De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweede bijeenkomst minor agoog in de GGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweede bijeenkomst minor agoog in de GGZ"— Transcript van de presentatie:

1 Tweede bijeenkomst minor agoog in de GGZ
Outreachend werken Tweede bijeenkomst minor agoog in de GGZ

2 Vandaag: Van Hemert Dynamisch stress-kwetsbaarheidsmodel
Methodische aspecten van outreachend werken Zorgvermijding en zorgverlamming Het zorgcontinuum en dwang Het belang van preventie Sociale steun, het sociale netwerk Gedrag veranderen: Prochaska en Diclemente

3 Oratie van prof. Van Hemert
Bijzonder hoogleraar epidemiologie van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Universiteit Leiden Epidemiologie: studie naar het voorkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking In dit geval: psychiatrische aandoeningen

4 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Richt zich op sociaal kwetsbare mensen die zorg nodig hebben maar die niet krijgen Zogenaamde zorgmissers of zorgmijders

5 Wat heeft van Hemert te melden?
Ervaringen bij crisisdienst Parnasia Bavo in den Haag en omgeving inwoners waarbij beoordelingen bij mensen die op dat moment in nood verkeren en niet de zorg krijgen die ze nodig hebben Ernstig verwarde personen, mensen die een eind aan hun leven willen maken of die vanwege hun psychische toestand in ernstige problemen verkeren

6 Gedwongen opnamen Assistentie van politie
Traumatische ervaringen voor betrokkenen Betrokkene vraagt niet zelf om hulp

7 Omvang van de problematiek
Angsten, depressies, trauma, ADHD, Autisme, andere persoonlijkheidsstoornissen, vaak in combinatie met verslaving Schatting: 7 promille: mensen Verkommering en verloedering Woningvervuiling, Dakloosheid Vereenzaming

8 Organisatieprincipes GGZ
Vermaatschappelijking (de-institutionalisering) Autonomie (zelfbeschikking)

9 Geld! Tweederde van het totale budget van de GGZ gaat naar de klinische zorg (bedden), terwijl maar 10 % van alle patienten (met psychiatrische aandoeningen) daar gebruik van maakt Tot nu toe was de OGGZ een zaak van de Gemeentelijke gezondheidsdiensten. Sinds 1982 verschuiving: GGZ is zich meer op sociale psychiatrie gaan richten

10 Van Hemert: Pleidooi om zorg minder vanuit het autonomieprincipe te hanteren en meer uit te gaan van het principe van includerende zorg Includerende zorg: hulpverlener gaat actief op zoek naar mensen die zelf geen hulpvraag formuleren. Gericht op het herstel van het sociaal functioneren in de eigen omgeving

11 Het dynamisch stress-kwetsbaarheidsmodel

12 Film: ulpverleners+schenken+bier+aan+dakloze+alcoholisten

13 Sociale Netwerk Waarom is dat belangrijk?

14 Netwerkstructuur Instellingen Maatsch. Werk Verslavingszorg GGz
Ouderenzorg GGD Politie Woningbouw- corporatie Sociale dienst Jeugdzorg Maatschappelijke opvang Gemeente Arbeids- voorziening Schuldhulpverlening Thuiszorg Opbouwwerk Lokale zorgnetwerk Burgers Cliënten Dubbele diagnose Overlast- veroorzakers Probleemhuurders Zorgwekkende zorgmijders Multi-probleem-gezinnen Vervuilden Stille problematiek Dak- en thuislozen Fase-4 Sociale Psychiatrie Minor GGZ-agoog

15 Fasen van verandering volgens Prochaska & DiClemente
Permanente verandering Consolidatie Terugval Actieve verandering Voorbeschouwing Tussentijdse uitgang Beslissing Overpeinzing Sociale Psychiatrie Minor GGZ-agoog

16 In tweetallen Wat wil je aan jezelf of in je situatie veranderen of heb je in het verleden willen veranderen? Vertel aan elkaar hoe dat is gegaan of hoe je je voorstelt dat die verandering zal plaatsvinden. Waarin ben je succesvol gebleken Daarna plenair: succes- en faalfactoren

17 Volgende week: presentie
Andries Baart Praktijk waarbij de zorg- /hulpverner zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij de ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan kan worden en wie hij of zij daarbij voor de ander kan zijn, wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, professionele wijsheid en liefdevolle trouw

18 Voorbereiding: Zie mail van Lidwien Goossens en studiehandleiding pagina 12 en 13


Download ppt "Tweede bijeenkomst minor agoog in de GGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google