De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Radboud Universiteit Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Radboud Universiteit Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1 Radboud Universiteit Nijmegen
Proefprogramma Stedelijke herverkaveling: workshop congres ‘Ruimte voor Gelderland’ Radboud Universiteit Nijmegen Bureau Noordzuiden Nijkerk 3 november 2015

2 Agenda Introductie Proefprogramma Stedelijke Herverkaveling
Inleiding op drie pilots: Arnhem binnenstad, Doetinchem de Veentjes & Zevenaar Hengelder/Tatelaar In drie deelgroepen uiteen Reactie en wrap up: presentatie van strategie en organisatievorm stedelijke herverkavling

3 1. Introductie: Proefprogramma Stedelijke Herverkavling

4 2. Inleiding op drie pilots

5 Pilot-project: Arnhem Binnenstad (Gele Rijders Plein)
Gebiedsopgave: Grote mate van leegstand (kantoor- & winkelruimte); Versplintering van functies: gaten in winkelplinten; Nauwelijks nog een pleinfunctie.

6

7

8

9 Pilot-project: Arnhem Binnenstad (Gele Rijders Plein)
Mogelijke ingrediënten SH: Inkrimpen centrumwinkelgebied: uitplaatsen van resterende detailhandel; Transformatie naar woongebied; Reorganiseren van parkeren.

10 Pilot-project: Doetinchem de Veentjes
Gebiedsopgave: Grote mate van leegstand; Versplintering van functies: gaten in winkelstraten; Deels verpaupering van panden.

11

12

13

14 Pilot-project: Doetinchem de Veentjes
Mogelijke ingrediënten SH: Transformatie naar (zorg)woningen; Concentreren van detailhandel; Gezamenlijke ontwikkeling gebied rond Bibliotheek/Setax-locatie.

15 Pilot-project: Zevenaar Hengelder/Tatelaar
Gebiedsopgave Versplintering van functies (woonwinkels); Verplaatsen van snelwegafslag; Deels leegstand en verpaupering van panden (voornamelijk op Tatelaar-noord).

16

17

18

19 Pilot-project: Zevenaar Hengelder/Tatelaar
Mogelijke ingrediënten SH: Concentreren woonwinkels bij woonboulevard; Verplaatsen snelwegfuncties naar locatie bij nieuwe afslag; Transformeren Tatelaar naar woon-/werkgebied.

20 3. Uiteen in drie deelgroepen
Wat zijn mogelijke opties voor waardecreatie? Welken kansen biedt stedelijke herverkaveling t.o.v. reguliere ontwikkeling? Hoe zou dit georganiseerd kunnen worden? Welke partijen in welke vorm?

21 4. Reactie en wrap up

22 Ontwikkelstrategieën
Gemeente als ontwikkelaar (actief gem. grondbeleid) Private ontwikkelaar Lokale eigenaren: Joint venture Lokale eigenaren plus ontwikkelaar: Joint venture Maakt verschillen inzichtelijk tussen (traditionele) ontwikkeling door gemeente of ontwikkelaar herverkaveling door enkel lokale partijen of in joint venture

23 Gemeente ontwikkelaar | Private ontwikkelaar
Gemeentelijk initiatief, verwerving Privaat initiatief, verwerving, ontwikkeling Kosten, opbrengsten, risico’s bij gemeente Kosten, opbrengsten, risico’s bij ontwikkelaar Financiering door bank Financiering door bank, beleggers Wettelijke rol gemeente: Bestemmingsplan, GREX, onteigening, voorkeursrecht Wettelijke rol gemeente: Bestemmingsplan, evt. GREX Publiek geld Privaat geld, faillissement mogelijk, marktbewust

24 Joint venture 1| Joint venture 2
Lokaal initiatief, lokale ontwikkeling Lokaal/ontwikkelaar initiatief, gezamenlijke ontwikkeling Kosten, opbrengsten, risico’s gedeeld in joint venture Financiering eigen vermogen (+ bank) Wettelijke rol gemeente: Bestemmingsplan (& wettelijke rol SH?) Kleinschalig(er); lokaal passend Kleinschalig(er); lokaal passend; marktbewust

25 Ontwikkelstrategie – Ruiloptie 1
Gemeente als ontwikkelaar Joint Venture Proces Initiatiefnemer Gemeente Eigenaar x, eigenaar y Verwerving Perceel z Ontwikkeling Verantwoordelijkheid door gemeente aan ontwikkelaar a gegeven Joint venture met ontwikkelaar AA Verdeling kosten, risico’s en opbrengsten Bij gemeente; evt. overeenkomst met ontwikkelaar / belegger. Gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten. Financiering Door gemeente; met BNG. Combinatie van lokale eigenaren x, y, z en private ontwikkelaar AA; met BNG Participatie eigendom Financier kan risicovol participeren; bijvoorbeeld in geval van BNG Betrokken ontwikkelaar AA participeert risicovol, ook in eigendom. Wettelijke rol gemeente (R.O.) Onteigening van z; Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; GREX Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; (rol als in wet SH?) Beoordeling Voordelen Nadelen Ruiloptie 1 Strategie 1: Voordelen Nadelen Strategie 2:

26 Ontwikkelstrategie – Ruiloptie 2
Gemeente als ontwikkelaar Joint Venture Proces Initiatiefnemer Gemeente Eigenaar x, eigenaar y Verwerving Perceel z Ontwikkeling Verantwoordelijkheid door gemeente aan ontwikkelaar a gegeven Joint venture met ontwikkelaar AA Verdeling kosten, risico’s en opbrengsten Bij gemeente; evt. overeenkomst met ontwikkelaar / belegger. Gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten. Financiering Door gemeente; met BNG. Combinatie van lokale eigenaren x, y, z en private ontwikkelaar AA; met BNG Participatie eigendom Financier kan risicovol participeren; bijvoorbeeld in geval van BNG Betrokken ontwikkelaar AA participeert risicovol, ook in eigendom. Wettelijke rol gemeente (R.O.) Onteigening van z; Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; GREX Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; (rol als in wet SH?) Beoordeling Voordelen Nadelen Ruiloptie 1 Strategie 1: Voordelen Nadelen Strategie 2:

27 Ontwikkelstrategie – Ruiloptie 3
Gemeente als ontwikkelaar Joint Venture Proces Initiatiefnemer Gemeente Eigenaar x, eigenaar y Verwerving Perceel z Ontwikkeling Verantwoordelijkheid door gemeente aan ontwikkelaar a gegeven Joint venture met ontwikkelaar AA Verdeling kosten, risico’s en opbrengsten Bij gemeente; evt. overeenkomst met ontwikkelaar / belegger. Gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten. Financiering Door gemeente; met BNG. Combinatie van lokale eigenaren x, y, z en private ontwikkelaar AA; met BNG Participatie eigendom Financier kan risicovol participeren; bijvoorbeeld in geval van BNG Betrokken ontwikkelaar AA participeert risicovol, ook in eigendom. Wettelijke rol gemeente (R.O.) Onteigening van z; Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; GREX Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; (rol als in wet SH?) Beoordeling Voordelen Nadelen Ruiloptie 1 Strategie 1: Voordelen Nadelen Strategie 2:

28 Ontwikkelstrategie Gemeente als ontwikkelaar Private ontwikkelaar Lokale eigenaren Joint Venture Proces Omschrij-ving ‘Traditionele’ gebiedsontwikkeling; grotendeels door de gemeente. Gebiedsontwikkeling door een private ontwikkelaar Gebiedsontwikkeling van, voor en door de lokale eigenaren. Gebiedsontwikkeling door een gezamenlijkheid van partijen, met inbreng van lokale eigenaren en een ontwikkelaar. Initiatief-nemer Gemeente Ontwikkelaar (vaak van buitenaf) die kans ziet voor ontwikkeling in gebied. Lokale eigenaren in gebied. Lokale eigenaren of externe ontwikkelaar. Verwerving Gemeente verwerft de noodzakelijke gronden. Ontwikkelaar verwerft de noodzakelijke gronden/percelen; ontwikkelaar heeft eventueel al grondpositie ingenomen. Eigenaren bezitten de noodzakelijke gronden, en kopen, indien nodig, andere eigenaren uit. Samenwerkingsverband van eigenaren met ontwikkelaar Ontwikke-ling Verantwoordelijkheid bij gemeente Ontwikkelaar voert de gebiedsontwikkeling uit. Door lokale eigenaren Verdeling kosten, risico’s en opbrengsten Bij gemeente, na verwerving van gronden; eventueel ondersteund door overeenkomst met ontwikkelaar / belegger. Bij ontwikkelaar Gezamenlijk bij eigenaren: gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten Gezamenlijk bij eigenaren plus ontwikkelaar: gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten. Financiering Financie-ring Door gemeente; eventuele betrokkenheid van bank. Door ontwikkelaar; eventuele betrokkenheid van bank en beleggers. Door lokale eigenaren met eigen vermogen; eventueel aangevuld door bank. Door combinatie van lokale eigenaren en private ontwikkelaar; eventueel aangevuld door bank. Participatie eigendom Niet van toepassing Niet van toepassing. Eigendom blijft in handen van de lokale eigenaren. Participatie door (semi-)publieke of private ontwikkelaar. Wettelijke rol gemeente (R.O.) Onteigening; Bestemmingsplan aanpassen; GREX Bestemmingsplan aanpassen Bestemmingsplan aanpassen; (rol zoals in wet stedelijke herverkaveling?) Externe dynamiek Markt-gevoeligheid Publiek geld; kans op ‘monument complex’ Privaat geld; marktgericht Afgestemd op lokale situatie; kleinschaliger dus minder gevoelig (?) Marktgericht; afgestemd op lokale situatie; kleinschalig dus minder gevoelig (?) Flexibiliteit Gemeente heeft mogelijkheden om plannen andere invulling te geven Plannen aanpassen is lastig doordat medewerking van gemeente is vereist. Plannen aanpassen is lastig, maar door kleinschaligheid minder ingrijpend (?).


Download ppt "Radboud Universiteit Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google