De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. K. Groeneveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. K. Groeneveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. K. Groeneveld

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 1 november a.s. zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 1 november a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate

4 Mededelingen Willen de basisschool leerlingen na deze dienst en volgende week zondagmorgen blijven om liedjes te oefenen voor de Gezin, School, Kerk-dienst?

5 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

8 Schriftberijming 26: 1 Wij mogen tot Gods woning gaan, vrijmoedig binnentreden, want Christus heeft de weg gebaand, Hij heeft voor ons geleden. Hij is het die ons volgen doet. Verzoend door zijn vergoten bloed is al wat wij misdeden.

9 Schriftberijming 26: 3 In 't huis waar God zijn volk ontmoet, heeft Hij de troon bestegen. Daar is Hij priester, groot en goed, ons biddend toegenegen. Laat ons in vast geloof dan gaan, gereinigd, zuiver voor God staan, zijn vrijspraak klinkt ons tegen.

10 Schriftberijming 26: 5 Laat ons zo Gods gemeente zijn, trouw in zijn naam vergaderd. De tijd snelt haastig naar zijn eind, de grote dag komt nader. Laat luider onze roep zijn: kom, o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, het huis van onze Vader.

11 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

12 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

13 Ps. 63: 1 en 2 O God, Gij zijt mijn toeverlaat; Mijn God, U zoek ik met verlangen, Zo ras wij ’t morgenlicht ontvangen, Bij ’t krieken van den dageraad. O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, En dorsten naar U in een land, Dat, dor en mat, van droogte brandt, Waar niemand lafenis kan krijgen.

14 Ps. 63: 1 en 2 ’k Heb U voorwaar in ’t heiligdom Voorheen beschouwd met vrolijk’ ogen; Hoe zag ik daar Uw alvermogen! Hoe blonk Uw Godd’lijk’ eer alom! Want beter dan dit tijd’lijk leven Is Uwe goedertierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid! Dan zou mijn mond U d’ ere geven.

15 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

17 Opw. 509: 1, 2 en 3 Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was Gods pijn toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; toch is het Jezus' bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht.

18 Opw. 509: 1, 2 en 3 O zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen; beschaamd hoor ik mijn eigen stem Hem loochenen en smaden. Het was mijn zonde die Hij droeg, totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!'; zijn laatste adem bracht mij hoop, zijn sterven werd mijn levenskracht.

19 Opw. 509: 1, 2 en 3 Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is; ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Hoe zou ik delen in zijn loon, de zege die Hij heeft behaald? Maar dit weet ik met heel mijn hart: zijn offer heeft mijn schuld betaald.

20 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

22 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

23 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.

24 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.

25 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen. Heer, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.

26 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

27 Preek Schriftlezing: Psalm 84 >> Opw. 715 1 t/m 5

28 Opw. 715 Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

29 Opw. 715 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

30 Opw. 715 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis!

31 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

32 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

33 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande

34 Ps. 42: 1 en 5 t Hijgend hert, der jacht ontkomen, Schreeuwt niet sterker naar ’t genot Van de frisse waterstromen, Dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; God des levens, ach, wanneer Zal ik naad'ren voor Uw ogen In Uw huis Uw naam verhogen?

35 Ps. 42: 1 en 5 Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij die 's daags Zijn gunst gebiedt; 'k Zal in dit vertrouwen leven, En dat melden in mijn lied; 'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht Zingen, daar ik Hem verwacht; En mijn hart, wat mij moog' treffen, Tot den God mijns levens heffen.

36 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen SB. 26: 1, 3 en 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Wetslezing Opw. 509: 1, 2 en 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 84 Ps. 84: 2, 3 en 6 NB Preek Opw. 715: 1 t/m 5 Collecte Dankgebed *Ps. 42: 1 en 5 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. K. Groeneveld."

Verwante presentaties


Ads door Google