De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit en beleid Kwaliteit (eigenschap) De meest neutrale definitie van kwaliteit is: het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit en beleid Kwaliteit (eigenschap) De meest neutrale definitie van kwaliteit is: het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit en beleid Kwaliteit (eigenschap) De meest neutrale definitie van kwaliteit is: het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object een ding, activiteit, persoon of concept kan zijn Beleid Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren. Non-profit Non-profit wil zeggen dat er geen winstoogmerk is. Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken. Toch kan het zijn dat degenen die gebruikmaken van de diensten van een non- profitorganisatie daarvoor moeten betalen. De doelstelling van een non-profitorganisatie is de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, maatschappelijke doeleinden. Dit kan gaan over een grote variatie aan zaken, zoals kunst, educatie, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp. Hoewel de organisaties geen winstoogmerk hebben, hebben zij wel inkomsten nodig. Deze zijn over het algemeen afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voorkomen uit acties en bijdrage van "klanten" aan de gemaakte kosten. Non-profitorganisaties die gesubsidieerd zijn door de overheid worden ook door de overheid op kwaliteit gecontroleerd. Als de organisatie niet aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoet kan de subsidie stopgezet worden. winstkunsteducatiepolitiekonderzoekontwikkelingshulpoverheidsubsidie

2 Dit kwartaal 7 weken les Maken van een plan van aanpak Toets kennis en praktijk 80% aanwezigheid Huiswerk Gastcollege week 4 Materiaal: boek, beleidsstuk

3 Lesweek 1 Doornemen studiemateriaal Uitleg opdrachten Rondvraag werkplekken Maken opdrachten Bespreken opdrachten

4 Beleid jeugdzorg Rotterdam Beleidskader jeugdzorg 2009 - 2012 beleidskader wordt ontwikkeld in overleg met de partners uit de jeugdzorgketen en afgestemd met de cliëntenorganisaties van de zorgaanbieders. In het beleidskader jeugdzorg zijn de ambities van de stadsregio vertaald in vier doelstellingen: een betere afstemming tussen vraag en aanbod van jeugdzorg een betere organisatie van de jeugdbescherming een efficiënte en effectieve uitvoering van de jeugdzorg een betere samenwerking met de ketenpartners. De vier doelstellingen zijn vervolgens uitgewerkt in twaalf speerpunten: Van aanbodgericht naar vraaggericht werken Een andere wijze van sturing en investeren Bestrijding van de wachtlijsten De landelijke verbetertrajecten voor gezinsvoogdij en voogdij De regionale aanpak van de OTS (onder toezichtstelling, gezinsvoogdij) Verbetering indicatiestelling bureau jeugdzorg Verbetering doorlooptijden bureau jeugdzorg en zorgaanbieders Een beter inzicht in resultaten Klantvriendelijker Een betere samenwerking met de lokale partners Een betere samenwerking met de jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) Afspraken over het vervolg IKW (programma Ieder Kind Wint in de stadsregio Rotterdam) Deze twaalf actiepunten vormen de belangrijkste basis voor de jaarlijkse stadsregionale uitvoeringsprogramma’s.

5 opdracht Blz.45/pagina 5 studiehandleiding Situaties: Subsidie Blijdorp Overlastgevende jeugd Schooluitval/vsv Startkwalificatie tot 23 Verzuim op scholen mbo


Download ppt "Kwaliteit en beleid Kwaliteit (eigenschap) De meest neutrale definitie van kwaliteit is: het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object."

Verwante presentaties


Ads door Google