De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

God loopt over de markt Grote Kerk Elst - 15 november 2015 E RIK B ORGMAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "God loopt over de markt Grote Kerk Elst - 15 november 2015 E RIK B ORGMAN."— Transcript van de presentatie:

1 God loopt over de markt Grote Kerk Elst - 15 november 2015 E RIK B ORGMAN

2 Het leven met God is altijd nieuw Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg. Psalm 119,105

3 Men dient God te zoeken om hem te vinden, en hem te vinden om hem verder en zonder ophouden te zoeken. Alleen deze onrust geeft vrede aan het hart …, een onrust die ook apostolisch is, die ons niet genoeg doet krijgen van de verkondiging […] Zonder onrust zijn wij steriel. Paus Franciscus, ‘La compagnia degli inquieti’, 4 januari 2014

4 In de kerk worden religieuzen in het bijzonder geroepen om profeten te zijn, die getuigenis afleggen van hoe Jezus op aarde geleefd heeft en die daarbij het Rijk Gods aankondigen zoals dat zal zijn in zijn volkomenheid. […]Nooit mag een religieus verzaken aan de profetie. […] Profeet zijn betekent soms ruido veroorzaken, rumoer... of hoe zal ik het zeggen… profetie doet stof opwaaien, maakt lawaai, iemand zou zelfs kunnen zeggen: ‘het richt een zootje aan’. A.Spadaro, ‘Interview met paus Franciscus’, Streven 80 (2013) 881.

5 Van één ding ben ik overtuigd: de grote veranderingen in de geschiedenis werden gerealiseerd doordat de werkelijkheid niet gezien werd vanuit het centrum, maar vanuit de periferie. … de werkelijkheid wordt alleen begrepen als zij gezien wordt vanaf de periferie, niet als ons gezichtspunt zich op gelijke afstand van alles bevindt. Om de werkelijkheid echt te begrijpen, moeten we ons verwijderen van de centrale positie van kalmte en vredigheid en onszelf bewegen in de richting van de perifere gebieden. A.Spadaro, ‘“Wake up the World”: Conversation with Pope Francis about the Religious Life’ (2014).

6 Grote steden worden polen die de veelzijdigheid vertegenwoordigen van de verschillende manieren die wij, mensen, gevonden hebben om een antwoord te geven aan de zin van het leven, daar waar wij ons bevinden. Anderzijds verbergen grote steden het gelaat van zoveel mensen die geen burgerschap lijken te hebben of tweede rang burgers lijken te zijn. In de grote steden, in het gegrom van het verkeer, op het ‘ritme van de verandering’, gaan veel gezichten onopgemerkt voorbij, omdat zij geen “recht” op burgerschap hebben, geen recht om deel uit te maken van de stad…

7 Dat Jezus door onze straten blijft gaan, zich op een vitale manier met zijn volk blijft mengen en mensen in een unieke heilsgeschiedenis blijft engageren, vervult ons met hoop – hoop die bevrijdt van de krachten die ons willen isoleren en ongeïnteresseerd maken voor het leven van de anderen, voor het leven van onze stad. Hoop die ons bevrijdt van lege banden, abstracte analyses of de gewoonte sensatie te zoeken. paus Franciscus, homilie eucharistieviering Madison Square Garden, 25 september 2015

8 Het is met het koninkrijk der hemelen als met een schat, verborgen in de akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht die akker. (Matteüs 13,44)

9 Wanneer [Jezus] iedere hoek van zijn land doorkruiste, hield Hij stil om de door zijn Vader gezaaide schoonheid te aanschouwen en nodigde Hij zijn leerlingen uit te beseffen dat de dingen een goddelijke boodschap bevatten: “Slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst” (Joh. 4, 35). “Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het kleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen: het wordt een boom” (Mt. 13, 31-32). paus Franciscus, Laudato si’, no. 97.

10 [Na Jezus’ verrijzenis] doen de schepselen van deze wereld zich aan ons niet meer voor als een puur natuurlijke werkelijkheid, omdat de Verrezene ze op mysterieuze wijze omgeeft en richt op een bestemming van volheid. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij verwonderd aanschouwde met zijn menselijke ogen, zijn nu vol van zijn lichtende tegenwoordigheid. paus Franciscus, Laudato si’, no 100

11 [God] bracht… de dingen voort opdat zijn goedheid zou worden overgebracht op de schepselen en door hen vertegenwoordigd zou worden. Omdat zijn goedheid niet voldoende vertegenwoordigd kan worden door één schepsel, bracht hij vele en uiteenlopende schepselen voort, opdat wat de een tekortkomt in het vertegenwoordigen van de goddelijke goedheid door de ander wordt aangevuld, want de goedheid die in God een en dezelfde is, is in de schepselen veelvoudig en uiteenlopend. Zo neemt het gehele universum op meer volmaakte wijze deel aan de goddelijke goedheid dan enig enkel schepsel. Thomas van Aquino, Summa Theologiae I, Q. 47, art. 1

12 Al draagt iedere speler bij aan ‘het grootste goed van het geheel’, ze doet dit niet door een moeizaam bevochten zelfverloochening maar gewoon door haar eigen zelfexpressie. Er is zelfverwerkelijking, maar alleen doordat iedereen zichzelf verliest in de muziek als geheel. Iedereen presteert, maar… het presteren – de muziek zelf – werkt als middel om de spelers met elkaar te verbinden. Terry Eagleton, De zin van het leven (2008), 159-160


Download ppt "God loopt over de markt Grote Kerk Elst - 15 november 2015 E RIK B ORGMAN."

Verwante presentaties


Ads door Google