De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeruzalem verwoest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeruzalem verwoest."— Transcript van de presentatie:

1 Jeruzalem verwoest

2 “Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd.” – Jer 29:1,2

3 Stel je voor dat je een brief moet schrijven naar de ballingen in Babylon… Wat zou jij hen aanraden : er zich bij neerleggen – weerstand bieden – collaboreren - … ? De voorbije maanden zijn honderdduizenden mensen op stap gegaan in ballingschap, op zoek naar een beter leven. Kun je deze vluchtelingen begrijpen ? Probeer je eens in hun plaats te stellen… Wat zou jij doen ? En kun je de soms aarzelende houding begrijpen van de ontvangen­de landen? Welk oplossingen zie jij? Los van politieke en economische overwegingen: welke houding zouden wij als kerk of als gelovige individuen moeten aannemen? Lees Exodus 23:9 en Deuteronomium 10:19

4 « Dit zegt de HEER (JHWH) van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren…» Jeremia 29 :4

5 Probeer je eens voor te stellen dat je zelf op weg bent als balling vandaag. Wat is voor jou dan het belang van het geloof in de God van het verbond, een God die tegenwoordig is? Kan ballingschap leiden tot een vernieuwd bewustzijn van het belang van geloof? Of misschien ook van foute ideeën? Ten tijde van Jeremia werd de tempel aanzien als essentieel; het geloof was er nauw mee verbonden. Het wegvallen van de tempel was dan ook problematisch… Heb jij op je weg al standpunten, inzichten of traditionele visies moeten herzien? Is dat makkelijk? Is het belangrijk?

6 « Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen.  » Jeremia 29 :5-7 « We moeten bloeien waar God on heeft geplant» François de Sales

7 Probeer je eens in de plaats te stellen van vluchtelingen vandaag
Probeer je eens in de plaats te stellen van vluchtelingen vandaag. Denk je dat het makkelijk is om je thuis te voelen in een vreemd land? Denk je dat ze een verscheurdheid voelen tussen hun ‘thuis’ hier en in hun vaderland? Is het makkelijk om je koffers op te bergen, of blijf je de hoop behouden op een spoedige terugkeer naar je land? In tegenstelling tot wat men soms denkt werden de Joodse ballingen goed onthaald en behan­deld in Babylon. Sommigen hebben zelfs belangrijke posities en verantwoordelijkheden verwor­ven (denk maar aan Daniël). Hoe denk jij over het onthaal van de vluchtelingen vandaag in ons land? Heeft de kerk hier ook een rol in te spelen?

8 In de sociologie maakt men een onderscheid
In de sociologie maakt men een onderscheid tussen de eerste generatie immigranten, de tussengeneratie), en de volgende generaties De eerste generatie heeft de neiging om zich krampachtig vast te klampen aan de eigen culturele en religieuze tradities. De volgende generaties ondergaan het spanningsveld van de integra­tie. Als er geen interculturele bruggen worden gebouwd is het risico op schade door religieuze en culturele identiteitscrisis groot. Hoe kunnen interculturele bruggen gebouwd worden? Hoe kunnen wij als gelovigen hiertoe bijdragen? En als kerk? Concrete voorstellen? Van het leven genieten… hier en nu (zie Prediker 5:18; 11:9). Is dit niet in tegenstrijd met de hoop op Jezus’ spoedige wederkomst? Maarten Luther zei ooit: “Als men mij zou vertellen dat het einde van de wereld voor morgen is, dan zou ik vandaag nog een appelboom planten.” Ben je het hiermee eens?

9 «“Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de Here, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.” » - Jeremia 29 :7 SJALOM : gevoel van welzijn, volheid, ontplooiing en harmonie dat voortkomt uit het integrale welzijn van een individu, een gemeenschap of een volk.”

10 Probeer je eens in de plaats te stellen van de ballingen in Babylon
Probeer je eens in de plaats te stellen van de ballingen in Babylon. Hoe zou jij reageren op dit bevel om het goede te zoeken voor hen die je in ballingschap hebben geleid? Deze tekst doet denken aan een uitspraak van Jezus in zijn Bergrede: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel…” (Mat 5:43-45). Vind je dit realistisch? Heb je hier ervaring mee? Hoe zou jij het werkwoord ‘liefhebben’ dat hier wordt gebruikt definiëren (in onze maatschappij gaat het vooral om een emotie die je niet kunt bevelen…)?

11 Reageer eens op de volgende commentaar op het internet: “Jeremia nodigt ons uit om de immigranten op een heel nieuwe manier te bekijken. In plaats van hen op te sluiten in een analyse over kosten en baten, ziet Jeremia de immigranten als een geschenk. Hij ziet de inwijkeling als iemand die hun nieuwe maatschappij kan omvormen tot een betere plaats… Als we dit perspectief dat Jeremia voorstelt voor ogen houden, dan kunnen ook wij de immigranten slechts zien als cadeaus. In moeilijke economische tijden is dit een belangrijke boodschap die we kunnen doorgeven in onze kerken, die vaak heel terughoudend staan t.a.v. immigranten. Een boodschap waar immigranten, die zich vaak bedolven voelen onder negatieve commen­taren, ook nood aan hebben. Die negatieve beelden m.b.t. inwijkelingen zijn in tegenspraak met de manier waarop de Schrift over hen spreekt.” Ben je het hier mee eens?

12 “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER
“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Jérémie 29 11


Download ppt "Jeruzalem verwoest."

Verwante presentaties


Ads door Google