De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proefprogramma Stedelijke herverkaveling: workshop congres ‘Ruimte voor Gelderland’ Radboud Universiteit Nijmegen Bureau Noordzuiden Nijkerk 3 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proefprogramma Stedelijke herverkaveling: workshop congres ‘Ruimte voor Gelderland’ Radboud Universiteit Nijmegen Bureau Noordzuiden Nijkerk 3 november."— Transcript van de presentatie:

1 Proefprogramma Stedelijke herverkaveling: workshop congres ‘Ruimte voor Gelderland’ Radboud Universiteit Nijmegen Bureau Noordzuiden Nijkerk 3 november 2015

2 Agenda 1.Introductie Proefprogramma Stedelijke Herverkaveling 2.Inleiding op drie pilots: Arnhem binnenstad, Doetinchem de Veentjes & Zevenaar Hengelder/Tatelaar 3.In drie deelgroepen uiteen 4.Reactie en wrap up: presentatie van strategie en organisatievorm stedelijke herverkavling

3 1. Introductie: Proefprogramma Stedelijke Herverkavling

4 2. Inleiding op drie pilots

5 Pilot-project: Arnhem Binnenstad (Gele Rijders Plein) Gebiedsopgave: Grote mate van leegstand (kantoor- & winkelruimte); Versplintering van functies: gaten in winkelplinten; Nauwelijks nog een pleinfunctie.

6

7

8

9 Pilot-project: Arnhem Binnenstad (Gele Rijders Plein) Mogelijke ingrediënten SH: Inkrimpen centrumwinkelgebied: uitplaatsen van resterende detailhandel; Transformatie naar woongebied; Reorganiseren van parkeren.

10 Pilot-project: Doetinchem de Veentjes Gebiedsopgave: Grote mate van leegstand; Versplintering van functies: gaten in winkelstraten; Deels verpaupering van panden.

11

12

13

14 Pilot-project: Doetinchem de Veentjes Mogelijke ingrediënten SH: Transformatie naar (zorg)woningen; Concentreren van detailhandel; Gezamenlijke ontwikkeling gebied rond Bibliotheek/Setax-locatie.

15 Pilot-project: Zevenaar Hengelder/Tatelaar Gebiedsopgave Versplintering van functies (woonwinkels); Verplaatsen van snelwegafslag; Deels leegstand en verpaupering van panden (voornamelijk op Tatelaar-noord).

16

17

18

19 Pilot-project: Zevenaar Hengelder/Tatelaar Mogelijke ingrediënten SH: Concentreren woonwinkels bij woonboulevard; Verplaatsen snelwegfuncties naar locatie bij nieuwe afslag; Transformeren Tatelaar naar woon-/werkgebied.

20 3. Uiteen in drie deelgroepen Wat zijn mogelijke opties voor waardecreatie? Welken kansen biedt stedelijke herverkaveling t.o.v. reguliere ontwikkeling? Hoe zou dit georganiseerd kunnen worden? Welke partijen in welke vorm?

21 4. Reactie en wrap up

22 Ontwikkelstrategieën Gemeente als ontwikkelaar (actief gem. grondbeleid) Private ontwikkelaar Lokale eigenaren: Joint venture Lokale eigenaren plus ontwikkelaar: Joint venture Maakt verschillen inzichtelijk tussen (traditionele) ontwikkeling door gemeente of ontwikkelaar herverkaveling door enkel lokale partijen of in joint venture

23 Gemeente ontwikkelaar | Private ontwikkelaar Gemeentelijk initiatief, verwerving Kosten, opbrengsten, risico’s bij gemeente Financiering door bank Wettelijke rol gemeente: Bestemmingsplan, GREX, onteigening, voorkeursrecht Publiek geld Privaat initiatief, verwerving, ontwikkeling Kosten, opbrengsten, risico’s bij ontwikkelaar Financiering door bank, beleggers Wettelijke rol gemeente: Bestemmingsplan, evt. GREX Privaat geld, faillissement mogelijk, marktbewust

24 Joint venture 1| Joint venture 2 Lokaal initiatief, lokale ontwikkeling Kosten, opbrengsten, risico’s gedeeld in joint venture Financiering eigen vermogen (+ bank) Wettelijke rol gemeente: Bestemmingsplan (& wettelijke rol SH?) Kleinschalig(er); lokaal passend Lokaal/ontwikkelaar initiatief, gezamenlijke ontwikkeling Kosten, opbrengsten, risico’s gedeeld in joint venture Financiering eigen vermogen (+ bank) Wettelijke rol gemeente: Bestemmingsplan (& wettelijke rol SH?) Kleinschalig(er); lokaal passend; marktbewust

25 Ontwikkelstrategie – Ruiloptie 1 Ruiloptie 1 Strategie 1: – Voordelen – Nadelen Strategie 2: – Voordelen – Nadelen Gemeente als ontwikkelaarJoint Venture ProcesInitiatiefnemer GemeenteEigenaar x, eigenaar y Verwerving GemeentePerceel z Ontwikkeling Verantwoordelijkheid door gemeente aan ontwikkelaar a gegeven Joint venture met ontwikkelaar AA Verdeling kosten, risico’s en opbrengsten Bij gemeente; evt. overeenkomst met ontwikkelaar / belegger. Gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten. Financiering Door gemeente; met BNG.Combinatie van lokale eigenaren x, y, z en private ontwikkelaar AA; met BNG Participatie eigendom Financier kan risicovol participeren; bijvoorbeeld in geval van BNG Betrokken ontwikkelaar AA participeert risicovol, ook in eigendom. Wettelijke rol gemeente (R.O.)Onteigening van z; Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; GREX Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; (rol als in wet SH?) BeoordelingVoordelen Nadelen

26 Ontwikkelstrategie – Ruiloptie 2 Ruiloptie 1 Strategie 1: – Voordelen – Nadelen Strategie 2: – Voordelen – Nadelen Gemeente als ontwikkelaarJoint Venture ProcesInitiatiefnemer GemeenteEigenaar x, eigenaar y Verwerving GemeentePerceel z Ontwikkeling Verantwoordelijkheid door gemeente aan ontwikkelaar a gegeven Joint venture met ontwikkelaar AA Verdeling kosten, risico’s en opbrengsten Bij gemeente; evt. overeenkomst met ontwikkelaar / belegger. Gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten. Financiering Door gemeente; met BNG.Combinatie van lokale eigenaren x, y, z en private ontwikkelaar AA; met BNG Participatie eigendom Financier kan risicovol participeren; bijvoorbeeld in geval van BNG Betrokken ontwikkelaar AA participeert risicovol, ook in eigendom. Wettelijke rol gemeente (R.O.)Onteigening van z; Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; GREX Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; (rol als in wet SH?) BeoordelingVoordelen Nadelen

27 Ontwikkelstrategie – Ruiloptie 3 Ruiloptie 1 Strategie 1: – Voordelen – Nadelen Strategie 2: – Voordelen – Nadelen Gemeente als ontwikkelaarJoint Venture ProcesInitiatiefnemer GemeenteEigenaar x, eigenaar y Verwerving GemeentePerceel z Ontwikkeling Verantwoordelijkheid door gemeente aan ontwikkelaar a gegeven Joint venture met ontwikkelaar AA Verdeling kosten, risico’s en opbrengsten Bij gemeente; evt. overeenkomst met ontwikkelaar / belegger. Gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten. Financiering Door gemeente; met BNG.Combinatie van lokale eigenaren x, y, z en private ontwikkelaar AA; met BNG Participatie eigendom Financier kan risicovol participeren; bijvoorbeeld in geval van BNG Betrokken ontwikkelaar AA participeert risicovol, ook in eigendom. Wettelijke rol gemeente (R.O.)Onteigening van z; Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; GREX Bestemmingsplan percelen x, y, z aanpassen; (rol als in wet SH?) BeoordelingVoordelen Nadelen

28 Ontwikkelstrategie Gemeente als ontwikkelaarPrivate ontwikkelaarLokale eigenarenJoint Venture Proces Omschrij- ving ‘Traditionele’ gebiedsontwikkeling; grotendeels door de gemeente. Gebiedsontwikkeling door een private ontwikkelaar Gebiedsontwikkeling van, voor en door de lokale eigenaren. Gebiedsontwikkeling door een gezamenlijkheid van partijen, met inbreng van lokale eigenaren en een ontwikkelaar. Initiatief- nemer GemeenteOntwikkelaar (vaak van buitenaf) die kans ziet voor ontwikkeling in gebied. Lokale eigenaren in gebied.Lokale eigenaren of externe ontwikkelaar. Verwerving Gemeente verwerft de noodzakelijke gronden. Ontwikkelaar verwerft de noodzakelijke gronden/percelen; ontwikkelaar heeft eventueel al grondpositie ingenomen. Eigenaren bezitten de noodzakelijke gronden, en kopen, indien nodig, andere eigenaren uit. Samenwerkingsverband van eigenaren met ontwikkelaar Ontwikke- ling Verantwoordelijkheid bij gemeente Ontwikkelaar voert de gebiedsontwikkeling uit. Door lokale eigenarenSamenwerkingsverband van eigenaren met ontwikkelaar Verdeling kosten, risico’s en opbrengsten Bij gemeente, na verwerving van gronden; eventueel ondersteund door overeenkomst met ontwikkelaar / belegger. Bij ontwikkelaarGezamenlijk bij eigenaren: gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten Gezamenlijk bij eigenaren plus ontwikkelaar: gedeelde kosten, risico’s en opbrengsten. Financieri ng Financie- ring Door gemeente; eventuele betrokkenheid van bank. Door ontwikkelaar; eventuele betrokkenheid van bank en beleggers. Door lokale eigenaren met eigen vermogen; eventueel aangevuld door bank. Door combinatie van lokale eigenaren en private ontwikkelaar; eventueel aangevuld door bank. Participatie eigendom Niet van toepassing Niet van toepassing. Eigendom blijft in handen van de lokale eigenaren. Participatie door (semi- )publieke of private ontwikkelaar. Wettelijke rol gemeente (R.O.) Onteigening; Bestemmingsplan aanpassen; GREX Bestemmingsplan aanpassenBestemmingsplan aanpassen; (rol zoals in wet stedelijke herverkaveling?) Externe dynami ek Markt- gevoeligh eid Publiek geld; kans op ‘monument complex’ Privaat geld; marktgerichtAfgestemd op lokale situatie; kleinschaliger dus minder gevoelig (?) Marktgericht; afgestemd op lokale situatie; kleinschalig dus minder gevoelig (?) FlexibiliteitGemeente heeft mogelijkheden om plannen andere invulling te geven Plannen aanpassen is lastig doordat medewerking van gemeente is vereist. Plannen aanpassen is lastig, maar door kleinschaligheid minder ingrijpend (?).


Download ppt "Proefprogramma Stedelijke herverkaveling: workshop congres ‘Ruimte voor Gelderland’ Radboud Universiteit Nijmegen Bureau Noordzuiden Nijkerk 3 november."

Verwante presentaties


Ads door Google