De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschapsraad Presentatie 29 Oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschapsraad Presentatie 29 Oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschapsraad Presentatie 29 Oktober 2015

2 MR presentatie 29 Oktober 2015 Wie zit in de MR?  2015-2016 overgangsjaar voor MR o Medezeggenschapsraden van gefuseerde scholen samengevoegd o Daardoor op dit moment zes leden  Personeelsgeleding (MR-PG) o Elsbeth America (G3A) o Jacqueline Komen (G6A) o Ellen Roelofsen (G1-2B)  Oudergeleding (MR-OG) o Elles de Boer-Parrée o Tanja Stam-Duinmaijer o Jurgen Volkstedt (voorzitter)

3 MR presentatie 29 Oktober 2015  Mede vormgeven aan beleid op school o Directeur is eindverantwoordelijk maar overlegt met MR o Rechten en plichten in Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) o Instemminsrecht, adviesrecht, informatierecht, recht op initiatief, ….  Instemmingsrecht o Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn o Schoolplan, formatieplan, verandering onderwijstijd, o ….  Adviesrecht o Begroting o Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag o …. Wat doet de MR?

4 MR presentatie 29 Oktober 2015 Uitgangspunten MR  Een stevige basis met oog voor elkaar o 8 keer per jaar vergadert de MR en voert intern overleg o Tineke Butter gesprekspartner en adviseur geen lid MR o Alles is bespreekbaar en de lijnen zijn kort  Prioriteiten o Welzijn en veiligheid van onze kinderen o Kwaliteit van het onderwijs  Transparant en benaderbaar o Notulen op schoolsite, presentatie jaarvergadering, DigiDuif etc.. o Nieuw mailadres: medezeggenschap@debalein.nl

5 MR presentatie 29 Oktober 2015 Schema van aftreden  MR terug naar 4 leden o Twee ouders en twee teamleden m.i.v. schooljaar 2016/2017 o “werkdruk” MR stuk minder door afgeronde fusie / verhuizing o PG-lid minder levert de school ±60 extra taakuren op  Vacature MR Oudergeleding o Elles en Jurgen zitten 5 jaar in MR en treden af o Tanja blijft voorlopig dus we zoeken één enthousiaste ouder  Procedure o Oproep in Baleinbericht o Informatie te verkrijgen bij MR-leden en eventueel aanmelden o Indien meerdere kandidaten dan verkiezingen o Begin volgend jaar alvast “meedraaien”

6 MR presentatie 29 Oktober 2015 Verkeersveiligheid  Nieuwe routes naar school o Stukje in 1 e Baleinbericht o Na kerstvakantie weer andere routes  Gezamenlijke zorg o School besteed hier aandacht aan o MR met succes ingezet voor maatregelen o Ouders spelen ook een belangrijke rol  Auto-gebruikers o Parkeer auto’s alleen in parkeervakken o Wees oplettend en pas snelheid aan o Geef kinderen de ruimte, wees duidelijk en geduldig

7 MR presentatie 29 Oktober 2015 Vragen / Opmerkingen? Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Medezeggenschapsraad Presentatie 29 Oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google