De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst nieuwe medewerkers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst nieuwe medewerkers"— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatiebijeenkomst nieuwe medewerkers
Programma Missie, visie, ambitie en kernwaarden van ZuidOostZorg De organisatie De 5 thema’s van Verbinden & Vernieuwen Doelgroepen binnen ZuidOostZorg Wat betekent dit voor jou? Uitleg systemen: Portaal/ mijn dossier Aysist Lable care

3 Missie, Visie en Ambitie
Visie Binnen ZuidOostZorg zijn we gefascineerd door de mens in de verschillende levensfasen en de bijdrage die wij daaraan kunnen leveren. In onze visie doet ieder mens er toe. Missie en Ambitie Als cliënt neemt u zelf beslissingen over uw eigen leven. U bent betrokken bij uw eigen zorg en dienstverlening. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn hierbij belangrijk. De medewerkers ondersteunen en adviseren u als de inhoudsdeskundige. Met alle medewerkers zorgen we ervoor dat:   ZuidOostZorg staat voor aandacht, specialisme en zorg. Wij willen samen met de cliënt het levensverhaal verder schrijven. Want ieder verhaal is uniek. Dit doen we door op een gastvrije en persoonlijke wijze deskundige en zinvolle zorg met perspectief te bieden. Hierin werken we samen met andere (zorg)organisaties. Want samen kunnen we u nog betere zorg bieden.   We werken voor u. Daarom hebben we een visie die gericht is op mensen. Maar ook met de organisatie hebben we een doel, dat is de organisatievisie.

4 Organisatievisie & Kernwaarden
Organisatievisie ZuidOostZorg heeft als uitgangspunt in het nieuwe zorglandschap ‘de klant thuis’. Zelfregie, zelfmanagement en e-health zijn belangrijk om de klant thuis ook zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit vraagt een andere manier van organiseren van de zorg- en dienstverlening. Hier gaat ZuidOostZorg samen met andere (zorg)organisaties aan bouwen en het verschil maken.  Kernwaarden “Ik voel me welkom” “Ik doe er toe” “Ik ben in goede handen” “Ik voel me vertrouwd” Veranderingen in de Zorg (filmpje ZuidOostZorg) https://www.youtube.com/watch?v=WFh5pw1_RpA

5 De organisatie Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam
14 locaties 817 cliënten intramuraal 529 cliënten extramuraal 1800 medewerkers 1000 vrijwilligers Kwaliteit Persoonlijk, Deskundig, Gastvrij en Veilig Prezo kwaliteitskeurmerk Cliënttevredenheid Gastvrijheidszorg met sterren MVO (People, Planet, Profit) Medezeggenschap (Cliëntenraden, Ondernemingsraad en VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad) Meer informatie? https://www.zuidoostzorg.nl/organisatie

6 De organisatie Front office/ Cliëntadviescentrum Sunenz ZorgThuis
Staf en ondersteunende diensten ZorgThuis Zorg & behandeling thuis en in de wijk/ regio Sunenz Anderhalvelijnszorg https://www.youtube.com/watch?v=YSLtcgeWpbU (filmpje Sunenz) Dorpen, wijken en buurten Verpleeghuiszorg Ikenhiem, Lijtehiem, Appelscha, Oosterwolde, Voltawerk en de Waadwente Woonzorgcentra De Lijte, de Miente, Rispinge, Sinnehiem en de Wiken 14 locaties. Verschillende doelgroepen en diensten binnen ZuidOostZorg. De klant thuis, klant in woonzorgcentra en verpleeghuis. En specialistische doelgroepen, zoals GP, GRZ, multidomein, O&D, Reactivering en NAH) Specialistische diensten en intensieve & complexe zorg en/of speciale doelgroepen NeiBertilla/Neisûn. Marrewyk (GP, GRZ, Multidomein, O&D en Reactivering), Ikenhiem (NAH), Waadwente (GRZ) Nieuwe producten en diensten op het gebied van zorg, facilitaire dienstverlening & serviceconcepten

7 De organisatie (de 3-hoek)
De 3-hoek HBO vgg - EVV en MDZ. Waarvan EVV onderdeel is van het team. Client staat altijd centraal!

8 De 5 thema’s van Verbinden & Vernieuwen

9 De Klant We willen onze klant nóg beter leren kennen
en gaan altijd uit van wat hij of zij zelf kan en wil We blijven ons met volle kracht richten op klanten, nog meer dan we al deden. Klanten blijven het hart van de organisatie; ons bestaansrecht. Dat betekent dat de klant thuis het uitgangspunt blijft, en ZuidOostZorg ondersteuning, zorg en behandeling thuis of zo dicht mogelijk bij huis levert met behulp van de infrastructuur in de wijken, buurten en dorpen. ZuidOostZorg zet in op (nieuwe) vormen van ondersteuning thuis, en tijdelijke opname en behandeling als ondersteuning van de oudere thuis. ZuidOostZorg zal haar klanten vroegtijdig moeten kennen en hen actief (blijven) betrekken bij innovatie en vernieuwing. ZuidOostZorg wil op gebied van kwaliteit van zorg het verschil maken, en wij zullen dan ook uitstekend moeten (gaan) scoren in de ogen van klanten.

10 De Klant We betrekken de klant bij alles wat we ondernemen
en we stellen Leefplezier daarbij centraal Klanten actief worden betrokken bij innovatie en ontwikkeling. Klanten staan centraal en hebben en houden de eigen regie. Zij worden hierin ondersteund door het (eigen) informele netwerk. Pas als dat echt niet meer lukt wordt de regie overgenomen door professionals van ZuidOostZorg of van leden van de netwerkorganisatie van ZuidOostZorg. Klanten zijn van betekenis zijn voor de maatschappij, ook als zij ouder en kwetsbaar worden en gebruik maken van de diensten van ZuidOostZorg. Bij ons geldt het begrip van wederkerigheid, want onze klanten hebben zeker nog iets toe te voegen aan de maatschappij. Wij bieden klanten een omgeving waar leefplezier (welzijn en psychosociale redzaamheid), bewegen en goede voeding centraal staan

11 De Klant Zo lang mogelijk thuis Dat is ons doel

12 De Medewerker Onze mensen zijn ons kapitaal, onze ambassadeurs
We investeren in betrokken en nieuwsgierige professionals ZuidOostZorg heeft (en zoekt) betrokken, geïnteresseerde en goed opgeleide professionals, vrijwillige professionals en professionals in opleiding. Alleen met dergelijke professionals kunnen we het verschil maken. We zijn dan ook altijd op zoek naar mensen die onze organisatie kunnen versterken en waarde kunnen toe voegen. ZuidOostZorg wil ook erg graag in haar mensen investeren en samen met hen het werkplezier, persoonlijke ontwikkeling en het ambassadeurschap vormgeven. Persoonlijk leiderschap, de baas zijn over jezelf, is daarbij essentieel en wordt ook binnen de excellente zorg55 als een belangrijk thema gezien.

13 Samen met hen denken we na over de klant en de toekomst
De Medewerker Samen met hen denken we na over de klant en de toekomst Van elkaar blijven leren. Daar gaat het om. We willen het verschil maken op het gebied van kwaliteit. We willen beter zijn dan anderen, willen op alle locaties een uitstekende score halen in kwaliteitsonderzoeken. Om dit te bereiken zullen we meer met elkaar moeten delen. Tussen medewerkers, afdelingen en locaties. Zo kunnen we elkaar intern versterken en van elkaar blijven leren. Door hier op te sturen geven we ook vorm en inhoud aan de dynamische leerwerkomgeving die we nastreven.

14 We omarmen vernieuwende menselijke inzichten
Innovatie & Vernieuwing We omarmen vernieuwende menselijke inzichten Dit zit in ons DNA ZuidOostZorg staat als vernieuwend en innoverend bekend en zal zowel haar koploperspositie als haar concurrentiepositie willen en moeten behouden. Innoveren en het ontwikkelen van nieuwe ideeën is dan ook een kernproces geworden en daarmee belangrijk voor iedereen binnen ZuidOostZorg! Door het permanent en op een systematische manier fasen van vernieuwing te doorlopen en steeds aan meerdere ideeën gelijktijdig te werken zijn we op elk toekomst scenario voorbereid en blijven we de wereld om ons heen telkens net een stap voor.

15 Innovatie & Vernieuwing
Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs maar ook op het gebied van technologie Samen met het FrieslandCollege lopen we voorop in het vormgeven van het onderwijs van de toekomst op zorggebied. Op gebied van zorg op afstand is ZuidOostZorg ook een koploper. Wij zien een grote rol weggelegd voor technologie in de zorg van de toekomst en zullen op alle mogelijk vlakken sturen op het vergroten van de inzet hiervan: bij cliënten thuis, in een intramurale setting, maar ook binnen de communities het gebruik maken van de preventieve werking van bijvoorbeeld applied gaming.

16 Innovatie & Vernieuwing
Samen zoeken we naar nieuwe manieren om onszelf te verbeteren Zo geven we de zorg van morgen vorm Dit betekent dat • Medewerkers innoveren en ontwikkelen belangrijk vinden en/of een warm hart toedragen • Veel medewerkers willen meedenken over nieuwe diensten en producten • In de organisatie (nog meer) een klimaat wordt gecreëerd dat het innovatief vermogen stimuleert, aanzet tot verdere ontwikkeling en leer- en zoekgedrag, altijd in samenwerking met anderen (in-extern)

17 De netwerkorganisatie Daarom moeten we goed om ons heen kijken
Er verandert veel in de zorg Daarom moeten we goed om ons heen kijken De afgelopen jaren zijn we een netwerkorganisatie geworden. Samen met meerdere verschillende (zorg)organisaties hebben we de (individuele) klantvragen beantwoord en onzestrategische doelen behaald. We zijn er inmiddels van overtuigd dat vormen van samenwerking met meerdere verschillende (zorg)organisaties gekoppeld aan specifieke strategische doelen tot een beter resultaat leiden. Een netwerkorganisatie biedt daarnaast de mogelijkheid om meerdere (strategische) doelen te behalen, zonder dat de wendbaarheid, flexibiliteit en snelheid van onze organisatie afnemen.

18 De netwerkorganisatie
We gaan veel samenwerken met andere (zorg)organisatie Omdat je samen meer bereikt dan alleen Wij kiezen er op dit moment voor om klantdoelen en strategische doelen te behalen via een netwerkorganisatie. Een netwerkorganisatie, waarbij er vele (formele en informele) vormen van samenwerking zijn met verschillende (zorg)organisaties.

19 De (interne) organisatie
De klant is het uitgangspunt bij alles wat we doen Daar richten we onze organisatie op in Om tegemoet te komen aan de eerder genoemde thema’s is het belangrijk dat de interne organisatie van ZuidOostZorg zo is ingericht dat zij de (strategische) koers en doelen ondersteunt. De keuzes die we maken ten aanzien van de interne organisatie zijn dan ook allemaal gebaseerd op een optimale toevoeging van waarde voor en door de klant, de medewerker en de organisatie als geheel.

20 De (interne) organisatie
Medewerkers organiseren we rondom de klant De staf heeft een ondersteunende rol Met de klant als uitgangspunt betekent dit dat we de medewerkers rondom deze klant organiseren, de staf hierin ondersteunend maken en de structuur van de organisatie hier op inrichten. Hierbij is het belangrijk dat we de klant en medewerker centraal stellen in ons denken en de uitwerking ervan

21 Leefplezier & Werkplezier
There’s more space in a face for a smile. De jongens en meisjes in de biologische supermarkt in Sûnenz hebben dit ook op hun truien staan, komt van een kunstwerk dat hier vorig jaar hing bij ‘Humor in de Kunst’ van Museum Dr8888. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zei Toon Hermans en velen na hem, maar volgens ons is plezier één van de belangrijkste zaken in het leven. Daarom gaan we er keihard aan werken om voor leefplezier voor de klant te stimuleren en er voor te zorgen dat de medewerkers met plezier naar hun werk gaan.

22 Want hier gaat het uiteindelijk om
De klant en de medewerker. Daar gaat het om. Meer is ZuidOostZorg niet, zonder klanten en medewerkers bestaan we niet. Daarom moeten we het samen doen.

23 ZuidOostZorg we doen het samen

24 Wat betekent dit voor jou?
Professional in opleiding Professional Cliënt Jong professional Vrijwillige professional Ik maak het verschil voor de cliënt! ZuidOostZorg maakt het verschil voor mij! Ik ben een ondernemer, neem verantwoordelijkheid voor het resultaat en leg hierover rekenschap af! Binnen ZuidOostZorg kan ik blijven leren en ontwikkelen! Ik ben uniek met mijn eigen talenten en ambities en wil iedere dag beter worden. Ik heb hierbij regie over mijn eigen loopbaan! Door HR: Wat betekent dit voor jou? Eigen regie! Waar uit zich dat in? Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van je jaargesprek, je informatie te halen van het portaal, voor je rooster etc. Gezond en Vitaal: Bewegen/ Voeding en ZuidOostZorg spant zich samen met mij in om mij gezond en vitaal te houden! Ik voel mij gezond en vitaal! Ik ben flexibel en optimaal inzetbaar! ZuidOostZorg inspireert mij en geeft mij de tools flexibel en optimaal inzetbaar te zijn! Gastvrij Deskundig Persoonlijk Veilig

25 Uitleg systemen Portaal/ Mijn dossier (HR)
Aysist (medewerker flexbureau) Lable care (medewerker werkgroep Lable care)

26 Vragen?

27


Download ppt "Informatiebijeenkomst nieuwe medewerkers"

Verwante presentaties


Ads door Google