De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016 Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016 Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016 Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten

2 Doelstellingen Samenwerken om op een vlotte manier correcte leerlingengegevens te verkrijgen in AgODi.

3 Inhoud I.Inleiding II.Discimus III.Edison IV.Tot slot

4 I. Inleiding 1)Gebruik van leerlingengegevens door AgODi 2)Edison 3)Discimus 4)Softwareleveranciers

5 Gebruik van leerlingengegevens door AgODi Berekenen van omkadering en toelagen Leerplichtcontrole Doorgeven van gegevens aan Schooltoelage Kinderbijslagfonds Leer- en ervaringsdatabank Cijfergegevens voor beleidsondersteuning  Kwaliteit van al deze processen is afhankelijk van de gegevens die bezorgd worden door de scholen!

6 Edison Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen Schoolinstellingen en het Onderwijsdepartement sinds 1995 sinds 2008: WebEDISON

7 Edison Idee: School voert informatie in in het softwarepakket Op vaste momenten aanmaak van een (groot) tekst- bestand Inloggen op server van Edison om dit te versturen Dag nadien antwoord ophalen om te kijken of verwerking geslaagd is

8 Discimus Discimus = “Wij leren” Sinds schooljaar 2012-2013 (overgangsjaar) Op termijn vervanging van Edison voor leerlingengegevens Via webservices geïntegreerd in softwarepakket

9 Discimus Idee School voert informatie in in het softwarepakket Informatie die nodig is, vloeit meteen door naar de centrale databank van AgODi Meteen antwoord of de verwerking geslaagd is Mogelijk om gegevens uit te wisselen op het moment dat de school het vraagt

10 Softwareleveranciers AgODi stelt ter beschikking hoe de zendingen en webservices moeten opgebouwd worden. Softwareleveranciers werken mee aan kwaliteitsvolle uitwisseling van gegevens.

11 II. Discimus 1)Discimus Algemeen 2)Inschrijvingen 3)Afwezigheden 4)Leerlingenkenmerken 5)Identificatiegegevens (GRP) 6)Inschrijving (INS) 7)Inschrijvingsgegevens (INSADM) 8)Foutmeldingen 9)Wijzigingen nadien

12 Discimus Algemeen Doel van het project Capaciteitsproblemen Steeds grotere vraag naar gegevens Nood aan snelle beschikbaarheid Welke gegevens? In- en uitschrijvingsgegevens Afwezigheden Leerlingenkenmerken

13 Discimus Algemeen Afgeschafte Edison-zendingen Eerste drie schooldagen 1 oktober In- en uitschrijvingen Problematische afwezigheid Voltijds engagement Wijziging leerlingenkenmerken Later? studiebewijzen, GON, onderwijs aan huis, …

14 Inschrijvingen

15 Webservices CreëerGRP WijzigGRP AnnuleerGRP RaadpleegGRP CreëerINS WijzigINS AnnuleerINS RaadpleegINS CreëerINSADM WijzigINSADM AnnuleerINSADM RaadpleegINSADM  Opvolging nodig!

16 Inschrijvingen Dubbele inschrijvingen Sinds mei 2012 Overlap in InschrAdmgr Welke leerling, periode, andere school Huidig of volgend schooljaar Regelgevend toegestaan

17 Afwezigheden Registratie Elke afwezigheidscode Bij invoer of wijziging van code in softwarepakket Wanneer registreren? Binnen een week Later aanvullen of wijzigen is steeds toegestaan

18 Afwezigheden Raadplegen Eigen school Over scholen heen (Z-, B- en C-codes) bij schoolwijziging

19 Leerlingenkenmerken

20 Registratie Bij een nieuw ingevuld formulier Enkel nodig als er nog geen was van een vorige school Zoek Leerlingenkenmerkenformulier Over scholen heen Kan meteen na inschrijving

21 Instellingsnummer Hoofdstructuur Stamnummer Identificatienummer Geboortedatum Geslacht Familienaam Identificatiegegevens (GRP) Eerste voornaam Straat woonplaats Huisnummer Busnummer Postcode woonplaats Land woonplaats Nationaliteit

22 Op basis van de in- en uitschrijvingen kunnen we in de databank van AgODi de loopbaan van een leerling samenstellen. Enkel mogelijk bij correcte identificatiegegevens! Identificatiegegevens (GRP)

23 Identificatienummer Rijksregisternummer yy mm dd xxx xx Bisnummer zelfde vorm, maar maand wordt vermeerderd met 20 of 40

24 Identificatienummer Leerling aan AgODi gezonden zonder identificatienummer: zoeken in eigen databank opzoeken in rijksregister naar Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) Opgelet: eventueel nieuw nummer op basis van doorgegeven naam – geboortedatum – geslacht Te importeren via web service RaadpleegPersoon of via terugzending

25 Inschrijving (INS) nieuw veld “Inschrijvingsdatum” Datum van akkoordverklaring met pedagogisch project en schoolreglement Datum die ligt vóór of op de begindatum in de school

26 Inschrijvingsgegevens (INSADM) Bevat specifieke informatie voor een inschrijving in secundair onderwijs Nodig voor correcte berekening van toelagen en omkadering

27 Inschrijvingsgegevens (INSADM) Instellingsnummer Hoofdstructuur Begindatum Einddatum Vestigingsplaats Administratieve groep Financierbaarheid Cursus levensbeschouwing Taalregime Vreemde taalvak 1 Vreemde taalvak 2 Vreemde taalvak 3 Vreemde taalvak 4 Vreemde taalvak 5 Sportstatuut Soort sport Individueel aangepast curriculum Spreiding lesprogramma OKAN in DBSO Afwijking toelatingsvoorwaarden AN Type buitengewoon onderwijs Verblijfsregeling Informatie vorige inschrijving Aanleiding tot vroege uitschrijving Situatie na vroege uitschrijving Thuisloos Trekkende bevolking

28 Inschrijvingsgegevens (INSADM) Financierbaarheid 02 : regelmatig financierbare leerling 01 : vrije leerling voor leerlingen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden geen studiebekrachtiging mogelijk geen financiering voor de school 03 : regelmatige niet-financierbare leerling meestal in administratieve groepen waarvoor de school in kwestie niet gefinancierd wordt wel studiebekrachtiging mogelijk

29 Inschrijvingsgegevens (INSADM) Begin- en einddatum Meestal begindatum 1/09 en einddatum 31/08 Bij vroege uitschrijving uit de school: einddatum wijzigen Bij wijziging admgr of vpl: Einddatum wijzigen naar dag voordien Aanmaak nieuwe INSADM voor de nieuwe situatie

30 Inschrijvingsgegevens (INSADM) Aanleiding tot en situatie na vroege uitschrijving Standaardwaarden bij inschrijving X - normaal einde schooljaar of module 10 – Geen informatie Te wijzigen bij vroege uitschrijving Wordt gebruikt bij de leerplichtcontrole naar andere school overleden geen info …

31 Inschrijvingsgegevens (INSADM) Informatie vorige inschrijving enige dat wij vragen over de vorige inschrijving toegelaten waarden: Normaal ingeschreven Onbekend Niet ingeschreven Ingeschreven in de Franse Gemeenschap BaO Ingeschreven in de Franse Gemeenschap SO

32 Inschrijvingsgegevens (INSADM) Administratieve groep Soepele controles vooraleer het schooljaar start Nadien strengere controles of de admgr wordt ingericht in de vestigingsplaats Foutmelding: Deze combinatie van administratieve groep, onderwijstaal, vestigingsplaats en type BuO is dit schooljaar niet toegelaten voor deze school. Contacteer uw schoolbeheerteam.

33 Inschrijvingsgegevens (INSADM) Vestigingsplaats Gebruik van Discimus_nr vpl (onveranderlijk over de schooljaren heen) Kan verschillen van Edison_nr_vpl (aanpasbaar door de school) Omzetting gebeurt achter de schermen, of eenmalig in te voeren in het pakket

34 Afwijking toelatingsvoorwaarden AN Nieuw veld vanaf 2015-2016 Enkel in te vullen voor OKAN-leerlingen (SO en DBSO) Moet “ja” zijn als een afwijking op de toelatingsvoorwaarden (vb. leeftijd) nodig is voor de leerling Individueel aangepast curriculum Vroeger veld voor ION (enkel type 2) Nu uitgebreid naar alle leerlingen met een verslag BuO die het gewone curriculum niet volgen Inschrijvingsgegevens (INSADM)

35 Foutmeldingen Te weinig taalvakken De leerling is te jong of te oud voor deze administratieve groep Type buitengewoon onderwijs bestaat niet voor deze opleidingsvorm

36 Foutmeldingen INSZ-nummer onjuist Geboortedatum niet overeenkomstig met INSZ-nummer Postcode vorm onjuist voor dit land Persoon heeft in WebEdison-zendingen ander stamnummer binnen deze school: stamnummer = xxxxxxx

37 Foutmeldingen Soms ook dingen als Er bestaat al een GeregistreerdPersoon voor deze ID_GRP Er bestaat geen Inschrijving voor deze ID_GRP, ID_INS  Contacteer uw softwarepakket

38 Foutmeldingen Geen goedkeuring voor dit schooladministratiepakket om dit soort gegevens te registreren voor deze school. Neem contact op met uw schoolbeheerteam.  Het pakket dat boodschap probeert te versturen is niet gekoppeld aan uw school.

39 III. Edison 1)Inleiding 2)Terugzendingen 3)Overschrijven van zendingen 4)GON-zending 5)Tucht 6)Onderwijs aan huis 7)Leerlingenstages 8)Studiebewijzen 9)Foutenrapporten

40 Inleiding

41 04000100000203424931100130004417.09.201330.06.2014NTC4

42 Inleiding Softwarepakket maakt deze tekst-bestanden klaar Versturen naar AgODi via server van WebEDISON  aparte login via identiteitskaart of token nodig.  Helpdesk Edison: 02 553 90 90

43 Terugzendingen Op elke zending volgt een terugzending  belangrijk om deze op te volgen! Enkele uren na de zending: melding ontvangst Volgende dag: foutenrapport Bij sommige zendingen ook een overzichtsrapport met de verzonden gegevens (bvb. studiebewijzen)

44 Terugzendingen Leesbare vorm: Of om in pakket te importeren:

45 Terugzendingen Voorbeeld overzichtsrapport:

46 Terugzendingen 3 soorten: 1. Goed verwerkt Eventueel met bijkomende informatie 2. Verwerkt, met waarschuwende fout Bijvoorbeeld bij familienaam verschillend van wat in onze databank zit.  geen nieuwe zending nodig 3. Fatale fout Zending moet opnieuw gebeuren!

47 Overschrijven van zendingen Algemeen principe: Een nieuwe zending overschrijft volledig de voorgaande zending!

48 GON-zending Doel? extra uren GON voor de school toekennen Wanneer? tussen 1 en 8 oktober Welke scholen? alle BuSO-scholen die GON-leerlingen begeleiden Welke gegevens? identificatie van de leerlingen specifieke GON-informatie

49 Principe van overschrijven van zendingen: 2 oktober: Zending met 99 leerlingen 3 oktober: Zending met 1 leerling  Resultaat: slechts 1 leerling in de databank! Correct: 3 oktober: Zending met 100 leerlingen! 99 GON-leerlingen op 1-10-2013 1 GON-leerling op 1-10-2013 100 GON-leerlingen op 1-10-2013 GON-zending

50 Definitieve uitsluiting wegens tucht Doel? in kaart brengen van de problematiek indien nodig specifieke maatregelen Wanneer? onmiddellijk wanneer de leerling definitief uitgesloten wordt uit de school ! ook bij uitsluiting op einde van schooljaar ! dit staat los van uitschrijving met reden tucht Welke gegevens? identificatie van de leerling + specifieke informatie

51 Onderwijs aan huis Doel? toekennen van extra uren OAH Wanneer? bij melding van OAH van leerling, ten laatste op de eerste lesdag van het OAH bij verlenging van OAH Welke gegevens? identificatie van de leerling specifieke informatie (aantal uren, soort, verblijfplaats, …)

52 Onderwijs aan huis Wat bij correctie van de zending? Idee: Een zending voor dezelfde leerling met dezelfde begindatum overschrijft de vorige  verkeerde gegevens (behalve begin- en einddatum): nieuwe zending  vroegtijdig beëindigen: nieuwe zending met zelfde begindatum en nieuwe einddatum Zending 1: Leerling A, 4 uur OAH, 1 september tot 15 december Zending 2: Leerling A, 2 uur OAH, 1 september tot 15 december Zending 3: Leerling A, 2 uur OAH, 1 september tot 15 november

53 Onderwijs aan huis Wat bij wijzigingen gedurende de periode? wijziging van het aantal uren OAH, de soort OAH, verblijfplaats, administratieve groep  corrigerende zending die de vorige periode vroegtijdig beëindigt  nieuwe zending voor de nieuwe periode met de nieuwe gegevens Zending 1: Leerling A, 4 uur OAH, 1 september tot 15 decemberZending 2: Leerling A, 4 uur OAH, 1 september tot 15 oktober Zending 3: Leerling A, 2 uur OAH, 16 oktober tot 15 december

54 Leerlingenstages Doel? beleidsinformatie Wanneer? tussen 15 en 31 mei Welke gegevens? identificatie van de leerling specifieke informatie (stagegever, sector, contract, periode, …) Minstens één van volgende drie codes: paritair comité-nummer, NACE-code, RSZ-werkgeverskengetal

55 Leerlingenstages Welke scholen? Voltijds gewoon SO KSO, BSO, TSO (geen ASO) HBO verpleegkunde en Se-n-Se Buitengewoon SO OV1: enkel stages met productief karakter OV2: leerlingen uit tweede fase OV3: leerlingen uit kwalificatiefase OV4: leerlingen uit 3 de graad KSO, BSO, TSO

56 Studiebewijzen Doel? studieverloop van leerling in kaart brengen verificatie van toelatingsvoorwaarden leer- en ervaringsdatabank Wanneer? Op eender welk moment van het schooljaar Welke gegevens? identificatie van de leerling specifieke informatie (studiebewijs, attest, diploma verpleegkunde, … )

57 Studiebewijzen Geldigheidsdatum 30/06/2016 31/01/2016 mogelijk voor HBO/Se-n-Se andere data voor modulaire studierichtingen toegestaan  meerdere zendingen voor één leerling mogelijk

58 Studiebewijzen Welke leerlingen opnemen? alle leerlingen die op de geldigheidsdatum een studiebewijs (konden) behalen eventueel “nog geen beslissing” lijst met anomalieën: te bekijken!

59 Studiebewijzen Latere aanvullingen nieuwe zending op zelfde geldigheidsdatum overschrijft de vorige volledig! aanvulling na uitgestelde beslissing?  steeds in samenspraak met verificateur!

60 Foutenrapporten Fatale fout bij Andere schrijfwijze van naam als er geen identificatienummer is meegestuurd Schrijfwijze naam vergelijken met identiteitskaart Aanpassen indien nodig Verificateur contacteren bij onterechte foutmelding

61 Foutenrapporten

62 Fouten vermijden? zoveel mogelijk rijksregisternummer gebruiken gevonden identificatienummers importeren in de schoolsoftware

63

64 Foutenrapporten Voorbeeld

65 IV. Tot slot Identificatienummer Foutmeldingen opvolgen (Discimus + Edison) Samenwerken voor kwaliteit School AgODi Softwareleverancier

66 IV. Tot slot omzendbrieven SO/2007/05 en NO/2012/01 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/ contactgegevens verificatie en dossierbeheerder http://www.agodi.be  Adressen en contactgegevens invoerprogramma’s en technische brochures van de zendingen http://ond.vlaanderen.be/edison/http://ond.vlaanderen.be/edison/ Schooldirect: http://www.schooldirect.be/http://www.schooldirect.be/


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016 Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten."

Verwante presentaties


Ads door Google