De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatie avond Technisch Vierdejaars en Kopklas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatie avond Technisch Vierdejaars en Kopklas."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatie avond Technisch Vierdejaars en Kopklas

2 Programma  Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting  Oriëntatie op vervolgopleiding  Ouders mee met de klassenmentoren

3 Bij vragen  Zo dadelijk stellen aan de mentor  Of mailen naar:  d.engelhart@dunamare.nl  l.noordzij@dunamare.nl

4 Examen  Examen bestaat uit twee delen  School Examen (SE) geregeld in het PTA  Centraal Examen: CE en CSPE  Beide cijfers bepalen 50% van het eindcijfer op diploma

5 De examenvakken beroepsgerichte deel (ov telt dubbel B/K) NederlandsEngelswiskunde nask I nask II (alleen voor GL)  maatschappijleer  kunstvakken (CKV)  lichamelijke opvoeding (LO)  maatschappijleer  kunstvakken (CKV)  lichamelijke opvoeding (LO)

6 School Examen  Schoolexamen is gestart in klas 3, klas 3 en 4 bestaan uit 5 periodes  Elke periode wordt per examenvak afgesloten met een PTA toets of opdracht  Halverwege periode tussenscore per vak  Tijdens de PF/SE week zijn de PTA toetsen!  Het gemiddelde van deze cijfers is het School Examen cijfer  Per jaar mogen een beperkt aantal onvoldoendes herkanst worden

7 Centraal Examen (CSPE)  CSPE (centraal schriftelijk praktisch examen)  Inhoud per afdelingsprogramma verschillend  Afgenomen in april/mei 2016  Leerlingen werken een aantal dagen aan beroepsgerichte opdracht(en)

8 Centraal Examen (CE)  Start rond de Meivakantie in 2017  Leerlingen doen één examen per dag  Basis- en kaderexamens zijn op de computer  Het GL examen is schriftelijk

9 Exameneisen

10 Om te mogen starten met het examen  Portfolio is voldoende beoordeeld (door PM)  Kunstvakken voldoende  L.O. voldoende  Beroepsgerichte stage moet voldoende zijn afgerond  Maatschappelijke stage moet voldoende zijn afgerond  De leerlingen GL hebben een V voor het sectorwerkstuk

11 Rekenvoorbeeld VakSchoolexame n Centraal examen Gemiddeld Nederlands655,5 Engels676,5 Wiskunde6,55,56 naskI745,5 BG6,55,56 maatschappijleer6,8 kunstvakkenVV Lichamelijke opvoeding VV

12 Je bent geslaagd als:  Minimaal een 5 voor Nederlands  Maximaal 2 onvoldoende punten, moet er 1 gecompenseerd worden.  Bij het afdelingsvak telt bij B/K een onvoldoende dubbel!

13 Je bent geslaagd als:  Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale Examen.

14 Rekenvoorbeeld VakSchoolexame n Centraal examen Gemiddeld Nederlands655,5 Engels676,5 Wiskunde6,55,56 naskI745,5 BG6,55,56 maatschappijleer6,8 kunstvakkenVV Lichamelijke opvoeding VV 5,4 gem.

15 Oriëntatie op vervolgopleiding Decaan: Leendert Noordzij

16 Mogelijkheden na het 4e leerjaar:………?  Kopklas op het TCV, Profielverbetering van basis- naar kaderniveau.  M.B.O.-opleiding op een R.O.C.  Bedrijfsopleiding op M.B.O.-niveau

17 M.B.O.  16 jaar en ouder  2 leerwegen: BOL of BBL  4 niveaus: 1 t/m 4  4 sectoren  Leerplicht: startkwalificatie niveau 2

18 ROC’S / M.B.O.-opleidingen  Nova College – Beverwijk, Haarlem, IJmuiden, Hoofddorp  Horizon College - Alkmaar e.o.  Regio College - Zaandam e.o.  R.O.C. Amsterdam  R.O.C. Leiden

19 BOL / BBL- traject  BOL - Beroeps Opleidende Leerweg  Ca. 60% op school en 40% stage  BBL - Beroeps Begeleidende Leerweg  Contract: werkgever –leerling –roc  Leren in de praktijk  4 dagen werken, 1 dag roc  Register erkende leerbedrijven

20 M.B.O.-niveaus  Niveau 1: assistenten niveau  Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar, diploma vmbo-basis  Niveau 3: vakfunctionaris  Niveau 4: specialisten opleiding (BBL)  Niveau 4: middenkader-opleiding ( MTS, MEAO) diploma vmbo-kader of GL

21 Eisen vervolgopleiding  Juiste vooropleiding  Cijferlijst / portfolio (vaak enige bewijs)  Op tijd aanmelden (vóór 1 april)  Aanmelden d.m.v. inschrijfformulier  Intake-gesprek (sollicitatie), na April zwaarder  Toelatingstest (bijv. reken- /taaltest vaardigheidstest en/of psychologisch)

22 Vragen tijdens intake  Wat zijn je sterke punten, waar ben je goed in?  Wat zijn je verbeterpunten, waar ben je niet zo goed in?  Wat lijkt jou aantrekkelijk aan de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld?  Wat trekt je aan in het beroep waarvoor je opgeleid wilt worden?  Wat vind jij belangrijk aan je werk later? ( groeikansen, vrije tijd, leuke collega’s, status) ( groeikansen, vrije tijd, leuke collega’s, status)

23  Bereid je voor op het gesprek  Laat niet alleen de intaker vragen stellen.  Stel vragen waaruit je interesse /enthousiasme blijkt. Dit geeft een positieve indruk.  Zie ook bijv. www.novacollege.nl/intake

24 Populaire opleidingen  Zorg dat je er snel bij bent!  Bijv. Sport en Bewegen, Media College, Marechaussee en ICT zijn snel volgeboekt!  Zwaardere toelatingsprocedures i.v.m. groot studentenaanbod. (motivatie student)  Gok niet op één …..

25 10 November  Opleidingenmarkt  Decanenkring IJmond e.o.  Bewustwordingsproces  Voorlichtingslocatie: TCV/Vellesan.  Voorlichtingsrondes / Marktkramen  Verslaggeving inleveren bij mentor  Ouders van harte welkom, liefst één/ll. i.v.m. beperkte capaciteit lokalen.

26 Opendagen boekje  Bezoek open dagen  Ga mee met uw kind  Ouder stelt vaak andere vragen  Betrokkenheid / klankbord

27 Oriëntatiedagen Nova College November en Februari

28 Solliciteren Solliciteren  Hoe presenteer ik mijzelf (taal, jij/u);  Houding (onderuit, petje, kleding etc.);  Interesse tonen tijdens gesprek;  Initiatief komt van beide kanten;  Kunnen motiveren waarom je dit zo graag wilt.

29 Enkele tips  Van stage naar vaste baan  DUO (voorheen IB-Groep).  Beroepskeuze/geschiktheidstest  www.opleidingenberoep.nl www.opleidingenberoep.nl  www.Werk.nl www.Werk.nl  www.jongerenlokethaarlem.nl www.jongerenlokethaarlem.nl  www.mbo.nl www.mbo.nl  www.mbostad.nl www.mbostad.nl  www.beroepinbeeld.nl

30 Leerplicht  Iedere leerling heeft zich op 1 april voor één of meerdere M.B.O.- opleidingen ingeschreven.  Leerplicht en kwalificatieplicht wordt gecontroleerd.  Rond april ontvangt u een brief van de leerplichtambtenaar.

31 Investeer in je toekomst ! Veel succes!

32 Klassenmentoren KlasMentor 4 GLDhr. Gebhardt 4 Bouw kaderDhr. Van Woerden 4 Bouw basisDhr. Tauber 4 Voertuigen basisDhr. De Valk 4 Voertuigen kaderDhr. Van Vliet 4 MetaaltechniekDhr. Aldenkamp 4 ElektrotechniekDhr. Bindels 4 InstallatietechniekDhr. Schous


Download ppt "Welkom Informatie avond Technisch Vierdejaars en Kopklas."

Verwante presentaties


Ads door Google