De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Permanence Uitwerkingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Permanence Uitwerkingen"— Transcript van de presentatie:

1 Permanence Uitwerkingen
Kosten en opbrengsten boeken in de periode waarop ze betrekking hebben. Let op Je bent elke keer een ander bedrijf !

2 Transistorische posten 1 - Vooruitbetaalde kosten (12.3)
Transistorische bedragen 2 – Vooruitontvangen bedragen (12.4) Transistorische posten 3 - Nog te ontvangen bedragen(12.5) Transistorische posten 4 - Nog te betalen bedragen .(12.2)

3 12.1 Vooruit betaalde kosten = een vordering huurgenot
a. Vrijdam ontvangt de factuur 150 Vooruitbetaalde bedragen 180 Te verrekenen BTW Aan 140 crediteuren b. Vrijdam boekt: 450 Huurkosten Aan 150 Vooruitbetaalde bedragen

4 12.2 Nog te betalen bedragen (12.2 achteraf betaalde kosten)
a. Klootwijk ontvangt de factuur achteraf (juli) 151 Nog te betalen bedragen 180 Te verrekenen BTW Aan 140 crediteuren b. Klootwijk boekt mei bij gebruik 460 Autokosten Aan 151 Nog te betalen bedragen

5 12.3 Vooruit ontvangen bedragen Bunt beheer nog te leveren
a. Bunt beheer verstuurt de factuur 130 Debiteuren 181 Verschuldigde BTW Aan 155 Vooruit ontvangen bedragen b. Bunt beheer boekt later bij levering: 155 Vooruit ontvangen bedragen Aan 850 Huuropbrengsten

6 12.4 Achteraf ontvangen bedragen Uw machine onze zorg
a. Uw machine onze zorg stuurt de factuur achteraf 21 dec 15 130 Debiteuren Aan 181 Verschuldigde BTW Aan 156 Nog te ontvangen bedragen b. Uw machine onze zorg boekt in december: 156 Nog te ontvangen bedragen Aan 851 Opbrengsten onderhoudscontracten c. 156 Nog te ontvangen bedragen op 1 december/30 nov 11 x = (of als de dec ingeboekt is)

7 12.5 Vooruit betaalde kosten door het Collectief
= een vordering feestje a. Het Collectief boekt bij betaling per bank 150 Vooruitbetaalde bedragen 180 Te verrekenen BTW Aan 110 bank b. Het Collectief boekt: 419 Overige personeelskosten Aan 150 Vooruitbetaalde bedragen

8 12.6 Nog te betalen bedragen (12.2 achteraf betaalde kosten)
a. Rentatent boekt april bij gebruik 450 Huurkosten Aan 151 Nog te betalen bedragen b. Rentatent betaalt achteraf (juli) Geen BTW, kan wel. 151 Nog te betalen bedragen (180 Te verrekenen BTW ) Aan 110 Bank

9 12.7 Vooruit betaalde kosten = een vordering gebruiksgenot
Maandelijks wel als kosten boeken Maatdam betaalt, geen factuur, geen BTW. 150 Vooruitbetaalde bedragen Aan 110 Bank


Download ppt "Permanence Uitwerkingen"

Verwante presentaties


Ads door Google