De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschriften en stromingen. De belangrijkste stromingen binnen het christendom Het Katholicisme Oosterse orthodoxie Het protestantisme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschriften en stromingen. De belangrijkste stromingen binnen het christendom Het Katholicisme Oosterse orthodoxie Het protestantisme."— Transcript van de presentatie:

1 Geschriften en stromingen

2 De belangrijkste stromingen binnen het christendom Het Katholicisme Oosterse orthodoxie Het protestantisme

3 De Rooms- Katholieke Kerk Grootste op zichzelf staande christelijke groepering De paus staat aan de top Andere functies: aartsbisschoppen, bisschoppen,dekens, priesters en diakenen Deze functies worden uitgeoefend door ongehuwde, celibatair levende mannen

4 kenmerken: - heiligen spelen een grote rol ( Marie is de belangrijkste) - rituelen en symbolen vervullen een belangrijke functie ( wierook, wijwater) - zeven sacramenten: doop, vormsel, huwelijk, priesterschap, biecht, ziekenzalving

5 Definitieve scheuring 1054 kwam er een definitieve breuk tussen de kerk van het westen ( Rooms- Katholieke Kerk) en die van het Oosten ( de orthodoxe kerken) De Paus eiste het gezag over de gehele christenheid op.

6 Othodoxe kerk Kenmerken: - aan het hoofd van de kerk staat Jezus Christus - ze gebruiken iconen van Jezus, Maria en heiligen - leven naar het Heilig Evangelie - de zeven eerste Oecumenische Concilies

7 Het protestantisme Begin 16 e eeuw een nieuwe scheuring Protest tegen de machtswellust en praalzucht van bisschoppen, priesters en monniken

8 protestantse kerken Kenmerken - De bijbel vormt het hoogste gezag - Twee sacramenten: de doop en het Heilig avondmaal - Kent geen heiligen -Vrouwen hebben evenveel rechten als mannen - Duidelijke regels voor het gedrag - Geloven in een leven na de dood, de hemel, de hel, de duivel, Adam en Eva


Download ppt "Geschriften en stromingen. De belangrijkste stromingen binnen het christendom Het Katholicisme Oosterse orthodoxie Het protestantisme."

Verwante presentaties


Ads door Google