De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ka11. het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ka11. het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur"— Transcript van de presentatie:

1 Ka11. het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
Ka10. de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid Ka11. het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur Lees de opdrachten en leg je antwoord uit: 1. Waarom haast heel Europa na +/- 500 een autarkische agrarische samenleving werd 2.Wat horigheid is en waarom boeren horig werden 3.Wat het hofstelsel inhield 4.Wie Clovis was en waarom zijn rijk uiteen viel 5.Wie Karel de Grote was en waarom hij het feodale stelsel invoerde 6.Wat het feodale stelsel was 7.Waarom het feodale stelsel op de korte termijn koningen macht gaf maar op de lange termijn koningen macht verloren door het feodale stelsel H 3 Monniken en ridders § 3.2 Hofstelsel en horigheid

2 Autarkische agrarische samenleving
Na de ondergang van het Romeinse Rijk bleven in West-Europa van veel steden slechts ruïnes over Vanwege de onveiligheid vroegen boeren bescherming bij heren die legertjes op de been konden brengen Onveiligheid Steden verdwijnen Handel neemt af Autarkische agrarische samenleving

3 Werken op het vroonland
In grote delen van Europa ontstond het hofstelsel waarbij horige boeren op het domein van een heer of klooster woonde In ruil voor bescherming waren de boeren wel verplicht herendiensten te vervullen Woeste grond Tienden betalen Hof Bijgebouwen Vroonland Boerenland Werken op het vroonland

4 Romeins bestuur stort in
volksverhuizingen Romeins bestuur stort in Onveiligheid Steden verdwijnen Handel neemt af Agrarische samenleving Geld verdwijnt Geletterdheid verdwijnt Nieuwe vorm van bestuur nodig Feodalisme

5 Rond 500 waren in heel West-Europa Germaanse koningen aan de macht
Een van die koningen was Clovis Tussen 481 en 511 weet Clovis heel Gallië in handen te krijgen Uiteindelijk komt dit rijk in handen van Karel de Grote Karel de Grote heerste in 800 over zo’n groot deel van Europa dat de paus hem tot keizer kroonde H 3 Monniken en ridders § 3.3 Het Feodale stelsel

6 Hoe bestuur je dit enorme rijk? -Geen geld -Analfabetisme
Koningen waren afhankelijk van lagere heren die met hun meevochten, soldaten leverden en gebieden bestuurden De koning gaf een gebied of ambt in leen aan de vazal of leenman en beloofde hem te beschermen In ruil zwoer de vazal dat hij zijn leenheer zijn leven lang trouw zou dienen Na de dood van Karel de Grote gedroegen de leenmannen zich steeds meer als zelfstandige machthebbers In de 9de eeuw gingen ze zelf land en ambten in leen uitgeven


Download ppt "Ka11. het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur"

Verwante presentaties


Ads door Google