De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal netwerk methodiek Gezins- en wijkgericht werken kwartaal 3 week 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal netwerk methodiek Gezins- en wijkgericht werken kwartaal 3 week 7."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal netwerk methodiek Gezins- en wijkgericht werken kwartaal 3 week 7

2 RECAP Veranderende maatschappelijke visie: Civil Society Veranderende sociale wetgeving Empowerment en de verschillende niveau’s Bredere kijk en houding professionals

3 Definitie Sociale integratie; Ingebed zijn in een geheel van mensen met wie rechtstreeks min of meer duurzame banden worden onderhouden voor de vervulling van dagelijkse levensbehoeften (Baars, 1994) “Ergens bij horen” Ontwikkeling, handhaving identiteit en zelfrespect Biedt praktische en emotionele steun

4 Sociaal netwerk Belangrijk voor de persoon en de (netwerk) persoon (Gennep, 1999) Duurzame relaties (Baars et al, 1990) Vervullen alledaagse bestaansbehoeften (Hendrix, 1997 en Smit & Gennip, 1999): Affectief Cognitief Materieel Sociaal Begeleiding Belangenbehartiging Behoeften die niet door een professional kunnen worden vervuld.

5 Verbinden aan bredere context Pedagogische Civil Society: gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen (sociale cohesie en leefbaarheid in wijken).

6 Pedagogisch besef Inzetten op beschermende - en verminderen risicofactoren Vitaal netwerk is beschermend voor het opgroeien van kinderen (“it takes a village to raise a child”) Vitaal netwerk vergroot de kans op groei in niveau pedagogisch besef 1.Egocentrisch 2.Conventioneel 3.Subjectief-individualistisch 4.Interactief

7 Achtergronden Nieuw Zeeland Mike Doolan: Family Group Conferences http://www.youtube.com/watch?v=T4NjU2Fs-aQ Ontstaan: Maori’s en pedagogisch besef Wordt al toegepast binnen gehandicaptenzorg en psychiatrische hulpverlening

8 Samenstelling Verwanten Vriendschappelijke betrekkingen Maatschappelijke diensten

9 Functies (Riet & Wouters, 1996) 1.Affectieve behoeften 2.Behoefte aan aansluiting 3.Materiele behoefte 4.Behoefte aan sociale zekerheid Sluit aan bij ecologische visie: Ontstaan problemen komt niet door slecht functioneren of ongunstige omstandigheden maar door niet meer beschikken over hulpbronnen (Watzlawick, 1970)

10 Participatie Geen empowerment zonder participatie (Regenmortel, 2008) Voorwaarden: 1.Geloof en vertrouwen eigen invloed 2.Zicht op hulpbronnen 3.Vaardigheden gebruik hulpbronnen Sociaal netwerkmethodiek gaat uit van wederkerigheid

11 Structuur 1.Omvang 2.Bereikbaarheid 3.Gevarieerdheid 4.Mate van contact 5.Inhoud van contact

12 5 fasen 1.Inventariseren 2.Analyseren mogelijkheden 3.Opzetten werkplan 4.Uitvoeren werkplan 5.Eindevaluatie en consolideren bereikte resultaten

13

14 Communityempowerment Informele contacten in de wijk Relevantie in het kader van sociale cohesie Wijkecogram

15 Community power https://www.youtube.com/watch?v=x44WuD_qWsU Jamie Oliver - Ministry of Food 1.Welke interventies worden ingezet om persoonlijk empowerment te vergroten? 2.Welke interventies worden ingezet om community empowerment te vergroten? 3.Wat werkt wel en niet? 4.Waarom wel en niet?


Download ppt "Sociaal netwerk methodiek Gezins- en wijkgericht werken kwartaal 3 week 7."

Verwante presentaties


Ads door Google