De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Kampen) 2.Programma 3.Proces en achtergronden (Jan Boer, senior gemeenteadviseur Protestantse Kerk in Nederland) 4.Advies van de stuurgroep aan de AK: Gezamenlijk perspectief verder met drie kerkgebouwen 5.Sluiting (Mark van Persie, voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente te Kampen) 6.Napraten onder het genot van een drankje Vragen of opmerkingen: kerkenkampen@gmail.comkerkenkampen@gmail.com

2 Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Kampen)

3 1 Petrus 1 : 13 – 25 (NBV) 13Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. 21Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 22Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,23als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 24‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.

4 Psalm 65:1 (NB) De stilte zingt U toe, o Heere, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

5 Psalm 65 : 5 en 6 (NB) 5. Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek en tot een rijke oogst bereiden, uw voetstap maakt het week. Gij druipt uw zegen in de voren, Gij roept het kiemend graan; zo wordt het brood voor ons geboren waar Gij zijt voorgegaan. 6. Gij kroont het jaar van uw genade. Waar Gij getreden zijt tooit de woestijn zich met een wade, de heuvels zijn verblijd. De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond. Dit is het land door U geschapen, uw lof schalt in het rond.

6 Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Kampen) 2.Programma 3.Proces en achtergronden (Jan Boer, senior gemeenteadviseur Protestantse Kerk in Nederland) 4.Advies van de stuurgroep aan de AK: Gezamenlijk perspectief verder met drie kerkgebouwen 5.Sluiting (Mark van Persie, voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente te Kampen) 6.Napraten onder het genot van een drankje Vragen of opmerkingen: kerkenkampen@gmail.comkerkenkampen@gmail.com

7 Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Kampen) 2.Programma 3.Proces en achtergronden (Jan Boer, senior gemeenteadviseur Protestantse Kerk in Nederland) 4.Advies van de stuurgroep aan de AK: Gezamenlijk perspectief verder met drie kerkgebouwen 5.Sluiting (Mark van Persie, voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente te Kampen) 6.Napraten onder het genot van een drankje Vragen of opmerkingen: kerkenkampen@gmail.comkerkenkampen@gmail.com

8 BESLUITVORMINGSPROCES KERKGEBOUWEN KAMPEN 16 januari 2015: start voorbereidingsgroep Jan Boer (vz.) Bert Endedijk Aart Jan Klok Bram van Putten Pieter Treep Jan Westra Alwin Kaashoek, adviseur KAAder kerkadvies

9 BESLUITVORMINGSPROCES KERKGEBOUWEN KAMPEN 16 januari 2015: start voorbereidingsgroep 19 februari 2015: Vaststellen plan van aanpak in grotendeels gezamenlijke Algemene Kerkenraad 1.Voorbereidingsgroep > Stuurgroep 2.Algemene Kerkenraad: Visie

10 Samenwerking Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente te Kampen Als beide Algemene Kerkenraden willen wij het met ‘Toekomst kerkgebouwen’ ingezette proces van samenwerking als broeders en zusters in Christus van harte, constructief en met toewijding voortzetten. Het ‘gebouwenbesluit’ is niet los te zien van het ‘hele gemeente-zijn’, zowel het geestelijke als het materiële: van de formatie van betaalde krachten tot de inzet van vrijwilligers, van een missionaire visie op de totale gemeente tot de pastorale zorg in de eigen wijkgemeente enz. Wij hebben als Algemene Kerkenraden de intentie om in dit brede proces samen op te trekken en uiteindelijk een gezamenlijk besluit over de kerkgebouwen en over de benodigde financiële maatregelen te nemen dat voldoende draagvlak heeft in alle wijken. Dit in het vertrouwen dat wij deze besluiten duurzaam samen zullen dragen. Wij doen dit in het perspectief van één te vormen protestantse gemeente te Kampen, waarin alle huidige wijkgemeenten participeren en waarbij wij in alle verscheidenheid één zijn, vanuit de onopgeefbare opdracht die we met elkaar hebben. Bij dit alles vormt geestelijke ontmoeting de basis.

11 Gezamenlijke Algemene Kerkenraden Samenwerking Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente te Kampen Als beide Algemene Kerkenraden willen wij het met ‘Toekomst kerkgebouwen’ ingezette proces van samenwerking als broeders en zusters in Christus van harte, constructief en met toewijding voortzetten. Wij doen dit in het perspectief van één te vormen protestantse gemeente te Kampen… Bij dit alles vormt geestelijke ontmoeting de basis. Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen

12 BESLUITVORMINGSPROCES KERKGEBOUWEN KAMPEN 16 januari 2015: start voorbereidingsgroep 19 februari 2015: Vaststellen plan van aanpak in grotendeels gezamenlijke Algemene Kerkenraad 1.Voorbereidingsgroep > Stuurgroep 2.Algemene Kerkenraad: Visie 3.Coll.v.Kerkrentmeesters: Financiële kaders en gebouwen 4.Wijkgemeenten – wijkwerkgroepen: visie > wensen

13 Besluit AK vgn Advies stuurgroep Voorkeur Wijken (1&2) Def BESLUITVORMINGSPROCES KERKGEBOUWEN KAMPEN Pakket v. eisen 16 sept.28 okt.26 nov. Wijk ? Wijk ! 12 okt. Finan. Kaders doorrekenen scenario’s Visie AK 28/9 26/10 16 & 23/11 14/12 Mog. gebouw (CvK) (KAAder kerkadvies) Adv.CvK 29 okt.

14 Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Kampen) 2.Programma 3.Proces en achtergronden (Jan Boer, senior gemeenteadviseur Protestantse Kerk in Nederland) 4.Advies van de stuurgroep aan de AK: Gezamenlijk perspectief verder met drie kerkgebouwen 5.Sluiting (Mark van Persie, voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente te Kampen) 6.Napraten onder het genot van een drankje Vragen of opmerkingen: kerkenkampen@gmail.comkerkenkampen@gmail.com

15 (BURGWALKERK) (BROEDERKERK) BOVENKERK WESTERKERK OPEN HOF (NOORDERKERK) WIJKGEM. BKEUZESPW. i.w.A - WESTERKERK WESTERKERK BROEDERKERK OPEN HOF BURGWALKERK BOVENKERK BROEDERKERK

16 In de stuurgroep zijn de voorkeuren van de wijkgemeenten en de achtergronden daarvan gelegd naast de doelstelling van ‘toekomstbestendig’ gemeentezijn en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke bezuinigingen. (totaalplaatje exploitatie en initieel, totaal Kampen) Op grond daarvan komt de stuurgroep tot een aantal overwegingen en adviseert zij de algemene kerkenraden als volgt:

17 VOORKEUREN WIJKGEMEENTEN Protestantse Wijkgemeente in wording Eerste voorkeur: Open Hof met aanpassingen, gekoppeld aan de wens om de Burgwalkerk af en toe te kunnen blijven gebruiken voor diensten Alternatief: Burgwalkerk

18 Maak van de Open Hof per 1-1-2016 de reguliere vierplek voor de Protestantse Wijkgemeente in wording. Stel een budget van €200.000 (incl. BTW) ter beschikking om in de Open Hof (inclusief orgel) in lijn met het verzoek van de wijkgemeente een aantal aanpassingen te doen

19 Een voordeel van het aanpassen en moderniseren van een kerkgebouw is dat het dan zowel voor de oorspronkelijke ‘thuisgemeente’ als de ‘er bij komende gemeenteleden’ een ‘nieuw’ gebouw is geworden.

20 Zet een traject in om de Burgwalkerk per 1 januari 2017 onder te brengen in een eigendomsstichting met daarbij de afspraak met de nieuwe eigenaar/exploitant dat de Burgwalkerk bruikbaar blijft en beschikbaar is voor in overleg met de wijkgemeente te bepalen diensten waaronder de vieringen op hoogtijdagen en cantatediensten. De uitkomst van dit traject beïnvloedt niet de keuze voor de Open Hof als gebouw van de protestantse wijkgemeente in wording.

21 VOORKEUREN WIJKGEMEENTEN Wijk A- Westerkerk Eerste voorkeur: Westerkerk met aanpassingen in het gebouw. Tweede voorkeur: Broederkerk

22 Kies de Westerkerk als gebouw van wijkgemeenten A/Westerkerk. Stel daarnaast tot 1 januari 2017 ook de Broederkerk ter beschikking aan de wijkgemeenten A en Westerkerk zodat vanuit deze situatie gewerkt kan worden aan de federatie van deze wijkgemeenten. Stel een budget van € 250.000 (incl. BTW) ter beschikking om de Westerkerk (inclusief orgel) aan te passen aan de wensen van de nieuw te vormen wijkgemeente.

23 Een voordeel van het aanpassen en moderniseren van een kerkgebouw is dat het dan zowel voor de oorspronkelijke ‘thuisgemeente’ als de ‘er bij komende gemeenteleden’ een ‘nieuw’ gebouw is geworden.

24 VOORKEUREN WIJKGEMEENTEN Wijkgemeente B Eerste voorkeur: Bovenkerk, met ander stoelenplan, ombouw voormalige stookruimte tot kinderopvangruimte en aanvullende zaalruimten in de directe omgeving (zo mogelijk) via stichting Rehoboth Tweede voorkeur: Broederkerk

25 Stel tót 1-1-2017 de Bovenkerk ter beschikking aan wijkgemeente B en verzoek de Stichting Behoud Bovenkerk budget ter beschikking te stellen voor een verbouwing van de voormalige stookruimte met een doorgang naar de kerk. De gebruiksmogelijkheden – ook in het kader van het verhuurbeleid –zullen daardoor sterk toenemen.

26 Stel tót 1-1-2017 de Bovenkerk ter beschikking aan wijkgemeente B en verzoek de Stichting Behoud Bovenkerk budget ter beschikking te stellen voor een verbouwing van de voormalige stookruimte met een doorgang naar de kerk.De gebruiksmogelijkheden – ook in het kader van het verhuurbeleid –zullen daardoor sterk toenemen. Daarmee voldoet de Bovenkerk echter nog niet aan alle randvoorwaarden die wijk B gesteld heeft en ook niet aan de wensen van huidige andere gebruikers en eisen van potentiële gebruikers. Het creëren van zaalruimte in panden in de directe omgeving van de Bovenkerk is naar mening van de stuurgroep geen wenselijke oplossing.

27 Minderheidsstandpunt Vooronderstelling is, dat het van groot belang is dat juist de Bovenkerk deel blijft uitmaken van de kerken die daadwerkelijk (ook) als kerk dienst doen, omdat juist die kerk de kerkgeschiedenis en daarmee ook de geschiedenis van Kampen vorm geeft en heeft gegeven. Hij overstijgt daarmee de status van wijkkerk. 1.Laat op zo kort mogelijke termijn onderzoek doen naar de haalbaarheid om de Bovenkerk (inclusief verbouwing) als kerk-in-gebruik voor de stad te behouden, in combinatie met wijkgemeente B. 2.Als er uiterlijk eind september 2016 geen aanvaardbaar plan beschikbaar is, dat aan vooraf vastgestelde criteria voldoet, dan zal per 1-1-2017 de Broe- derkerk in plaats van de Bovenkerk beschikbaar worden gesteld voor wijk B. 3.Neem eind 2016 stappen om de Broederkerk te vervreemden als het genoemde niet leidt tot gebruik van dit gebouw door wijk B.

28 Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Kampen) 2.Programma 3.Proces en achtergronden (Jan Boer, senior gemeenteadviseur Protestantse Kerk in Nederland) 4.Advies van de stuurgroep aan de AK: Gezamenlijk perspectief verder met drie kerkgebouwen 5.Sluiting (Mark van Persie, voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente te Kampen) 6.Napraten onder het genot van een drankje Vragen of opmerkingen: kerkenkampen@gmail.comkerkenkampen@gmail.com

29 Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij! Licht Gij ons met uw stralen, o, licht der wereld, voor, opdat wij niet verdwalen of struik'len op ons spoor! Vervul dan met uw zegen onze armoe, rijke Heer, en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer! Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held; beteugel satans woede en 's werelds boos geweld!

30 Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Kampen) 2.Programma 3.Proces en achtergronden (Jan Boer, senior gemeenteadviseur Protestantse Kerk in Nederland) 4.Advies van de stuurgroep aan de AK: Gezamenlijk perspectief verder met drie kerkgebouwen 5.Sluiting (Mark van Persie, voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente te Kampen) 6.Napraten onder het genot van een drankje Vragen of opmerkingen: kerkenkampen@gmail.comkerkenkampen@gmail.com


Download ppt "Gemeenteavond 28 oktober 2015 onderweg naar drie wijkgemeenten en drie kerkgebouwen 1.Opening (Bert Endedijk, voorzitter Algemene Kerkenraad Gereformeerde."

Verwante presentaties


Ads door Google