volgens behoeften en prioriteiten van de school Vertrekpunt is een globaal kader binnen het opvoedingsproject en prioriteitenbeleid van de eigen school een specifieke visie omtrent gezondheidsbeleid ontwikkelen Actieplan volgens behoeften en prioriteiten van de school

12 Een gezondheidsbeleid op school En nu gezond aan de slag ! Een gezondheidsbeleid op school En nu gezond aan de slag ! Een gezondheidsbeleid werkt op drie niveaus : klas school schoolomgeving Een gezondheidsbeleid werkt op drie niveaus : klas school schoolomgeving

13 Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Klas Actoren: Leerlingen Leerkrachten Aanbrengen van een gezond evenwicht in Kennis Inzichten Vaardigheden Attitudes staat centraal binnen leervakken, thema’s/projecten Klas Actoren: Leerlingen Leerkrachten Aanbrengen van een gezond evenwicht in Kennis Inzichten Vaardigheden Attitudes staat centraal binnen leervakken, thema’s/projecten

14 Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Voorbeeldfunctie van de leerkracht als opvoeder (cf. functiebeschrijving) vormingskansen voor ontwikkeling sociale attitudes zorg voor gunstige klasdynamiek die het welbevinden van iedereen bevordert bijdrage vanuit het eigen vak tot het bereiken van VOET/VOOD en specifieke doelen EOP,… Voorbeeldfunctie van de leerkracht als opvoeder (cf. functiebeschrijving) vormingskansen voor ontwikkeling sociale attitudes zorg voor gunstige klasdynamiek die het welbevinden van iedereen bevordert bijdrage vanuit het eigen vak tot het bereiken van VOET/VOOD en specifieke doelen EOP,…

15 Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus School Actoren: Directie PA Coördinatoren Zorg- of leerlingenbegeleiders Leerkrachten Ondersteunend personeel Onderhoudspersoneel Keukenpersoneel … School Actoren: Directie PA Coördinatoren Zorg- of leerlingenbegeleiders Leerkrachten Ondersteunend personeel Onderhoudspersoneel Keukenpersoneel …

16 Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Wat de leerkracht voorleeft en aanreikt in de klas moet ook gedragen zijn door de andere teamleden en gelinkt aan de schoolvisie = horizontale en verticale samenhang Wat de leerkracht voorleeft en aanreikt in de klas moet ook gedragen zijn door de andere teamleden en gelinkt aan de schoolvisie = horizontale en verticale samenhang

17 Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Schoolomgeving Externe actoren: direct verbonden met de school/het schoolbestuur ouders, CLB-team, DPB, Prevor,.. indirect verbonden LOGO, preventiemedewerkers, lokale politie, werkgroep gemeente, brandweer, MOS, buurtwinkels,… Schoolomgeving Externe actoren: direct verbonden met de school/het schoolbestuur ouders, CLB-team, DPB, Prevor,.. indirect verbonden LOGO, preventiemedewerkers, lokale politie, werkgroep gemeente, brandweer, MOS, buurtwinkels,…

18 Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Voorbeelden van werking op drie niveaus : Schoolvisie = aandacht voor sociaal welbevinden leerlingen Klas - klastitularis vult met lln. intentieverklaring in tijdens leefdag / thema ‘pesten’ tijdens uur LS School - afspraken rond sociale attitudes en pestpreventie in schoolreglement / werkgroep pesten per graad Schoolomgeving - navorming ‘no blame’ voor cel ll.begeleiding/CLB Voorbeelden van werking op drie niveaus : Schoolvisie = aandacht voor sociaal welbevinden leerlingen Klas -k-klastitularis vult met lln. intentieverklaring in tijdens leefdag / thema ‘pesten’ tijdens uur LS School - afspraken rond sociale attitudes en pestpreventie in schoolreglement / werkgroep pesten per graad Schoolomgeving - navorming ‘no blame’ voor cel ll.begeleiding/CLB

19 Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Een gezondheidsbeleid op school verschillende niveaus Voorbeelden van werking op drie niveaus : Schoolvisie = aandacht voor gezonde voeding Klas - leerinhoud vakken (bv. huishoudkunde) School - automatenbeleid en drankaanbod middagrefter (bv. prijsverschil gezonde en suikerhoudende dranken = leren bewust kiezen i.p.v. bannen) Schoolomgeving - bespreking in schoolraad, afspraken met leverancier Voorbeelden van werking op drie niveaus : Schoolvisie = aandacht voor gezonde voeding Klas - leerinhoud vakken (bv. huishoudkunde) School - automatenbeleid en drankaanbod middagrefter (bv. prijsverschil gezonde en suikerhoudende dranken = leren bewust kiezen i.p.v. bannen) Schoolomgeving - bespreking in schoolraad, afspraken met leverancier

20 Ontwikkelingsdoelen –eindtermen Ontwikkelingsdoelen –eindtermen Eindtermen (cf. inventaris) dienen als basis voor subthema’s.

21 Een gezondheidsbeleid op school aansturing Een gezondheidsbeleid op school aansturing Gezondheidscoördinatie een “gelaat” in de school kan één persoon zijn (gezondheidscoördinator) of een (bestaande) werkgroep (b.v. deeltaak van een cel leerlingbegeleiding,…) krijgt/krijgen een officieel mandaat van de directie Gezondheidscoördinatie een “gelaat” in de school kan één persoon zijn (gezondheidscoördinator) of een (bestaande) werkgroep (b.v. deeltaak van een cel leerlingbegeleiding,…) krijgt/krijgen een officieel mandaat van de directie

22 Een gezondheidsbeleid op school aansturing Een gezondheidsbeleid op school aansturing Gezondheidscoördinator/werkgroep Implementatie via kwaliteitscirkel Gezondheidscoördinator/werkgroep Implementatie via kwaliteitscirkel Inventariseren en prioriteren Plannen en informeren Actie implementeren Evalueren en bijsturen

23 Een gezondheidsbeleid op school betrokkenheid Een gezondheidsbeleid op school betrokkenheid Betrekken van schoolactoren en externe partners Leerlingen Leerkrachten Andere personeelsleden Ouders Externe partners Betrekken van schoolactoren en externe partners Leerlingen Leerkrachten Andere personeelsleden Ouders Externe partners

24 Een gezondheidsbeleid op school Stap 1 Een gezondheidsbeleid op school Stap 1 Inventariseren huiswerk van velen centraliseren en bewaken kans op breed overleg tussen alle betrokken actoren aandacht schenken aan: leerplannen/VOET/VOOD school- en klasactiviteiten fysieke schoolomgeving school en onderwijsorganisatie schoolklimaat gehanteerde waarden en normen Inventariseren huiswerk van velen centraliseren en bewaken kans op breed overleg tussen alle betrokken actoren aandacht schenken aan: leerplannen/VOET/VOOD school- en klasactiviteiten fysieke schoolomgeving school en onderwijsorganisatie schoolklimaat gehanteerde waarden en normen

25 Een gezondheidsbeleid op school Stap 1 Een gezondheidsbeleid op school Stap 1 Inventariseren zie document “ inventaris gezondheidsbeleid” - link met VOET/VOOD - per onderwijsvorm per graad - drie niveaus : klas – school - schoolomgeving Inventariseren zie document “ inventaris gezondheidsbeleid” -l-link met VOET/VOOD -p-per onderwijsvorm per graad -d-drie niveaus : klas – school - schoolomgeving

26 Een gezondheidsbeleid op school Stap 1 Een gezondheidsbeleid op school Stap 1 Wat gebeurt al op onze school ? Noden en behoeften worden zichtbaar door Verzamelde info/inventaris Wat gebeurt al op onze school ? Noden en behoeften worden zichtbaar door Verzamelde info/inventaris

27 Een gezondheidsbeleid op school Stap 2 Een gezondheidsbeleid op school Stap 2 Prioriteiten bepalen Welke leemtes vertoont de inventaris ? Welke noden zijn belangrijk? Wat willen we ondernemen ? Welke methodiek kiezen we ? Wie betrekken we hierbij actief ? En nu gezond aan de slag ! Prioriteiten bepalen Welke leemtes vertoont de inventaris ? Welke noden zijn belangrijk? Wat willen we ondernemen ? Welke methodiek kiezen we ? Wie betrekken we hierbij actief ? En nu gezond aan de slag !

28 Een gezondheidsbeleid op school stappenplan Een gezondheidsbeleid op school stappenplan Schooljaar 2007 – 2008 februari 2008 Infomoment voor alle kleuterscholen en lagere scholen te Vorselaar Schooljaar 2008 – 2009 september 2008 Opstart beleid met evt. schoolactie Schooljaar 2007 – 2008 februari 2008 Infomoment voor alle kleuterscholen en lagere scholen te Vorselaar Schooljaar 2008 – 2009 september 2008 Opstart beleid met evt. schoolactie

29 Een gezondheidsbeleid op school Besluit Een gezondheidsbeleid op school Besluit Een gezondheidsbeleid: mag ambitieus zijn maar moet realistisch en haalbaar zijn (heldere doelen – eenvoudige acties – duidelijke feedback en betrokkenheid – opvolging en evaluatie effect – bijsturen) niet alle scholen kunnen op hetzelfde ogenblik intensief aan alle gezondheidsthema’s werken daarom dient men te werken met prioriteiten Een gezondheidsbeleid: mag ambitieus zijn maar moet realistisch en haalbaar zijn (heldere doelen – eenvoudige acties – duidelijke feedback en betrokkenheid – opvolging en evaluatie effect – bijsturen) niet alle scholen kunnen op hetzelfde ogenblik intensief aan alle gezondheidsthema’s werken daarom dient men te werken met prioriteiten

30 Een gezondheidsbeleid op school Besluit Een gezondheidsbeleid op school Besluit Hou steeds voor ogen dat de leerlingen er beter van moeten worden. Het hoofddoel blijft dan ook dat we betrachten hen door ons voorleven en onze acties te vormen tot jongvolwassenen die ook bewust LEREN KIEZEN, liefst voor GEZONDHEID ! Hou steeds voor ogen dat de leerlingen er beter van moeten worden. Het hoofddoel blijft dan ook dat we betrachten hen door ons voorleven en onze acties te vormen tot jongvolwassenen die ook bewust LEREN KIEZEN, liefst voor GEZONDHEID !

31 Veel succes ! Veel succes !


Download ppt "Gezondheidsbeleid… kleuterscholen – lagere scholen Gezondheidsbeleid… kleuterscholen – lagere scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google