De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Registratie aan de Bron Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 18 juni 2015 IGZ patiëntveiligheidscongres Standaardisatie van Informatie – Programma Registratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Registratie aan de Bron Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 18 juni 2015 IGZ patiëntveiligheidscongres Standaardisatie van Informatie – Programma Registratie."— Transcript van de presentatie:

1 Registratie aan de Bron Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 18 juni 2015 IGZ patiëntveiligheidscongres Standaardisatie van Informatie – Programma Registratie aan de Bron

2 Registratie aan de Bron (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …     Disclosure belangen spreker M. Sprenger

3 Registratie aan de Bron Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik ‘Registratie aan de bron’

4 Registratie aan de Bron Programma (meerjarig): Ideeën niet nieuw ! Externe en interne druk (IGZ, meer samenwerking en gezamenlijke behandeling, registratie kwaliteit, etc.) Interne motivatie tot samenwerking bij umc’s groot anno 2015

5 Registratie aan de Bron Brief minister Borst, VWS uit 1995 aan Tweede Kamer over informatievoorziening 5 “De huidige organisatie van de informatievoorziening is ingewikkeld. Er zijn tientallen landelijke registraties en surveys op het gebied van zorg en volksgezondheid. Hierdoor is een stevige infrastructuur voor de informatievoorziening gevestigd en dat is positief. Een nadeel is dat de verstrekte statistische informatie over een zelfde onderwerp per organisatie kan verschillen. Ook ontbreekt een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen informatieleveranciers en de overheid als enerzijds financier van informatievoorziening en anderzijds als gebruiker. Harmonisatie en afstemming van informatiebronnen en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling zijn nodig om tot verbeteringen van de informatievoorziening te komen.”

6 Registratie aan de Bron Brief minister Schippers, VWS uit 2015 aan Tweede Kamer over transparantie

7 Registratie aan de Bron Probleemanalyse Informatievoorziening voldoet niet in veranderend zorglandschap Fragmentarische vastlegging van gegevens Ongecoördineerde aanpak (en onvoldoende patiënt centraal) Aanschaf EPD lost probleem niet op, maar is wel belangrijke trigger Te weinig eenheid in informatielandschap

8 Registratie aan de Bron Rob Tollenaar (dit congres)

9 Registratie aan de Bron Gebruik van Informatie Soort Gebruik Patiëntenzorg Overdracht Onderzoek Stuurinformatie Kwaliteitsindicatoren Adm./financiele afhandeling Etc. Registraties (EPD’s etc) Patiënenzorg 1 Patiëntenzorg 2 Kwaliteit 1 Kwaliteit 2 Financiëel GAPS OVERLAPS INCONSISTENTIES Overdrachtsset

10 Registratie aan de Bron Externe registraties Verantwoording – Financiën – Kwaliteit Statistiek Wetenschappelijk onderzoek Complicatieregistraties..

11 Registratie aan de Bron Onderzoek externe registraties AMC-VUmc, recente inventarisatie ivm nieuw EPD ZIN en Nictiz 150-200 externe registraties

12 Registratie aan de Bron Huidige situatie Gegevensdefinities vaak gebonden aan één doel van verzamelen Gegevensdefinities vaak besloten in één applicatie of implementatie Daardoor niet consistente gegevens: – Onvolledig – Overlappend – Inconsistente definities

13 Registratie aan de Bron Meerjarig programma van UMC’s én Nictiz Om hier structureel verbetering in aan te brengen Voor de UMC’s én voor de zorg als geheel

14 Registratie aan de Bron Oplossingen gebaseerd op 5 lagen Zorgprocessen Informatie Applicaties Techniek Beleid Bestuurders Zorgprofessionals, managers Zorgprofessionals, informatici Informatici, ICT-ers ICT-ers

15 Registratie aan de Bron Zorg Info Appl Zorginformatiebouwstenen

16 Registratie aan de Bron Afleiden Zorg Info Appl Professionals: artsen, verpleegkundigen, apothekers, etc EPD inrichting Overdracht - communicatieKwal indicatoren DB Etc HL7-CDA FHIR ZIB Definitie en onderhoud

17 Registratie aan de Bron Stip aan de horizon

18 Registratie aan de Bron Principes en aannames Zorginformatie is los van implementaties en specifiek gebruik te definiëren. Middels ‘zorginformatie-bouwstenen’ zijn stabiele, herbruikbare brokken zorginformatie te definiëren ‘Buy in’ van zorgprofessionals essentieel Zorginformatie: patiënt centraal en integraal: geen schotten meer.

19 Registratie aan de Bron stabiele, herbruikbare bouwstenen (lab-uitslag, verrichting, diagnose, rookgedrag, misselijkheid etc) gebruik/toepassing 1 : overdracht gebruik/toepassing 2 : onderzoek gebruik/toepassing 3 : EPD-inrichting etc.

20 Registratie aan de Bron Zorginformatiebouwsteen Definitie: klinisch herkenbaar begrip – Zo groot als nodig – Zo klein als kan Gegevenselementen binnen de bouwstenen Codering / of tekst Consistentie Publicatie Gebruik door: – Zorg – Implementeerders (softwaremakers) 20

21 Registratie aan de Bron 43 van medische origine

22 Registratie aan de Bron 44 van verpleegkundige origine, met V&VN

23 Registratie aan de Bron Voorbeeld: hartfrequentie

24 Registratie aan de Bron Voorbeeld: hartfrequentie

25 Registratie aan de Bron Voorbeeld: hartfrequentie

26 Registratie aan de Bron Voorbeeld: hartfrequentie

27 Registratie aan de Bron 3 Uitdagingen Definitie en implementatie van modellen Gegevensregistratie in het primaire proces Gegevensextractie

28 Registratie aan de Bron Invitational Conference registratie aan de Bron 25 april 2013 28

29 Registratie aan de Bron Begonnen bij overdracht Generieke Overdrachtsgegevens 8 UMCs, + Nictiz 2012-2015 – Definitie zorginformatiebouwstenen – Implementatierichtlijnen voor HL7-C-CDA, overdracht

30 Registratie aan de Bron Overdracht, status Bouwstenen, eerste release 2013 Wijzigingen, na consultatie, 2013 Release 2, 2015: – verbeteringen, verfijningen – Veralgemenisering waar mogelijk – Toevoeging verpleegkundige bouwstenen –  43 medisch, 44 verpleegkundig Gedeeltelijke implementatierichtlijn 2013 versie Nu oppakken release 2015 Pilots ZSM !!!!!

31 Registratie aan de Bron Stip aan de horizon

32 Registratie aan de Bron Projecten Reg ad Bron Landelijke projecten bij de start van het programma: 1.Implementatierichtlijnen GenOGeg (loopt) 2.Uitbreiden GenOGeg met Verpleegkundige gegevens (loopt / klaar) 3.Verkenning Probleem georiënteerde vastlegging (gestart) 4.Zorgproces HHT en kwaliteitsindicatoren (gestart) 5.Draagvlak & Dialoog 6.Onderwijs en Training 7.Oncologische registraties (DICA en IKNL, in project- definitiefase)

33 Registratie aan de Bron Stip aan de horizon

34 Registratie aan de Bron Standaardisatie van informatie Structuur (bouwstenen) Inhoud (SNOMED – tekst – etc) Vulling (wat stop je erin en hoeveel etc)

35 Registratie aan de Bron Toekomst Verbreding naar andere sectoren – Algemene ziekenhuizen, NVZ (diverse contacten) – VVT (loopt al, harmonisatie eOverdracht, met V&VN) – 1 e lijn – GGZ – Patiënt (PGD!) – …. Rol voor Nictiz in deze verbreding Internationale aansluiting (België loopt, EU?)

36 Registratie aan de Bron Dát er dossier gevoerd moet worden is al jaren wettelijk vastgelegd Over het hóe is nog te weinig vastgelegd / afgesproken / voorgeschreven Als we dit niet oppakken maakt het elektronisch maken van dossiers de situatie alleen maar slechter!

37 Registratie aan de Bron Links Zorginformatiebouwstenen: http://www.nictiz.nl/page/Expertise/Specialis tische-zorg/Zorginformatiebouwstenen http://www.nictiz.nl/page/Expertise/Specialis tische-zorg/Zorginformatiebouwstenen Visiedocument Registratie aan de Bron: http://www.nfu.nl/img/pdf/13.3694_Brochur e_Registratie_aan_de_bron_versie_4-7- 13.pdf http://www.nfu.nl/img/pdf/13.3694_Brochur e_Registratie_aan_de_bron_versie_4-7- 13.pdf www.nictiz.nl www.nfu.nl www.nictiz.nlwww.nfu.nl sprenger@nictiz.nl


Download ppt "Registratie aan de Bron Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 18 juni 2015 IGZ patiëntveiligheidscongres Standaardisatie van Informatie – Programma Registratie."

Verwante presentaties


Ads door Google