De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschriften en stromingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschriften en stromingen"— Transcript van de presentatie:

1 Geschriften en stromingen

2 De belangrijkste stromingen binnen het christendom
Het Katholicisme Oosterse orthodoxie Het protestantisme

3 De Rooms- Katholieke Kerk
Grootste op zichzelf staande christelijke groepering De paus staat aan de top Andere functies: aartsbisschoppen, bisschoppen,dekens, priesters en diakenen Deze functies worden uitgeoefend door ongehuwde, celibatair levende mannen

4 kenmerken: - heiligen spelen een grote rol ( Marie is de belangrijkste) - rituelen en symbolen vervullen een belangrijke functie ( wierook, wijwater) - zeven sacramenten: doop, vormsel, huwelijk, priesterschap, biecht, ziekenzalving

5 Definitieve scheuring
1054 kwam er een definitieve breuk tussen de kerk van het westen ( Rooms-Katholieke Kerk) en die van het Oosten ( de orthodoxe kerken) De Paus eiste het gezag over de gehele christenheid op.

6 Othodoxe kerk Kenmerken: - aan het hoofd van de kerk staat Jezus
Christus - ze gebruiken iconen van Jezus, Maria en heiligen - leven naar het Heilig Evangelie - de zeven eerste Oecumenische Concilies

7 Het protestantisme Begin 16e eeuw een nieuwe scheuring
Protest tegen de machtswellust en praalzucht van bisschoppen, priesters en monniken

8 protestantse kerken Kenmerken - De bijbel vormt het hoogste gezag
- Twee sacramenten: de doop en het Heilig avondmaal - Kent geen heiligen -Vrouwen hebben evenveel rechten als mannen - Duidelijke regels voor het gedrag - Geloven in een leven na de dood, de hemel, de hel, de duivel, Adam en Eva


Download ppt "Geschriften en stromingen"

Verwante presentaties


Ads door Google