De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werk en kanker, re-integratie. Wie ben ik?  Turgut Hefti  Arbeidsdeskundige en jurist  DossierMeester 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werk en kanker, re-integratie. Wie ben ik?  Turgut Hefti  Arbeidsdeskundige en jurist  DossierMeester "— Transcript van de presentatie:

1 Werk en kanker, re-integratie

2 Wie ben ik?  Turgut Hefti  Arbeidsdeskundige en jurist  DossierMeester  t.hefti1@chello.nl

3 Wat komt aan bod?  Ontwikkelingen  Arbeidsongeschiktheid  Werkloosheid  Re-integratie  Hoofdlijnen

4 Nederland is ziek

5 Versobering sociale zekerheid  Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij  Werk boven uitkering  Ziekte en geld zijn in toenemende mate aan elkaar gekoppeld  Gezondheid en werk vragen om uw aandacht

6 Werk en scenario’s  Vast dienstverband: 2 jaar loon doorbetaling  Tijdelijk dienstverband: loondoorbetaling en ZW- uitkering  Periode loondoorbetaling: werken aan re-integratie (Poortwachter)  Na 2 jaar: werk, WIA, WW, WWB

7 loondoorbetaling 2 jaar Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 35-80% + volledig niet duurzaam < 35% volledig (>80%) & duurzaam geen regeling: verantwoordelijkheid werkgever en werknemer Het WIA-stelsel op hoofdlijnen

8 Eventuele CAO- aanvulling Wettelijke loondoor- betalings- plicht Jaar 2 IVA Toekenning vanaf 13 weken mogelijk Inmiddels uitkeringen + 5% 100% 70% 75% 50% IVA

9 Jaar 1 70% Eventuele CAO- aanvulling Jaar 2 WGA loon- gerelateerde uitkering tot SV-loon Jaar X gedeeltelijk arbeidsongeschikt met voldoende benutting restcapaciteit: loon + aanvulling leveren redelijk inkomen op Inkomen uit werk Inkomen uit werk WGA-loonaanvulling Wettelijke loondoor- betalingsplicht 50% Inkomen uit werk WGA

10 Jaar 1 70% Eventuele CAO- aanvulling Wettelijke loondoor- betalingsplicht Jaar 2 WGA loon- gerelateerde uitkering tot SV-loon WGA vervolg- uitkering Jaar X gedeeltelijk arbeidsongeschikt zonder werk of onvoldoende benutting verdiencapaciteit: werknemer valt terug op minimum Eventueel aanvulling tot sociaal minimum krachtens Toeslagenwet WGA

11 35-minners  Geen WIA-uitkering  Niet gere-integreerd? Baan kwijt?  Recht op WW-uitkering

12 Verzuim is duur  Wulbz, Wvp, WGA-premie  Peter is 53 jaar, verdient €50.000 per jaar en wordt arbeidsongeschikt. Wat is de maximale financiële schade voor zijn werkgever? A) €22.300 B) €14.820 C) €98.000 D) €274.000 Ziekteverzuim is kostbaar voor werkgever

13 Wet verbetering poortwachter (2002)  Doel: instroom in WIA beperken  Actieve opstelling werknemer en werkgever  Re-integratiekansen gemist: sanctie  Sanctieregime: werkgever betaalt 1 jaar extra loon door met herstelmogelijkheid  Tijdens sanctie loopt ontslagbescherming door

14 Goed werkgeverschap  Verplichting tot aanbieden passend werk  Verplicht om zijn werknemers zo veel mogelijkheid veiligheid en gezond werkklimaat te bieden. Neemt werkgever deze zorgplicht onvoldoende in acht, dan is hij aansprakelijk voor schade (Bureau Beroepsziekten/burnout € 250.000 schadevergoeding)

15 Onvoldoende re-integratie  Werknemer wil na een periode van ziekte terugkeren in zijn eigen werk  Bedrijfsarts: re-integratie tweede spoor  Werknemer: ik wil terug in eigen functie  Deskundigenoordeel: werkgever spant zich onvoldoende in in spoor één  Werkgever laat werknemer niet terugkeren in eigen functie  Werknemer verzoekt krr de arbeidsovereenkomst te ontbinden  Rechter: werkgever moet € 400.000 vergoeding betalen (57 jaar, 30 jaar in dienst)

16 Adviezen  Indien mogelijk: behoud het initiatief  Indien mogelijk: aandacht voor werk is belangrijk  U heeft 2 jaar om van re-integratie een succes te maken  Materie is complex; laat u ondersteunen  UWV-keuring: neem iemand mee


Download ppt "Werk en kanker, re-integratie. Wie ben ik?  Turgut Hefti  Arbeidsdeskundige en jurist  DossierMeester "

Verwante presentaties


Ads door Google