De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Locatie: Rotterdam Delfshaven.  stap 1. marktonderzoek doen  stap 2. bedrijfsplan opstellen  stap 3. het vinden van een geschikte locatie  stap 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Locatie: Rotterdam Delfshaven.  stap 1. marktonderzoek doen  stap 2. bedrijfsplan opstellen  stap 3. het vinden van een geschikte locatie  stap 4."— Transcript van de presentatie:

1 Locatie: Rotterdam Delfshaven

2  stap 1. marktonderzoek doen  stap 2. bedrijfsplan opstellen  stap 3. het vinden van een geschikte locatie  stap 4. inschrijving in het handelsregister  stap 5. bestemmingsplan inzien  stap 6. omgevingsvergunning aanvragen  stap 7. pedagogisch beleidsplan opstellen  stap 8. risico inventarisaties veiligheid en gezondheid uitvoeren  stap 9. registreren landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen  stap 10. reglement oudercommissie opstellen  stap 11. gekwalificeerd personeel aannemen  stap 12. reglement klachtencommissie opstellen  stap 13. voldoen aan eisen uit de warenwet  stap 14. protocol kindermishandeling opstellen

3  Logo/naam vestiging  Visie & Missie

4  Delfshaven, wat weten we ervan?  een succesvol kdv past bij de buurt, 70 procent van je klanten komt uit de directe omgeving…

5  dikke deur kleine vriend paleisje

6  Het belang van een visie  Succesvolle leiders en succesvolle bedrijven en instanties hebben een visie. De werknemers van het bedrijf of de leden van een groep kunnen zichzelf dat niet geven, dat moet een leider doen. Soms is een nieuwe visie nodig, als de groep op een dood spoor is belandt en er om een nieuwe koers of richting wordt gevraagd. Zonder visie gaat de groep of het bedrijf zwalken en weet men niet welke richting met uit moet. Zonder visie dobber je wat rond in een oneindige oceaan. Een visie geeft op beknopte wijze weer: waar een organisatie voor staat, de kernwaarden  waarom een organisatie bestaat, hoger doel  waar een organisatie heen gaat, gewaagd doel  waarin een organisatie uitblinkt, de kernkwaliteiten

7  Pedagogische uitgangspunten  Pedagogische doelen  Pedagogische visie opstellen  keuze vve programma  Startblokken, Piramide, Kaleidoscoop, Ben ik in Beeld, Kototaal, sporen

8  Verschillende pedagogen ontwikkelden een visie op interacties tussen volwassenen en kinderen. Thomas Gordon legt bijvoorbeeld de nadruk op de gelijkwaardigheid in relaties en Emmi Pikler stelt dat je baby's in een groep vooral tijdens de dagelijkse verzorging intensief aandacht moet geven.  Thomas Gordon Thomas Gordon  Emmi Pikler (Lóczy-methode) Emmi Pikler (Lóczy-methode)  Maria Montessori Maria Montessori  Janusz Korczak Janusz Korczak  Loris Malaguzzi (Reggio Emilia) Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)  Aletha Solter Aletha Solter  Rudolf Steiner Rudolf Steiner  Célestin Freinet Célestin Freinet

9  Borgen van kwaliteit  Hoe zorg je voor kwaliteit in:  je aanpak, voor je medewerkers  Activiteitenaanbod  Bij elke activiteit een voorbeeld gebasseerd op je pedagogische visie  Buitenspelen  Creatief  Ontdekken  Taal  Motoriek  Voeding  Multicultureel

10  horizontaal of verticaal, toelichten van keuze  denk hierbij aan kosten, ruimte, pedagogische visie, babygroep?

11  Globaal ziet een dag er als volgt uit:  Tussen 7.15 en 09.30 uur: binnenkomst kinderen  Tussen 9.30 en 10.00 uur: verschonen/ toiletbezoek, eten en drinken  Tussen 10.00 en 11.30 uur: vrij spel en / of begeleide activiteit (binnen en/ of buiten)  Tussen 11.30 en 12.30 uur: lunch  Tussen 12.30 en 14.30 uur: naar bed of spel / begeleide activiteit voor de kinderen die wakker zijn  Tussen 14.30 en 15.30 uur: uit bed, verschonen/ toiletbezoek, eten en drinken  Tussen 15.30 en 17.30 uur: vrij spel en / of begeleide activiteit (binnen en/ of buiten)  Tussen 16.30 en 18.15 uur: rustmoment, naar huis.

12  Personeelsinzet bij het begin en het einde van de dag en tijdens de pauze (3-uurs regeling)  Elke groep heeft een samenwerkende groep waarmee wordt samengevoegd bij de start en het einde van de dag.  Algemeen genomen ziet de planning er als volgt uit:  7.15 uur: opening KDV en start één pedagogisch medewerker per samenwerkende vleugel  8.00 uur: 2 e pedagogisch medewerker start  9.00 uur: 3 e en 4 e pedagogisch medewerker start  13:00 uur: 1 e en 2e pedagogisch medewerker nemen pauze  14:00 uur: 3e en 4e pedagogisch medewerker nemen pauze  16.30 uur: 1 e pedagogisch medewerker gaat naar huis  17.00 uur: 2 e pedagogisch medewerker gaat naar huis  18.00 uur: 3 e pedagogisch medewerker gaat naar huis  18.15 uur: Sluiting KDV en 4 e pedagogisch medewerker gaat naar huis

13  Verzorging en veiligheid  Hoe draag je zorg voor deze zaken/ggd rapport volgt nog….  Medewerkers  http://1ratio.nl/ http://1ratio.nl/  http://regiocijferskinderopvang.fcb.nl/ http://regiocijferskinderopvang.fcb.nl/  NCKO monitor verwerken

14  Samenwerking met basisschool die aansluit bij jullie visie.  Welke basisschool of scholen en waarom  Doorgaande leerlijn

15  Folder maken…moet ouders aanspreken, duidelijk zijn..  filmpje  contact mogelijkheden  Rol oudercommissie  http://www.boink.info/media/0759f7c8/Vrag enlijst%20GGD%20oc%20kdv-bso.pdf http://www.boink.info/media/0759f7c8/Vrag enlijst%20GGD%20oc%20kdv-bso.pdf

16  Kinderopvang checklist  Wanneer je na de bevalling weer aan het werk wilt, zul je een vorm van opvang moeten regelen. Wordt het een oppasmoeder, vertrouw je je kindje aan je (schoon)moeder toe of kies je toch voor de crèche? En zo’n crèche kiezen, hoe doe je dat eigenlijk?  Soms krijg je het idee dat er qua kinderdagverblijf weinig te kiezen valt. Je bent gebonden aan een straal rond je woon- of werklocatie en voor de meeste crèches is een behoorlijke wachtlijst. Toch is het zaak wel kritisch te blijven. Je wilt tenslotte dat je kindje wel op een fijne en veilige opvangplek terecht komt! Gebruik daarom de Mama en Zo checklist.  Intuïtie Krijg je een goed gevoel bij je eerste belletje of bezoek aan het kinderdagverblijf? Neemt men echt de tijd voor je en worden je vragen goed beantwoord? Let ook op wat de andere leidsters en uiteraard de kids uitstralen. Maak daarom bij voorkeur een afspraak op een tijdstip dat de meeste kindjes wakker zijn, rond lunch- of theetijd.  Locatie Kies je voor opvang dichtbij huis of juist in de buurt van je werk (of dat van je partner)? Bedenk ook wie van jullie twee het makkelijkst vrij kan krijgen als jullie gup in verband met ziekte onverwachts moet worden opgehaald. Ook is het handig op te checken of je er bij het halen en brengen makkelijk even kunt parkeren. Rijd daarom eens ’s ochtends of ’s avonds langs de crèche.  Lifestyle Past het kinderdagverblijf bij jullie levensstijl? ‘Werkt’ de crèche volgens een bepaalde filosofie? Kunnen jullie je vinden in het dagritme dat er op nagehouden wordt? En wat wordt er bijvoorbeeld gegeten en gesnoept? Daarnaast is het belangrijk om te weten of de flexibiliteit van het dagverblijf aansluit bij jullie werktijden. Op welke tijden kun je je kindje halen en brengen? En mag hij ook komen als hij een beetje ziekjes is?  Groepen Hoeveel kindjes zitten er op een groep? Hoeveel (gediplomeerde) leidsters zijn daar bij? Check ook of de groepen aan het begin of einde van de dag worden samengevoegd en voor hoe lang dat dan is. Een groep op het kinderdagverblijf kan horizontaal of verticaal zijn ingedeeld. Horizontaal wil zeggen: ingedeeld naar leeftijd. In verticale groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden. De laatste vorm bootst min of meer de gezinssituatie na. Het voordeel van de horizontale indeling is dat de leidsters zich geheel kunnen richten op de bewuste leeftijdsgroep en de ontwikkeling binnen die groep.  Spelen & leren Het belangrijkst is natuurlijk een lieve leidster, maar je uk moet zich op het kinderdagverblijf ook kunnen vermaken. Worden er speciale activiteiten georganiseerd? Is er genoeg uitdagend speelgoed. Zijn er klauter- en klimmogelijkheden? Hoe vaak wordt er buiten gespeeld? Natuurlijk let je er ook op of alles schoon en veilig is. De meeste kinderdagverblijven werken tegenwoordig ook met een pedagogisch plan. Vraag of je een kopietje daarvan mee kunt krijgen.  Contact Hoe intensief zijn de ouders betrokken bij de crèche? Kun je als ouder makkelijk bij de leidster terecht als er wat is? Is het een kwestie van halen en brengen of wordt er verwacht dat je ‘s ochtends nog een kopje koffie meedrinkt? Zijn er ouderavonden en worden die goed bezocht? Is er ook een oudercommissie en heeft die voldoende leden?  Kwaliteit Om de kwaliteit van kinderopvang te garanderen zijn er een aantal kwaliteitseisen vastgelegd. De kinderopvanginstelling moet rekening houden met:  goede hygiëne  veiligheid  voldoende binnen- en buitenruimte  inrichting  maximum aantal kinderen per leidster  maximum groepsgrootte  voldoende informatie aan ouders

17  Voor medewerkers  Voor ouders  Gebruik sociale kaart voor medewerkers en voor ouders, speeltuinen speel o theek etc.  digitaal

18  Indeling & inrichting van binnen- en buitenruimte  keuze materiaal  http://www.kinderopvang.org/blog/kinderda gverblijf-bijzondere-inrichting/ http://www.kinderopvang.org/blog/kinderda gverblijf-bijzondere-inrichting/  http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/20 070100%20Handleiding%20Van%20Visie%20n aar%20ruimte.pdf http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/20 070100%20Handleiding%20Van%20Visie%20n aar%20ruimte.pdf

19

20  wat onderscheid jullie van de rest!

21  Jaar budget van 250000  huur, eten, salaris, luiers, materiaal, eneco  http://www.factor- e.nl/saw/images/stories/Mondriaan/Werkmodell en/Training/Voorbeeld%20van%20een%20deel%2 0van%20de%20begroting%20van%20een%20kinde rdagverblijf.pdf http://www.factor- e.nl/saw/images/stories/Mondriaan/Werkmodell en/Training/Voorbeeld%20van%20een%20deel%2 0van%20de%20begroting%20van%20een%20kinde rdagverblijf.pdf  20 kinderen  stel een basistarief vast  en eventuele keuze mogelijkheden voor ouders.

22  Om sociale betrokkenheid te tonen en extra budget te vergaren richten we ons ook op een aanbesteding vanuit de gemeente.  De doelgroep : Tienermoeders met lvb  (wajong)  Maak een voorstel hoe jullie kdv ondersteunend kan zijn in opvang en hulp aan deze bijzondere doelgroep

23  Verdeel de taken  werk samen, ontwikkel je visie gezamenlijk, samenwerking is de oplossing voor deze grte opdracht…

24  Logo/naam nieuwe vestiging  Visie & Missie  Pedagogische uitgangspunten  Pedagogische doelen  Borgen van kwaliteit  Activiteitenaanbod  Volgen van kinderen  Sociale kaart  Groepen  Verzorging en veiligheid  Medewerkers  Oudercontacten  Uitstroom  Pr, folder filmpje  Indeling & inrichting van binnen- en buitenruimte  Budget opstellen

25  vragen?

26 AxelCharmaine OortwijnDorinda HamMabel Benoit AlmanzarELISA TasammartKarima SaddikiNajla MorabitNaoual TaalPatricia WildenbergDemi Lumsdensieglinde SchellingerhoutMaaike HagebeekSheelean Kayabetul SahraouiYosra StavenuiterTessa EijndenNicole AutarIshani KayaHabibe BroereLarissa MaheshShanice

27 IkaneWassima CouvreurCheniva VogelCharita AlbouayadiFatima GülhaciGüler PlasDewi HarcharanSunita RegelingWendy AbanurAmina DecasterEzjeminne MirckAmy HeestJapke HenriquezSTEPHY MoerenhoutSanne HanemaaijerRosa AlpKubra AbdoulrahamaniMaria HellemunShurnahelys TroenopawiroShanice

28 OostveenAshley ZuijlekomRaffaella SalhLina NijnattenRoxanne StamKim DonkerNatascha AdneyKimberley MannoeShefira DiejenLisa BaidjoesinghRadhana VerheezenMelissa IdrissiKarima BeltermanSuzan KemperKitty RedelMelissa Vosjoelle VreeburgChrista MaatNina AjdaaKhadija

29 MeijerManuela HemmerléMerle KisoenShakita GroenewegenBernadette RichardsonJerusha YachouIlham BestCeona barbyrobinette HollemanNatascha HillNoelani DiepeveenInge Assenberg van EijsdenDebby NieuwenhuijzenAstrid BrouwerMichelle abdulgadirkhadra DarbinjanArmine pletDinotra NjieNabou

30  volgende week gewoon les  groep 3 om 830  groep 1 om 920  groep 2 om 1030

31


Download ppt "Locatie: Rotterdam Delfshaven.  stap 1. marktonderzoek doen  stap 2. bedrijfsplan opstellen  stap 3. het vinden van een geschikte locatie  stap 4."

Verwante presentaties


Ads door Google