De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 2 jongeren,peergroup en als het even anders gaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 2 jongeren,peergroup en als het even anders gaat"— Transcript van de presentatie:

1 Week 2 jongeren,peergroup en als het even anders gaat
Jeugdcultuur

2 Maatschappelijke veranderingen en de leefwereld van jongeren
Vorige week hebben we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen genoemd die van invloed zijn op de leefwereld van jongeren b.v. op Hun relaties met leeftijd genoten Henzelf als persoon Duur schoolloopbaan De keuzes die ze moeten maken Mate van zelfsturing die van hen wordt verwacht Hun mobiliteit De financiële bestedingsruimte De wijze waarop de commercie hen benaderd.

3 Vriendschappen Vriendschap aangaan is een keuze
Vriendschappen zijn nodig om ervaringen uit te wisselen en om dingen samen te doen En wat als je geen vrienden hebt? Virtuele vriendschappen ( week 4) Interetnische vriendschappen Verkeerde vrienden

4 Zwakke en sterke banden
Weak ties leiden tot informatie en zijn bronnen die niet in de eigen sociale omgeving voor handen zijn. Het bindt jongeren aan de samenleving in al zijn diversiteit Strong ties Familie/vrienden

5 Vriendengroepen zijn voor jongeren:
Een leeromgeving Beschermend Geeft hen een sociale identiteit Groepsdruk van vrienden

6 Invloed van Media Commercie, markt op de jeugdcultuur.

7 Peers Straatcultuur (week 5,6,7,8) Anti-schoolcultuur
Op school zijn middenklasse waarden dominant Jeugdcultuur kan positief en negatief effect hebben op schoolprestaties

8 Seksualiteit en lichaamsbeleving
Sociaal seksuele ontwikkeling Lichamelijkheid en lichaams cultuur

9 Sociaal seksuele ontwikkeling
Seksualiteit bekeken vanuit een interactief en relationeel proces ( i.p.v. biologisch proces)

10 Verschillen in seksuele ontwikkeling
Tussen sociale milieu’s Tussen jongens en meisjes

11 Seksueelgdrag van jongeren is veranderd o.i.v.
Anticonceptie pil ( daardoor loskoppeling van seksualiteit en voorplanting) Verlenging jeugd periode Vrouwen emancipatie Opvattingen over seksualiteit 0&ob=av2n z1cnc 5A

12 Seksuele socialisatie
In gezin ( 1e opvoed milieu) Op school ( 2de opvoed milieu) Peergroup (3de opvoedmilieu) Massa media ( 4de opvoedmilieu) In deze module licht accent op 3de en 4de opvoed milieu

13 homoseksualiteit Sensitatie/vaag gevoel anders zijn
Dissociatie/twijfel over behoren bij Identiteitsname/ zichzelf homoseksueel noemen Commitment/ aannemen van stijl

14 Lichaamsbeeld en lichaamscultuur
Lichaamsbeeld bij jongens en bij meisjes Schoonheidsideaal Lichaamsversieringen ( tatoe,piercing) Sport (sportschool, fitness) Lichaam en identiteit

15

16 Risicogedrag van de adolescent
Experimenteren Zoeken naar thrill Indruk maken op peergroup Optimistisch egocentrisme Adolescenten kunnen ook vaak meer risico nemen omdat ze nog geen duurzame bindingen hebben (partner, werk, huis, kind) Ze hebben niets te verliezen.

17 Probleem gedrag bij adolescenten
Externaliserend probleem gedrag Internaliserend probleem gedrag

18 Het experimenteer gedrag voorbij
Van lijnen naar eetstoornis Van vandalisme naar criminaliteit Van afzetten tegen ouders naar zwerven/weglopen Van spijbelen naar drop-out Van conflict naar agressie Van een beetje down naar depresie/suicide Van een blowtje/pilsje/sigaretje naar verslaafd

19 Invloed jeugdcultuur op probleemgedrag
Jeugdcultuur als context voor risico gedrag Ontbreken van omgang met leeftijdsgenoten Grote afhankelijkheid waardoor de grenzen van de realiteit worden overschreden NB Probleem gedrag wordt niet alleen veroorzaakt door jeugdcultuur Intrapsychologische factoren en de specifieke gezinssituatie spelen hierbij ook een rol

20 Up date:belang van thuis/ouders voor adolescent
Deze module legt het accent op 3de en 4de opvoedmilieu , maar even een kleine update Thuis/ouders (1ste opvoedmilieu) is van belang als Referentiepunt Vertrouwensfiguren Invloed ouderlijk mileu verschilt per domein Hoe het ouderlijk milieu functioneert in de adolescentie hangt ook af van de basis die voor de adolescentiefase is gelegd


Download ppt "Week 2 jongeren,peergroup en als het even anders gaat"

Verwante presentaties


Ads door Google