De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweede bijeenkomst minor agoog in de GGZ. Van Hemert Dynamisch stress-kwetsbaarheidsmodel Methodische aspecten van outreachend werken Zorgvermijding en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweede bijeenkomst minor agoog in de GGZ. Van Hemert Dynamisch stress-kwetsbaarheidsmodel Methodische aspecten van outreachend werken Zorgvermijding en."— Transcript van de presentatie:

1 Tweede bijeenkomst minor agoog in de GGZ

2 Van Hemert Dynamisch stress-kwetsbaarheidsmodel Methodische aspecten van outreachend werken Zorgvermijding en zorgverlamming Het zorgcontinuum en dwang Het belang van preventie Sociale steun, het sociale netwerk Gedrag veranderen: Prochaska en Diclemente

3 Bijzonder hoogleraar epidemiologie van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Universiteit Leiden Epidemiologie: studie naar het voorkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking In dit geval: psychiatrische aandoeningen

4 Richt zich op sociaal kwetsbare mensen die zorg nodig hebben maar die niet krijgen Zogenaamde zorgmissers of zorgmijders

5 Ervaringen bij crisisdienst Parnasia Bavo in den Haag en omgeving 735.000 inwoners waarbij 4.500 beoordelingen bij 2.500 mensen die op dat moment in nood verkeren en niet de zorg krijgen die ze nodig hebben Ernstig verwarde personen, mensen die een eind aan hun leven willen maken of die vanwege hun psychische toestand in ernstige problemen verkeren

6 Assistentie van politie Traumatische ervaringen voor betrokkenen Betrokkene vraagt niet zelf om hulp

7 Angsten, depressies, trauma, ADHD, Autisme, andere persoonlijkheidsstoornissen, vaak in combinatie met verslaving Schatting: 7 promille: 120.000 mensen Verkommering en verloedering Woningvervuiling, Dakloosheid Vereenzaming

8 Vermaatschappelijking (de-institutionalisering) Autonomie (zelfbeschikking)

9 Tweederde van het totale budget van de GGZ gaat naar de klinische zorg (bedden), terwijl maar 10 % van alle patienten (met psychiatrische aandoeningen) daar gebruik van maakt Tot nu toe was de OGGZ een zaak van de Gemeentelijke gezondheidsdiensten. Sinds 1982 verschuiving: GGZ is zich meer op sociale psychiatrie gaan richten

10 Pleidooi om zorg minder vanuit het autonomieprincipe te hanteren en meer uit te gaan van het principe van includerende zorg Includerende zorg: hulpverlener gaat actief op zoek naar mensen die zelf geen hulpvraag formuleren. Gericht op het herstel van het sociaal functioneren in de eigen omgeving

11

12 http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/7880/H ulpverleners+schenken+bier+aan+dakloze+alcoholisten

13 Waarom is dat belangrijk?

14 Sociale Psychiatrie Minor GGZ- agoog 14 Burgers Cliënten Instellingen Maatsch. Werk Verslavingszorg GGz Ouderenzorg GGD Politie Woningbouw- corporatie Sociale dienst Jeugdzorg Maatschappelijke opvang Gemeente Arbeids- voorziening Schuldhulpverlening Thuiszorg Opbouwwerk Dubbele diagnose Overlast- veroorzakers Probleemhuurders Zorgwekkende zorgmijders Multi-probleem-gezinnen Vervuilden Stille problematiek Dak- en thuislozen Fase-4 Lokale zorgnetwerk

15 Sociale Psychiatrie Minor GGZ-agoog 15 Voorbeschouwing Overpeinzing Actieve verandering TerugvalConsolidatie Permanente verandering Beslissing Tussentijdse uitgang

16 Wat wil je aan jezelf of in je situatie veranderen of heb je in het verleden willen veranderen? Vertel aan elkaar hoe dat is gegaan of hoe je je voorstelt dat die verandering zal plaatsvinden. Waarin ben je succesvol gebleken Daarna plenair: succes- en faalfactoren

17 Andries Baart Praktijk waarbij de zorg- /hulpverner zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij de ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan kan worden en wie hij of zij daarbij voor de ander kan zijn, wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, professionele wijsheid en liefdevolle trouw

18 Zie mail van Lidwien Goossens en studiehandleiding pagina 12 en 13


Download ppt "Tweede bijeenkomst minor agoog in de GGZ. Van Hemert Dynamisch stress-kwetsbaarheidsmodel Methodische aspecten van outreachend werken Zorgvermijding en."

Verwante presentaties


Ads door Google