De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegwijs in Cijfers Saskia Mérelle Epidemioloog Wietske Hoekstra Adviseur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland Deelsessie 1 Beweging en Voeding Deelsessie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegwijs in Cijfers Saskia Mérelle Epidemioloog Wietske Hoekstra Adviseur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland Deelsessie 1 Beweging en Voeding Deelsessie."— Transcript van de presentatie:

1 Wegwijs in Cijfers Saskia Mérelle Epidemioloog Wietske Hoekstra Adviseur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland Deelsessie 1 Beweging en Voeding Deelsessie 1 Beweging en Voeding

2 Gezondheid inwoners Kennemerland De Kindermonitor 2014 resultaten voor het thema beweging en voeding De Kindermonitor 2014 resultaten voor het thema beweging en voeding

3 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Gezondheid inwoners Wet publieke gezondheid

4 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen 2014 voor het eerst de 3 t/m 11-jarigen Steekproef van 27.000 kinderen Online vragenlijst ouders

5 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen Data Ruim 10.000 ouders deden mee Gegevens over o.a.: Ervaren gezondheid Beweging Voeding Pesten Sociaal-emotioneel functioneren Opvoeding Opvoedings- ondersteuning Data

6 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen Analyseren Syntaxen Weging Statistiek Indicatoren Data Analyseren

7 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen Informatie Alle indicatoren in Gezondheidsatlas Selectie gemaakt met belangrijkste informatie voor regio en gemeenten Data Analyseren Informatie

8 4 thema’s Informatie

9

10

11

12

13

14 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen Interpreteren Verdieping o.b.v. literatuur, uitsplitsingen, dwarsverbanden Vergelijking met andere GGD-en (of met regio in geval van gemeente) Afstemmen op lokale situatie Data Analyseren Informatie Interpreteren Kennis

15

16 Interpreteren Verdiepend onderzoek op thema voedingspraktijken en eetgedrag

17 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen O.b.v. kennis gemeenten en ketenpartners adviseren over invulling van beleid- en praktijk Multidiscplinaire aanpak belangrijk Data Analyseren Informatie Interpreteren Kennis Gezondheid beleid en activiteiten Adviseren

18

19 Gezondheid inwoners Kennemerland Aan de slag Spel over multidisciplinaire aanpak beweging Aan de slag Spel over multidisciplinaire aanpak beweging

20 4 settings: 1.Gemeente 2.School 3.Centrum voor Jeugd en Gezin 4.Ouder Opdracht 1 Verdeel je als groep evenredig over de 4 settings Informatie Multidisciplinaire aanpak beweging Kennis Kinderen bewegen voldoende goed, maar zitten teveel door het beeldscherm Doel Buiten spelen onder jonge kinderen promoten en beeldschermgebruik terugdringen

21 Informatie Multidisciplinaire aanpak beweging Kennis Kinderen bewegen voldoende goed, maar zitten teveel door het beeldscherm Doel Buiten spelen onder jonge kinderen promoten en beeldschermgebruik terugdringen 4 settings: 1.Gemeente 2.School 3.Centrum voor Jeugd en Gezin 4.Ouder Opdracht 2 Verzin minstens 5 acties die je vanuit jouw setting in kunt zetten om het doel te bereiken. Schrijf elke setting op een aparte kaart 10 min

22 Informatie Multidisciplinaire aanpak beweging Kennis Kinderen bewegen voldoende goed, maar zitten teveel door het beeldscherm Doel Buiten spelen onder jonge kinderen promoten en beeldschermgebruik terugdringen 4 settings: 1.Gemeente 2.School 3.Centrum voor Jeugd en Gezin 4.Ouder Opdracht 3 Schrijf voor de andere settings 2 acties per setting op die je van hun nodig hebt om het doel te bereken. 10 min

23 Informatie Multidisciplinaire aanpak beweging Kennis Kinderen bewegen voldoende goed, maar zitten teveel door het beeldscherm Doel Buiten spelen onder jonge kinderen promoten en beeldschermgebruik terugdringen 4 settings: 1.Gemeente 2.School 3.Centrum voor Jeugd en Gezin 4.Ouder Opdracht 4 Ruil je eigen acties met die van de andere settings en verzamel zo zoveel mogelijk acties uit verschillende settings. Om de beurt; gemeente begint. 20 min

24 Gezondheid inwoners Kennemerland Opbrengst Spel over multidisciplinaire aanpak beweging Opbrengst Spel over multidisciplinaire aanpak beweging

25 Informatie Acties voortkomend uit opdracht 2 en 3 om doel te behalen Acties voor setting: Gemeente Ontwikkelen aanpak met belangrijkste stakeholders. Regie Prioriteit onderwerp bij wethouder(s) college gemeenteraad Moeten we dit oppakken? Is dit wettelijke taak? Inventariseren 1. Verdieping probleem Inventariseren 2. Analyse krachtenveld. Welke partijen mogelijk iets kunnen betekenen. (wat er al is m.b.t. onderwerp  fysieke ruimte. Verdieping probleem  waar) Integrale visie op dit onderwerp ontwikkelen Scholen stimuleren/ faciliteren om professioneel bewegingsonderwijs aan te bieden NJI vragen om landelijke beweeg-apps te ontwikkelen Veilige en aantrekkelijke omgeving Combinatie functionaris  buurtsportcoach Speelplaatsen creëren Wethouders  rolmodel: water drinken, op de fiets naar het werk, deelname halve van Haarlem

26 Informatie Acties voor setting: School Stimuleren van gezelschapsspelletje Veilige en aantrekkelijke beweging om te bewegen Rolmodel. Enzo knol Bewust maken van ‘gevaar’ van inactiviteit. Leerkrachten. Ouders Digibord signaal Laptop fietsen Aanstellen vakdocent LO InterACTIEF onderwijs Signalering Schoolplein/faciliteiten open stellen Participatie (+meedenken) in de aanpak Actief schoolplein. Meer gym. Sportdagen. Leerkrachten zijn rolmodellen. Les over goede balans. STAANDE voorlichting. Niet doorschieten in het aanbod van nieuwe media Acties voortkomend uit opdracht 2 en 3 om doel te behalen

27 Informatie Acties voor setting: Centrum voor Jeugd en Gezin Voorlichtingsavond voor ouders. Vorm: staand. Workshops. Onderwerpen: Regels stellen? Hoe kinderen verleiden? Argument: zitten is het nieuwe roken; het is ongezond. Kinderen met overgewicht op consultatiebureau: ouders niet gemotiveerd: signaal naar GGD. Met alle partijen binnen CJG overleggen; wie kan wat doen? Probleem op agenda zetten Informatie naar ouders en terug naar beleidsmakers. Signalering Partner, meedenken aanpak Rolmodel Opvoedingsondersteuning m.b.t. beeldschermgebruik Voorlichting voor ouders Voorlichten Acties voortkomend uit opdracht 2 en 3 om doel te behalen

28 Informatie Acties voor setting: Ouder/kind Rolmodel als ouder Beeldschermgebruik verantwoord begrenzen Bewegen tijdens beeldschermgebruik Maatwerk per kind, strategie is afhankelijk van soort kind Buiten speel-aanbod stimuleren. Meer groen. Meer speeltoestellen Goede voorbeeld geven Apps combineren met bewegen Medewerking/betrokkenheid. Meedenken met probleem Voorbeeldfunctie Erkenning van het probleem Peer to peer  stimuleren gezelschapsspel Input van ouders tbv veilige/aantrekkelijke omgeving Acties voortkomend uit opdracht 2 en 3 om doel te behalen

29 Tijd om na te praten Wat was voor jou vanmiddag het meest waardevol? Tijd om na te praten Wat was voor jou vanmiddag het meest waardevol?


Download ppt "Wegwijs in Cijfers Saskia Mérelle Epidemioloog Wietske Hoekstra Adviseur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland Deelsessie 1 Beweging en Voeding Deelsessie."

Verwante presentaties


Ads door Google