De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Logistiek 1 Inkoop Rotterdam, 00 januari 2007 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Logistiek 1 Inkoop Rotterdam, 00 januari 2007 1."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Logistiek 1 Inkoop Rotterdam, 00 januari 2007 1

2 Programma vandaag: Introductie Inkoopfunctie Inkoopproces Afsluiting

3 …is meer dan inkopen doen…

4 …is meer dan bestellen…

5 …niet alleen bij bedrijven…

6 …niet alleen van goederen…

7 …breed vakgebied… “Vroeger ging het bij inkoop voornamelijk om de afhandeling van bestellingen, tegenwoordig zijn daar allerlei zaken bijgekomen. Twee heel belangrijke functies van de inkoop van nu betreffen de uitbestedingsbeslissing en het ontwerp en management van de relatie met leveranciers. Nederlandse inkoper in Inkoop en Logistiek, Oktober 2002 7

8

9 Case Scheepsbouwer van o.a. coasters, veerboten, sleepboten en binnenvaartschepen. 32 werven wereldwijd Jaren ’90: Scheepsbouw in Nederland heeft het moeilijk concurrentie uit lage loonlanden; Casco’s zijn niet meer dan een deel van de voorraad Focus op uitbesteding en assemblage Time-to-market verkort; Efficiency gestegen ….

10 Gevolgen voor het KOOP

11 Programma Introductie Inkoopfunctie 3. Inkoopproces 4. Afsluiting
Commerciële inkoop en inkooplogistiek (§5.2) Verantwoordelijkheden van de inkoper (§5.4) 3. Inkoopproces 4. Afsluiting

12 Inkoopfunctie

13 Commerciële Inkoop Analyse, planning, implementatie en beheersing activiteiten Ontwikkelen, uitbouwen en onderhouden relaties met leveranciersmarkt Korte en lange termijn inkoopbehoefte Teneinde optimale bijdrage aan ondernemingsdoelstellingen te bewerkstelligen

14 Commerciële inkoopfunctie
klant / product specifi- ceren contrac- teren selecteren activiteiten

15 Commerciële Inkoop Damen vertaalt markteisen één op één door naar de toeleveranciers Inkoopquota: 85%!!! Casco, electrische-, pijpwerk installaties, schilderwerk + arbeidskrachten!! Haalbaarheid overeenkomst (o.a. risico-analyse, toekomst, wat draagt toeleverancier bij aan ontwikkeling?) Totstandkoming van de overeenkomst (contract) 15

16 Inkoopfunctie

17 Inkooplogistiek Concepten uit vakgebied inkoop & logisiek
Activiteit/functie die ervoor zorg draagt dat de juiste producten tegen de juiste prijs ter beschikking komen Zoekt naar optimale kosten door de gehele keten in beschouwing te nemen Uitvoering en besturing (fysieke activiteiten) Korte en lange termijn

18 Logistieke inkoopfunctie
bestellen bewaken nazorg Leverancier (operationele) activiteiten

19 Logistieke inkoopfunctie
Orders aanmaken= Casco, electrische-, pijpwerk installaties, schilderwerk + arbeidskrachten!! 100% materiaal beschikbaarheid (wanneer nodig!) Commerciële eindafrekening Managen van capaciteit van leveranciers op tactisch en operationeel niveau Optimaliseren en beoordelen relaties met leveranciers maar ook afhandelen van claims, gevolgen van meer- en minderwerk

20 6 trajecten inkoopfuncties
Totaal aan activiteiten Commerciële functie legt de basis, de logistieke functie voert de activiteiten uit (binnen de contracten/condities)

21 Inkooplogistiek Totaal aan activiteiten
Commerciële functie legt de basis, de logistieke functie voert de activiteiten uit (binnen de contracten/condities)

22 Verantwoordelijkheden inkoper
Waar is inkoop verantwoordelijk voor? Continuïteit bedrijfsproces Bijdragen aan resultaat Strategische kwetsbaarheid Representeren onderneming Bijdrage aan innovatie

23 Verantwoordelijkheden inkoper
Waar is inkoop verantwoordelijk voor? 1. Continuïteit bedrijfsproces Onderdelenvoorziening, vroeger voorraden, nu gereduceerd (85% van de materialen en arbied wordt ingekocht) 2. Bijdragen aan resultaat 3. Strategische kwetsbaarheid Veel toeleveranciers, met sommige een zeer nauwe samenwerking 4. Representeren onderneming Onderhandelen…. Representeren onderneming 5. Bijdrage aan innovatie Technisch ontwerp en ontwerpproces doet Damen zelf, echter de inkoper staat hierover voortdurend in contact met de leveranciers

24 Representeren van de onderneming…hoe ver ga je?

25 Programma Introductie Inkoopfunctie 3. Inkoopproces 4. Afsluiting
Strategisch inkoopproces (Kraljic matrix) (§5.5) Leveranciersbeoordeling (§5.8) 4. Afsluiting

26 Inkoopproces De activiteiten zijn duidelijk, maar hoe doorloop je nu het proces?

27 Inkoopproces: strategisch
Doel: bepalen welke inkoopstrategie je wilt volgen Analyseren van de huidige inkoopsituatie Hulpmiddel: raamwerk van Kraljic Bepalen van acties, zoals: Uitbesteden van activiteiten (zelf maken of niet) Kiezen van de relatie met toeleveranciers Centraal of decentraal inkopen

28 Inkoop - Portfolio (Kraljic Matrix)
aandeel van ingekochte materiaal/dienst in kostprijs invloed op rendement aantal potentiële toeleveranciers marktvorm (vvm, oligopolie monopolie enz) plaats van de leverancier

29 1 purchasing management Normale producten hoog
strategische kwetsbaarheid 1 purchasing management Normale producten - laag laag hoog complexiteit van de inkoopmarkt

30 material management 2 Opbrengstverhogende producten hoog
strategische kwetsbaarheid - laag laag hoog complexiteit van de inkoopmarkt

31 3 sourcing management Knelpunt producten hoog
Pompmonteur (arbeid): inbouwen van scheepspompen doet Damen Shipyard zelf en koopt zij niet in (riscomijdend!) hoog strategische kwetsbaarheid 3 sourcing management Knelpunt producten - laag laag hoog complexiteit van de inkoopmarkt

32 4 supply management Strategische producten hoog
Bv.: Software (maatwerk), Technisch personeel (Ingenieursbureau) Chirurgie verpleegkundige (EMC) hoog 4 supply management Strategische producten strategische kwetsbaarheid - laag laag hoog complexiteit van de inkoopmarkt

33 4 material supply management management 3 1 sourcing purchasing
hoog 2 material management Opbrengstverhogende producten 4 supply management Strategische producten strategische kwetsbaarheid 1 purchasing management Normale producten 3 sourcing management Knelpunt producten - laag laag hoog complexiteit van de inkoopmarkt

34 Leveranciersbeoordeling: waarom?
“Twee heel belangrijke functies van de inkoop van nu betreffen de uitbestedingsbeslissing en het ontwerp en management van de relatie met leveranciers” Nederlandse inkoper in Inkoop en Logistiek, Oktober 2002 Inkoopquota van 85%

35 Leveranciersbeoordeling: Subjectieve methode

36 Leveranciersbeoordeling: Subjectieve methode
Voordeel: Eenvoud; Nadeel: - Subjectief => persoonlijke beoordeling geen duidelijke norm (harde cijfers))

37 Leveranciersbeoordeling: gewogen factorscore methode
Leverings- betrouwbaarheid Kwaliteits- Prijs 1,0 Welk LBC behaalt leverancier A?

38 Programma Introductie Inkoopfunctie Inkoopproces 4. Afsluiting

39 Afsluiting Inkopen is meer dan goederen bestellen; Meerdere stappen
Inkoopstrategie die je volgt hangt af van het type product De huidige tendens is “Back-to-core” en “make-or-buy”=> je zelf afhankelijk maken van je leverancier leidt’; Goed aandacht voor relatie én beoordeling

40 Afsluiting Damen koopt slim in!
Scheepsbouw = lastige markt, maar Damen overleefde en maakte weer winst door goed inkoopbeleid Scheepswerf Gorinchem zijn 380 mensen in dienst, waarvan slechts 70 mensen bij het productieproces zijn betrokken Damen heeft intensieve samenwerkingsverbanden met toeleveranciers (85% wordt ingekocht) Damen doorloopt een proces met zijn toeleveranciers zodat zij kan streven naar een optimale samenwerking met toeleveranciers Damen beoordeelt haar toeleveranciers

41


Download ppt "Presentatie titel Logistiek 1 Inkoop Rotterdam, 00 januari 2007 1."

Verwante presentaties


Ads door Google