De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werk en kanker, re-integratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werk en kanker, re-integratie"— Transcript van de presentatie:

1 Werk en kanker, re-integratie
1 1 1

2 Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist DossierMeester
2 2 2 2

3 Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid
Re-integratie Hoofdlijnen 3 3 3 3

4 Nederland is ziek 4 4 4

5 Versobering sociale zekerheid
Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij Werk boven uitkering Ziekte en geld zijn in toenemende mate aan elkaar gekoppeld Gezondheid en werk vragen om uw aandacht 5 5 5

6 Werk en scenario’s Vast dienstverband: 2 jaar loon doorbetaling
Tijdelijk dienstverband: loondoorbetaling en ZW- uitkering Periode loondoorbetaling: werken aan re-integratie (Poortwachter) Na 2 jaar: werk, WIA, WW, WWB 6 6 6 6

7 Werkhervattingsregeling volledig niet duurzaam verantwoordelijkheid
Het WIA-stelsel op hoofdlijnen Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten volledig (>80%) & duurzaam loondoorbetaling 2 jaar Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 35-80% + volledig niet duurzaam geen regeling: verantwoordelijkheid werkgever en werknemer < 35% 7 7 7 7

8 IVA IVA IVA Inmiddels uitkeringen + 5%
100% Inmiddels uitkeringen + 5% Eventuele CAO- aanvulling 75% 70% 50% Wettelijke loondoor- betalings- plicht IVA Vergelijkbaar met huidige WAO Verschilpunten Arbeidsverleden in plaats van leeftijd Flexibele keuring mogelijk 5%punt afspraak Jaar 2 Toekenning vanaf 13 weken mogelijk 8 8 8 8 8

9 WGA tot SV-loon gedeeltelijk arbeidsongeschikt met
voldoende benutting restcapaciteit: loon + aanvulling leveren redelijk inkomen op Eventuele CAO- aanvulling tot SV-loon 70% WGA loon- gerelateerde uitkering WGA-loonaanvulling Inkomen uit werk 50% Wettelijke loondoor- betalingsplicht Inkomen uit werk Inkomen uit werk Jaar 1 Jaar 2 Jaar X 9 9 9 9 9

10 WGA tot SV-loon gedeeltelijk arbeidsongeschikt zonder werk
of onvoldoende benutting verdiencapaciteit: werknemer valt terug op minimum Eventuele CAO- aanvulling tot SV-loon 70% Eventueel aanvulling tot sociaal minimum krachtens Toeslagenwet Wettelijke loondoor- betalingsplicht WGA loon- gerelateerde uitkering WGA vervolg- uitkering Jaar 1 Jaar 2 Jaar X 10 10 10 10 10

11 35-minners Geen WIA-uitkering Niet gere-integreerd? Baan kwijt?
Recht op WW-uitkering 11 11 11

12 Ziekteverzuim is kostbaar voor werkgever
Verzuim is duur Wulbz, Wvp, WGA-premie Peter is 53 jaar, verdient € per jaar en wordt arbeidsongeschikt. Wat is de maximale financiële schade voor zijn werkgever? A) €22.300 B) €14.820 C) €98.000 D) € 12

13 Wet verbetering poortwachter (2002)
Doel: instroom in WIA beperken Actieve opstelling werknemer en werkgever Re-integratiekansen gemist: sanctie Sanctieregime: werkgever betaalt 1 jaar extra loon door met herstelmogelijkheid Tijdens sanctie loopt ontslagbescherming door 13 13 13

14 Goed werkgeverschap Verplichting tot aanbieden passend werk
Verplicht om zijn werknemers zo veel mogelijkheid veiligheid en gezond werkklimaat te bieden. Neemt werkgever deze zorgplicht onvoldoende in acht, dan is hij aansprakelijk voor schade (Bureau Beroepsziekten/burnout € schadevergoeding) 14

15 Onvoldoende re-integratie
Werknemer wil na een periode van ziekte terugkeren in zijn eigen werk Bedrijfsarts: re-integratie tweede spoor Werknemer: ik wil terug in eigen functie Deskundigenoordeel: werkgever spant zich onvoldoende in in spoor één Werkgever laat werknemer niet terugkeren in eigen functie Werknemer verzoekt krr de arbeidsovereenkomst te ontbinden Rechter: werkgever moet € vergoeding betalen (57 jaar, 30 jaar in dienst) 15

16 Adviezen Indien mogelijk: behoud het initiatief
Indien mogelijk: aandacht voor werk is belangrijk U heeft 2 jaar om van re-integratie een succes te maken Materie is complex; laat u ondersteunen UWV-keuring: neem iemand mee 16 16 16 16


Download ppt "Werk en kanker, re-integratie"

Verwante presentaties


Ads door Google