De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INSCHRIJFFORMULIER TBI INNOVATIEPRIJS 2016 Ingevuld formulier voor 14 feb. 2016 verzenden naar Inschrijfformulier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INSCHRIJFFORMULIER TBI INNOVATIEPRIJS 2016 Ingevuld formulier voor 14 feb. 2016 verzenden naar Inschrijfformulier."— Transcript van de presentatie:

1 INSCHRIJFFORMULIER TBI INNOVATIEPRIJS 2016 Ingevuld formulier voor 14 feb. 2016 verzenden naar innovatieprijs@tbi.nl innovatieprijs@tbi.nl Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 1

2 INLEIDING  De TBI Innovatieprijs is bedoeld om vernieuwing een podium te bieden. Er zijn evenals vorig jaar twee prijzen. Één voor het meest innovatieve idee en één voor de beste innovatie. Op basis van dit invulformulier wordt je inzending in een van beide categorieën ingedeeld.  Onder leiding van een deskundige jury - maar ook met medewerking van alle inzenders - zullen twee keer drie finalisten worden geselecteerd. Voor de jurering werkt TBI samen met de toonaangevende bedrijfsincubator en partner YES!Delft.  Alle ideeën en innovaties die vanuit een TBI- onderneming zijn geïnitieerd, komen in aanmerking. Enige eis is dat de oplossing het initiatief is van een medewerker van een TBI- ondernemingen.  De beoordelingscriteria zijn:  Innovatie: mate van vernieuwing  Impact: belang voor klant x marktpotentieel  Overtuigingskracht: expertise en ambitie * Noot: in dit formulier wordt vaak gesproken over de ‘klant’. Hiermee bedoelen we een organisatie, afdeling of functiegroep die belang heeft bij de innovatie. Enkele voorbeelden van klanten: projectleiders, tekenaars of engineers, gebouw- of vastgoedbeheerders, huiseigenaren, etc. De ‘klant’ kan dus binnen of buiten het bedrijf waar je voor werkt zitten. Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 2

3 CONTACTGEGEVENS Invulveld Titel inzending (werktitel)… Naam onderneming… Namen partners… Invulveld Naam indiener … Telefoon indiener … Email indiener … Namen teamleden (optioneel) … Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 3

4 TYPERING INNOVATIE (1) V1) Welke fase past op dit moment het beste bij je innovatie?Aanvinken Eerste idee – je bent bekend met het probleem van de klant en je hebt een idee hoe dit op te lossen. Gevoelsmatig heb je iets ‘goeds’ in handen. Verkenning – je onderzoekt het probleem en je mogelijke oplossing, je leest en spreekt met diverse mensen. Je bent ‘het veld’ aan het verkennen. Propositie – je hebt een duidelijk beeld van hoe je oplossing eruit moet gaan zitten en kan gaan werken. Je hebt een goed en onderbouwd gevoel bij de oplossing. Business-case – je bent bezig om de haalbaarheid van je innovatie kritisch tegen het licht te houden. Je bent bezig om (interne) sponsors / investeerders goed inzicht te geven. Pilot – je bent bezig met een pilot, in samenwerking met een betalende klant wordt je innovatie in de praktijk gebracht en getest. Het is nu voor het echt. Vermarkten – je bent bezig om je innovatie aan je klanten te ‘verkopen’. Je investeert in relaties. V2) Hoe laat je innovatie zich het best classificeren?Aanvinken Productinnovatie – Je idee heeft betrekking op het fysieke eindproduct van de onderneming voor wie je werkt (denk aan een nieuw type woning, installatie, schakelkast, etc.) Dienstinnovatie – Je idee heeft betrekking op het niet-fysieke eindproduct van de onderneming voor wie je werkt (denk aan een service- of onderhoudsconcept) Procesinnovatie – Je idee heeft betrekking op de technische, fysieke voortbrengingsprocessen van de onderneming voor wie je werkt (denk aan het realisatie- of ontwerpproces, manier van samenwerking, manier van verkopen, etc.) Sociale innovatie – Vernieuwing die betrekking heeft op (on)geschreven spelregels in je onderneming, de wijze waarop gestuurd wordt op bepaald gedrag (denk aan innovatief gedrag, klantgerichtheid, zuinig rijden, etc.) Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 4

5 TYPERING INNOVATIE (2) V3) Je innovatie is primair gericht op:Aanvinken Extra kwaliteit voor bestaande of nieuwe klant – kwaliteit in brede zin, denk aan sneller productieproces, minder hinder voor omgeving, etc. Kosten efficiënter voor bestaande of nieuwe klant – denk bij kosten efficiëntie aan: reductie energiekosten voor gebruiker, slimmer productie- of bouwproces, etc. Radicaal nieuwe propositie – het betreft een compleet nieuwe oplossing voor een nieuwe markt. Het is niet te vergelijken met de huidige producten / diensten / werkwijze. Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 5 V4) Gedane investeringen Aanvinken door dik gedrukt te maken *IdeeManuren besteed 1-1010-100>100 Collega’s gesproken 1-55-20>20 (potentiele) klanten gesproken 1-55-20>20 *InnovatieMandagen besteed 1-78-60>60 Aantal teamleden (intern/extern) 1-55-20>20 (potentiele) klanten gesproken 1-55-20>20 Budget besteed < 10 k€10-20 k€>20 k€

6 BESCHRIJVING (1) V5) Wat is het probleem dat je hebt gezien? Ondersteun je beschrijving eventueel door een schets, figuur of foto als bijlage mee te sturen. … Heb je het probleem gevalideerd? Zo ja, geef hieronder aan waaruit blijkt dat het probleem daadwerkelijk een probleem is. … Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 6

7 BESCHRIJVING (2) V6) Wat is je oplossing / product / dienst voor het probleem? Geef een beknopte beschrijving. Ga daarbij in op de toegevoegde waarde(n), kostenbesparing of extra kwaliteit. Ondersteun je beschrijving eventueel door een schets, figuur of foto als bijlage mee te sturen. … Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 7

8 BESCHRIJVING (3) *Antwoord niet verplicht V7) Wie zijn je (potentiele) klanten / afnemers / belanghebbenden? Hoe groot is de (potentiele) doelgroep of markt? Ondersteun je beschrijving eventueel door een tekening, figuur of schema als bijlage mee te sturen. … *V8) Hoe werkt het ‘verdienmodel’? Wie gaat er betalen en op basis waarvan betaalt iemand? … Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 8

9 VERVOLG* *Antwoorden zijn niet verplicht *V9) Wat ga je sowieso doen om je idee / innovatie (nog) verder te ontwikkelen? … *V10) Wat heb je idealiter nodig om je idee / innovatie succesvol te maken? … *V11) Welke collega’s of partners zou je willen betrekken om het verder te brengen? … Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 9

10 SLOT  Dank voor het invullen. Om je inzending goed te kunnen beoordelen is een mondelinge toelichting van grote toegevoegde waarde. Hiervoor nodigen we je uit om op woensdag middag 17 februari 2016 aanwezig te zijn bij YES!Delft (Delft, Molengraafsingel 2). Tijdens het eerste deel van deze middag ontvang je een professionele pitchtraining.  Info voor je pitch:  max 3 minuten (probleem, oplossing en vervolg)  één of twee ondersteunende beelden / slides mag (niet meer)  Graag tot woensdag middag 17 februari!  PS vergeet dit formulier niet te zenden naar innovatieprijs@tbi.nl.innovatieprijs@tbi.nl Inschrijfformulier TBI INNovatieprijs 2016 | Pagina 10


Download ppt "INSCHRIJFFORMULIER TBI INNOVATIEPRIJS 2016 Ingevuld formulier voor 14 feb. 2016 verzenden naar Inschrijfformulier."

Verwante presentaties


Ads door Google