De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 1 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 1 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 1 september 2015

2 Voorstellen leerkracht: Lianne Kusse

3 Jaarprogramma groep 8 Snappet Rekenen (WIG)
Taal / Spelling (Taal Actief 3) Lezen (Nieuwsbegrip) Wereldoriëntatie: Geschiedenis (Wijzer door de Tijd) Aardrijkskunde (Hier en Daar) Natuur (Argus Clou) Engels (Take it easy) Schrijven (Pennenstreken) Verkeer (JVK) Catechese (Trefwoord) Leefstijl Creatief (tekenen / handvaardigheid / drama / muziek) Laptoplessen bij diverse vakken

4 Huiswerk Woordpakketten, bestaande uit woorden en werkwoorden (eens per 3 weken) Toetsen wereldoriëntatie Engels Werkblad taal/rekenen Spreekbeurten / Boekbespreking Werkstuk (geschiedkundig onderwerp)

5 Voortgezet Onderwijs BOVO-procedure Informatieavond VO op 7 september
NIO (29 of 30 september) Advies bij 1e rapport Oefentoetsen (maart) Centrale eindtoets (19, 20 en 21 april 2016)

6 Kamp We gaan naar Esbeek, kampeerboerderij De Kievit
25 t/m 28 april 2016 Let op!: woe 27 april is Koningsdag Groep 8 heeft daarom 29 april vrij Informatie volgt

7 Musical Voorbereidingen na de voorjaarsvakantie Data volgen

8 Andere zaken Mobiele telefoons Plastificeren geschiedenisboeken
woensdag 2 september in CW

9 MR Namens de medezeggenschapsraad (MR) van De Fontein zijn wij voor de oudergeleding op zoek naar twee enthousiaste leden. Tijdens de vergaderingen van de MR, die 6 keer per jaar plaatsvinden, praat u mee over allerlei schoolzaken. Zo waren de afgelopen jaren de verkeerssituatie, veiligheid binnen en buiten de school, financiën en Passend Onderwijs onderwerpen die regelmatig terugkwamen op onze agenda. Er zijn 6 vastgestelde vergaderingen. Deze vinden in de avonduren plaats op De Fontein. Heeft u interesse kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht van de groep waar uw kind zit. Bij meer dan 2 aanmeldingen zullen er verkiezingen plaats vinden. Namens de MR, Jokus Stapersma en Lianne Kusse

10 Vragen? Klassenouders? Luizenouders?

11 Vragen van u???


Download ppt "Informatieavond 1 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google