De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INSTITUUT VOOR ANTROZOOLOGIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "INSTITUUT VOOR ANTROZOOLOGIE"— Transcript van de presentatie:

1 INSTITUUT VOOR ANTROZOOLOGIE
HEERLEN, 19 NOVEMBER 2015 INSTITUUT VOOR ANTROZOOLOGIE

2

3 Waarom? Antrozoölogie is de studie van mens-dierrelaties
Dier- ondersteunde interventies staan enorm in de belangstelling en toepassingen nemen toe in zorg en onderwijs Veel praktijkervaring in het veld, maar professionaliteit (kennis en kunde op gebied van mens, dier, interventie) meestal in onvoldoende mate aanwezig Huidige situatie betekent risico’s voor veiligheid patiënten, de betrokken kinderen, de betrokken dieren

4 I.V.A. is Onafhankelijk expertise centrum
Doel 1: kennis mens-dierrelatie vergroten en toepassing ervan te bevorderen in zorg en onderwijs Doel 2: uitwisseling van kennis en kunde door wetenschap en werkveld (tweerichtingsverkeer) Doel 3: samen met werkveld werken aan certificering (kwaliteitseisen)

5 Activiteiten Wetenschappelijk onderzoek naar relatie mens-dier
‘Best practices’ in het werkveld Opleidingen verzorgen voor professionals: theoretisch onderwijs in samenwerking met OU en andere kennisinstituten en praktijkonderwijs in samenwerking met werkveld en praktijkonderwijsinstituten

6 Kwaliteitsnormen Kwaliteitseisen formuleren (zoals standaarden voor scholing professionals, kenmerken dieren, werken met protocollen enz.) Evaluatie van resultaten dier ondersteunde interventies Nationale en internationale aanpak met AAIZOO, IAHAIO, van Hall Larenstein, universiteiten in binnen en buitenland

7 Voor wie? Professionals dier-ondersteunde interventies
Onderzoekers Antrozoölogie Kwetsbare groepen in de samenleving die baat hebben bij AAI (definities: Kwetsbare dieren die worden ingezet bij AAI Voor overheden en verzekeraars Belangstellenden

8 Door wie opgericht? Prof. dr. Marie-Jose Enders-Slegers
Dr. Theo Verheggen Dr. Jannes Eshuis Mw. Mr. Ellen Greve Mw. Daniëlla van Gennep

9 Aanbod Modules OU ism IAHAIO: Inleiding in de Antrozoologie (op website OU en IVA in januari 2016) In company cursussen en cursussen op maat op meerdere onderwijs niveau’s (MBO, HBO) in samenwerking met OU, Hogescholen, MBO scholen, universiteiten en AAIZOO Projectmanagement bij onderzoeken in het werkveld Inlichtingen: Dr. Theo Verheggen, onderwijs- en onderzoekcoordinator IVA

10 WE ZIJN ER KLAAR VOOR


Download ppt "INSTITUUT VOOR ANTROZOOLOGIE"

Verwante presentaties


Ads door Google