De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versneld examen Gert-Jan Kloos 10 november 2015. Programma Introductie Bonaventura en gepersonaliseerd leren Aan de slag!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versneld examen Gert-Jan Kloos 10 november 2015. Programma Introductie Bonaventura en gepersonaliseerd leren Aan de slag!"— Transcript van de presentatie:

1 Versneld examen Gert-Jan Kloos 10 november 2015

2 Programma Introductie Bonaventura en gepersonaliseerd leren Aan de slag!

3 Even voorstellen … Teamleider 3, 4, 5 & 6 vwo (1-8-2015) Docent Engels (20-9-2010) ICT-coördinator E-innovator

4 En jullie zijn … Marion Doornink (NE)Sharon Olsthoorn (OCW) John Hendriks (GS)Cor Onderstijn (PL GL) Ina Klaassen (FA, WI)Ingrid Peters (Mgr Onderwijs) Peter Klaassen (SK)Alexandra te Riele (EN) Dave Kradolfer (EN)Adrie van Schijndel (EN) Theo v/d Lustgraaf (DU, EN)Bob Stel (BI) Delphie Meeuws (WI, RE)Oscar van Vliet (EN) Meine Meijerink (TL)Arjo van Vugt (BI, decaan)

5 www.govote.at

6 Bonaventuracollege Burggravenlaan Onderdeel SCOL (ontstaan uit besturenfusie ‘12) SKOL: rooms-katholiek (4 scholen) SCVO: protestants-christelijk (3 scholen) 10 PO-scholen Elke school heeft eigen profiel Verminderen directie concurrentie Binnen kaders gesteld door CvB

7 SCOL: de aantallen Personele bezetting VO: 350 fte (incl. PO 510 fte) Leerlingaantallen VO: 4.700 (incl. PO 7.500) Mijn locatie 83 collega’s (OP, OOP & management) 1.000+ leerlingen

8 SCOL: visie op onderwijs Leerling 2.0: diploma + ‘kwalificatie voor het leven’ Leren van en met elkaar Talentonwikkeling (Leidse Aanpak) Aandacht voor individuele leerling Onderwijs aan digital natives

9 Bonaventuracollege (BU): profilering

10 Bonaventuracollege: visie op onderwijs Hoge mate van differentiëring Diploma op maat Veranderende rol van docent Personaliseren kan niet zonder ict Lessentabel? Rooster? … maar daar ben je niet zo maar.

11

12 2014-2015: eerste stapje Pilot versneld examen in 1 vak (alleen MVT!) Doelen Ervaring opdoen Succesvol project draaien Afbreukrisico(‘s) inventariseren Afgeleid doel: gepersonaliseerde leerroutes inrichten (in een nieuwe ELO …)

13 Welke risico’s zijn er?

14 Risico’s Leerlingen kunnen het programma niet aan Leerlingen struikelen later (niet overgaan, zakken) Bij negatieve uitkomsten: Slechte PR (Met als gevolg?) Afnemende onderinstroom Gestrande onderwijsvernieuwing Docenten kunnen geen vorm geven aan begeleiding ‘Scheefgroei’ SE/CE gemiddelden

15 Plan van Aanpak (1) Werkgroep samenstellen locatiedirecteur teamleider examensecretaris e-innovator, e-coach 2 á 3 vakdocenten Longlist leerlingen samenstellen Terugbrengen naar shortlist

16 Plan van Aanpak (2) Selectie van vakken: MVT (+ FI) Leerlingen benaderen Voorlichting ouders & leerlingen Definitieve aanmelding voor de pilot ‘Contractgesprek’ met ouder en leerling (wat te doen met urenoverschot in examenjaar?) Toewijzing leerlingen aan docenten (werkafspraken!) Start programma

17 Plan van Aanpak (3) Informatie intern en extern (docenten / CvB / DMR / MR / OR/…) Oplossing zoeken voor PTA issues Informatie inspectie (Tussentijdse) evaluaties Aanmelding DUO Examentraining Afronding en eindevaluatie

18 Resultaat Alle leerlingen geslaagd Cijfer: 8 of hoger Kortom: succesvolle pilot (alhoewel FI kantje boord was)

19 2015-2016: tweede stapje Uitbreiding naar alle vakken Uitbreiding naar mavo Borging 2016-2017: examens op hoger niveau Verdere toekomst: gedifferentieerde diploma’s

20 Aan de slag! Visie van jouw school / bestuur / etc op onderwijs? Past gepersonaliseerd leren binnen die visie? Maak een SWOT van je organisatie Maak een lijst met collega’s Specificeer deelname-eisen Maak eventueel een lijst met lln Stel een ruw PvA op

21 Downloads Discussiedocument Plan van aanpak GL Brief Staatssecretaris Dekkers Contract

22 Contact g.kloos@bonaventuracollege.nl 06 - 3176 2868 @MrKloos

23


Download ppt "Versneld examen Gert-Jan Kloos 10 november 2015. Programma Introductie Bonaventura en gepersonaliseerd leren Aan de slag!"

Verwante presentaties


Ads door Google