De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 november 2015 Pierre Berntsen Toekomstbestendige melkveesector Kennis- en innovatiedag Melkveehouderij Oost-Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 november 2015 Pierre Berntsen Toekomstbestendige melkveesector Kennis- en innovatiedag Melkveehouderij Oost-Nederland."— Transcript van de presentatie:

1

2 13 november 2015 Pierre Berntsen Toekomstbestendige melkveesector Kennis- en innovatiedag Melkveehouderij Oost-Nederland

3

4 Uw vragen Op welke bedrijven gaan fosfaatrechten knellen? Risicomanagement of verdienmodel verbeteren? Is veel risico en weinig verdienen de nieuwe trend? Alternatieve financieringsvormen Opvolging? Waarom zou ik overstappen naar ABN AMRO?

5 Agrarische markt is van groot belang voor ABN AMRO Leeuwarden Assen Zwolle Apeldoorn Amersfoort ‘s-Hertogenbosch Helmond Goes Naaldwijk Hoofddorp Alkmaar 11 Agriteams Internationale bedrijven Grondstoffen

6 Agenda Economie en rente Gevolgen van de zuivelmarkt Bedrijfsontwikkeling melkveehouderij Uw vragen Discussie 6

7 ECONOMIE EN RENTE

8 8 Eurozone: vraag naar krediet neemt toe Onderzoek banken, netto verandering tov vorig kwartaal Bron: Thomson Reuters Datastream, ECB Bank Lending Survey

9 Eurozone: waardedaling euro gunstig voor export buiten EU 9 Bron: Thomson Reuters Datastream US dollar per euro

10 Lage olieprijs als aanjager Bron: Thomson Reuters Datastream US dollar per vat

11 Nederland: Vertrouwen consument en producent gestegen 11 Index: 0 is evenwicht Bron: Thomson Reuters Datastream

12 Nederlandse groei niet meer alleen afhankelijk van export Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO (ramingen)

13 Aantal opkomende economiën vertragen Bron: ABN AMRO Economisch Bureau, CPB, Markit Economics

14 Lage rente stimuleert de economie in Eurozone Bron: Thomson Reuters Datastream

15 Renteverwachtingen Bron: Economisch Bureau ABN AMRO, cijfers per 01-11-2015

16 GEVOLGEN VAN DE ZUIVELMARKT

17 Melkprijs nog niet uit het dal

18 Liquiditeitsdruk op melkveebedrijven neemt toe 201220132014Jan-juni 2014 Jan-juni 2015 Kg melk afgeleverd783.600831.800860.800437.900444.900 Melkgeld*34,6239,6140,7843,4833,25 Overige opbrengsten*10,069,708,989,308,33 Voerkosten*10,4011,6611,099,709,13 Overige directe kosten*5,515,465,836,226,18 Overige bedrijfskosten*10,9410,8911,5410,9010,11 Bruto geldstroom* (= beschikbaar voor aflossing, rente, pacht en privé) 17,8821,3721,3426,0116,18 * = Eurocent per kg melk Bron: Flynth

19 Zicht op het tekort

20

21

22

23

24

25 Mondiale import blijft groeien met 1,4 miljard kilo melk/jaar

26 Wereldexport blijft 1,4 miljard kilo melk per jaar groeien

27 Wij rekenen met een langjarige gem. prijs van ca. 35 cent Bron: AMI 2014

28 Laatste 8 jaar groeide de Chinese import meer dan de hele EU import Toename vraag China grotendeels ingevuld door import Toename vraag China grotendeels ingevuld door import

29 Grondstoffen blijven stevig geprijsd Bron: OECD-FAO Outlook 2015

30 BEDRIJFSONTWIKKELING Onzekerheid troef

31 Wet en regelgeving neemt fors toe Omgevingsvergunning en bij Natura2000 NB vergunning PAS per 1 juli 2015 Fosfaatreferentie 2014 (Melkveewet >> RVO beschikking) Beperkt overdraagbaar Fosfaatoverschot gedeeltelijk verwerken (nu nog 50/30/10%) AmvB grondgebondenheid (per jan 2016 naar verwachting) Groei boven 20 kg fosfaat per ha: 25% grondgebonden groei en rest van fosfaat verwerken (daaropvolgend jaar) Groei boven 50 kg fosfaat/ha: 50% grondgebonden Niet als vóór 30 maart jl is geïnvesteerd in mestverwerking Fosfaatrechten (januari 2016?) Veel onduidelijkheden

32 Doelen van NZO en LTO in de Duurzame Zuivelketen Productie binnen fosfaatplafond, reductie 5 kton ammoniak, in 2020, klimaatneutrale groei, Behoud van weidegang op het niveau 2012 (81%) Gezinsbedrijven en open stallen Behoud biodiversiteit, duurzame soja Verlenging levensduur, verbetering dierwelzijn, verantwoord antibioticagebruik (koekompas) Gebruik kringloopwijzer voor bedrijven met fosfaatoverschot Kwaliteit en imago van belang voor internationale positionering

33 Export babymelkpoeder naar China 50 keer hoger Bron: CBS

34 Rendement van groei valt tegen Voorbeeld: Kostprijs bestaande melkproductie: 33 cent per kg melk (liquiditeitskostprijs) Melkprijs 35 cent incl. toeslagen en weidepremie

35 Marginale kostprijs van extra liters is hoog Exclusief kosten fosfaatrechten en exclusief te verwerven grond Betreft lange termijn prijzen (*) als de stal al is gebouwd verschuiven deze kosten naar bestaande productie (**) bij groei boven 20 kg fosfaat moet ook grond verworven worden

36 Melkprijs 35 cent incl. toeslagen en weidepremie Intensieve groei gaat ten koste van rendement Marge daalt van 2 naar 1 cent per kilo melk. Bedrijfsmarge daalt van EUR 20/m naar EUR 13/m

37 Toch konden diverse bedrijven ontwikkelen Grote verschillen tussen bedrijven Vertrouwen in ondernemer Vertrouwen in goede kasstroom Intensieve bedrijfsvoering vraagt om extra marge voor schommelingen op de mest- en ruwvoermarkt. Intensieve liters hebben geen (kans op) vermogensgroei. Nu extra onzekerheid voor boer en bank als gevolg van fosfaatrechten

38 Uw vragen Waarom zou ik overstappen naar ABN AMRO? Op welke bedrijven gaan fosfaatrechten knellen? Risicomanagement of verdienmodel verbeteren? Is veel risico en weinig verdienen de nieuwe trend? Alternatieve financieringsvormen Opvolging?

39 Hartelijk dank voor uw aandacht Rapporten: https://insights.abnamro.nl/ pj.berntsen@nl.abnamro.com


Download ppt "13 november 2015 Pierre Berntsen Toekomstbestendige melkveesector Kennis- en innovatiedag Melkveehouderij Oost-Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google