De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaardisatie van Informatie – Programma Registratie aan de Bron

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaardisatie van Informatie – Programma Registratie aan de Bron"— Transcript van de presentatie:

1 Standaardisatie van Informatie – Programma Registratie aan de Bron
Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 18 juni 2015 IGZ patiëntveiligheidscongres

2 Disclosure belangen spreker M. Sprenger
(potentiële) belangenverstrengeling Geen   Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk …  

3 Eenduidige en eenmalige registratie
Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik ‘Registratie aan de bron’

4 Registratie aan de Bron
Programma (meerjarig): Ideeën niet nieuw ! Externe en interne druk (IGZ, meer samenwerking en gezamenlijke behandeling, registratie kwaliteit, etc.) Interne motivatie tot samenwerking bij umc’s groot anno 2015

5 Brief minister Borst, VWS uit 1995 aan Tweede Kamer over informatievoorziening
“De huidige organisatie van de informatievoorziening is ingewikkeld. Er zijn tientallen landelijke registraties en surveys op het gebied van zorg en volksgezondheid. Hierdoor is een stevige infrastructuur voor de informatievoorziening gevestigd en dat is positief. Een nadeel is dat de verstrekte statistische informatie over een zelfde onderwerp per organisatie kan verschillen. Ook ontbreekt een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen informatieleveranciers en de overheid als enerzijds financier van informatievoorziening en anderzijds als gebruiker. Harmonisatie en afstemming van informatiebronnen en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling zijn nodig om tot verbeteringen van de informatievoorziening te komen.”

6 Brief minister Schippers, VWS uit 2015 aan Tweede Kamer over transparantie

7 Probleemanalyse Informatievoorziening voldoet niet in veranderend zorglandschap Fragmentarische vastlegging van gegevens Ongecoördineerde aanpak (en onvoldoende patiënt centraal) Aanschaf EPD lost probleem niet op, maar is wel belangrijke trigger Te weinig eenheid in informatielandschap

8 Rob Tollenaar (dit congres)

9 Registraties (EPD’s etc)
Patiënenzorg 1 Patiëntenzorg 2 Kwaliteit 1 Kwaliteit 2 Financiëel GAPS OVERLAPS INCONSISTENTIES Overdrachtsset Gebruik van Informatie Soort Gebruik Patiëntenzorg Overdracht Onderzoek Stuurinformatie Kwaliteitsindicatoren Adm./financiele afhandeling Etc.

10 Externe registraties Verantwoording Statistiek
Financiën Kwaliteit Statistiek Wetenschappelijk onderzoek Complicatieregistraties ..

11 Onderzoek externe registraties
AMC-VUmc, recente inventarisatie ivm nieuw EPD ZIN en Nictiz externe registraties

12 Huidige situatie Gegevensdefinities vaak gebonden aan één doel van verzamelen Gegevensdefinities vaak besloten in één applicatie of implementatie Daardoor niet consistente gegevens: Onvolledig Overlappend Inconsistente definities

13 Registratie aan de Bron
Meerjarig programma van UMC’s én Nictiz Om hier structureel verbetering in aan te brengen Voor de UMC’s én voor de zorg als geheel

14 Oplossingen gebaseerd op 5 lagen
Beleid Bestuurders Zorgprofessionals, managers Zorgprofessionals, informatici Informatici, ICT-ers ICT-ers Zorgprocessen Informatie Applicaties Techniek

15 Zorginformatiebouwstenen
Appl

16 Definitie en onderhoud
Professionals: artsen, verpleegkundigen, apothekers, etc Zorg Definitie en onderhoud ZIB ZIB ZIB ZIB ZIB ZIB Info Afleiden HL7-CDA FHIR Appl EPD inrichting Overdracht - communicatie Kwal indicatoren DB Etc

17 Stip aan de horizon

18 Principes en aannames Zorginformatie is los van implementaties en specifiek gebruik te definiëren. Middels ‘zorginformatie-bouwstenen’ zijn stabiele, herbruikbare brokken zorginformatie te definiëren ‘Buy in’ van zorgprofessionals essentieel Zorginformatie: patiënt centraal en integraal: geen schotten meer.

19 gebruik/toepassing 1 : overdracht
gebruik/toepassing 2 : onderzoek stabiele, herbruikbare bouwstenen (lab-uitslag, verrichting, diagnose, rookgedrag, misselijkheid etc) etc. gebruik/toepassing 3 : EPD-inrichting

20 Zorginformatiebouwsteen
Definitie: klinisch herkenbaar begrip Zo groot als nodig Zo klein als kan Gegevenselementen binnen de bouwstenen Codering / of tekst Consistentie Publicatie Gebruik door: Zorg Implementeerders (softwaremakers)

21 43 van medische origine

22 44 van verpleegkundige origine, met V&VN

23 Voorbeeld: hartfrequentie

24 Voorbeeld: hartfrequentie

25 Voorbeeld: hartfrequentie

26 Voorbeeld: hartfrequentie

27 3 Uitdagingen Definitie en implementatie van modellen
Gegevensregistratie in het primaire proces Gegevensextractie

28 Invitational Conference registratie aan de Bron 25 april 2013

29 Begonnen bij overdracht
Generieke Overdrachtsgegevens 8 UMCs, + Nictiz Definitie zorginformatiebouwstenen Implementatierichtlijnen voor HL7-C-CDA, overdracht

30 Overdracht, status Bouwstenen, eerste release 2013
Wijzigingen, na consultatie, 2013 Release 2, 2015: verbeteringen, verfijningen Veralgemenisering waar mogelijk Toevoeging verpleegkundige bouwstenen  43 medisch, 44 verpleegkundig Gedeeltelijke implementatierichtlijn 2013 versie Nu oppakken release 2015 Pilots ZSM !!!!!

31 Stip aan de horizon

32 Projecten Reg ad Bron Landelijke projecten bij de start van het programma: Implementatierichtlijnen GenOGeg (loopt) Uitbreiden GenOGeg met Verpleegkundige gegevens (loopt / klaar) Verkenning Probleem georiënteerde vastlegging (gestart) Zorgproces HHT en kwaliteitsindicatoren (gestart) Draagvlak & Dialoog Onderwijs en Training Oncologische registraties (DICA en IKNL, in project-definitiefase)

33 Stip aan de horizon

34 Standaardisatie van informatie
Structuur (bouwstenen) Inhoud (SNOMED – tekst – etc) Vulling (wat stop je erin en hoeveel etc)

35 Toekomst Verbreding naar andere sectoren
Algemene ziekenhuizen, NVZ (diverse contacten) VVT (loopt al, harmonisatie eOverdracht, met V&VN) 1e lijn GGZ Patiënt (PGD!) …. Rol voor Nictiz in deze verbreding Internationale aansluiting (België loopt, EU?)

36 Registratie aan de Bron
Dát er dossier gevoerd moet worden is al jaren wettelijk vastgelegd Over het hóe is nog te weinig vastgelegd / afgesproken / voorgeschreven Als we dit niet oppakken maakt het elektronisch maken van dossiers de situatie alleen maar slechter!

37 Links Zorginformatiebouwstenen: Visiedocument Registratie aan de Bron:


Download ppt "Standaardisatie van Informatie – Programma Registratie aan de Bron"

Verwante presentaties


Ads door Google