De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informeren van ondernemers Durven met Dienstverlening – Gent – 15 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informeren van ondernemers Durven met Dienstverlening – Gent – 15 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informeren van ondernemers Durven met Dienstverlening – Gent – 15 oktober 2015

2 1.Contact Center Agentschap Ondernemen 2.Subsidiedatabank 3.GIS – Magdageo 4.RTHOW 5.Detailhandel 6.Socio-economische vergunning 7.Toegang tot het beroep 8.Ondernemingsvriendelijke gemeente & EFRO

3 Missie Contact Center Interactie tussen (potentiële) ondernemers en het Agentschap Ondernemen faciliteren:  Klantvriendelijk en professioneel onthaal via telefoon, mail, aan de balies en op beurzen  Diensten ontlasten door het verstrekken van eerstelijnsinformatie, het registreren van vragen in KRIS, ondersteuning van infosessies, …  Afhandeling van complexe vragen 1\

4 Meetbare resultaten rapportage door Contact Center  Dashboards in CRM-systeem voor alle diensthoofden  Maandelijkse gedetailleerde rapportage aan diensthoofden 1\

5 Meetbare resultaten doorlooptijd Eén van de parameters voor kwaliteitscontrole  Sterke verbetering sinds invoering Contact Center 1\

6 Meetbare resultaten klantentevredenheid Wekelijkse steekproeven  Meting per thema en per medewerker  Ingrijpen bij dossiers met een lage tevredenheid 1\

7 Samenwerking met 1700 Vlaamse Infolijn is voornaamste externe bron van vragen geworden  Voorlichters sturen dagelijks vragen door naar AO Vlaanderen.be en IPDC vormen belangrijke bron van informatie voor ondernemers  Controle en aanvullingen door het Contact Center  Voorstellen voor nieuwe fiches 1\

8 Subsidiedatabank www.subsidiedatabank.be 2\

9 Subsidiedatabank Subsidieleidraden Beschikbaar via website en EBL  U investeert – kmo  U investeert – grote ondernemingen  U denkt innovatief  U werkt energie- en milieubewust  Overzicht risicokapitaalverschaffers  … 2\

10 Geoloket ondernemingen Databronnen  Gratis  Gebiedsdekkend op Vlaams niveau  Professioneel / publiek loket  Beheersmodule  Aansluiting op Geopunt - vervanging oude AGIV geoloketten 3\

11 Geoloket ondernemingen Alle ondernemingen op kaart Referentiedata:  Google Maps, Orthofoto’s, GRB, gewestplan, adm. grenzen, haltes en routes De Lijn, … Data Agentschap Ondernemen  Bedrijventerrein (gepland, ontwikkeld, bestemd)  Bedrijfspercelen  Bedrijvencentra Ondernemingen  MZ en vestigingen uit VKBO (incl. achterliggende data) 3\

12 Geoloket ondernemingen Brownfields “Een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodaning zijn aangetast, dat zij slechts gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen”  135 projecten ingediend, 69 convenanten ondertekend 3\

13 Geoloket ondernemingen Professioneel loket IDM rollen  Magdageo beheerder  Loketbeheerder  Editerend / consulterend gebruiker 3\  Publiek loket: http://magdageo.vlaanderen.be/desk/AO_PUB/http://magdageo.vlaanderen.be/desk/AO_PUB/  Professioneel loket lokale besturen: http://magdageo- lb.vlaanderen.be/desk/AO_PROF/http://magdageo- lb.vlaanderen.be/desk/AO_PROF/  Professioneel loket VO: http://magdageo- vo.vlaanderen.be/desk/AO_PROF/http://magdageo- vo.vlaanderen.be/desk/AO_PROF/

14 RTHOW Rentetoelage hinder openbare werken Tussenkomst in de rentelast bij minimaal 1 maand verstoorde bereikbaarheid  Bij nieuw overbruggingskrediet of reeds bestaande beroepsleningen  Max 80% van de rentekosten en jaarlijks max 8% van het geleende bedrag (6% voor kaskrediet)  Duur openbare werken >1 jaar: 100% tussenkomst  Max steuntoelage: 50 000€ 4\

15 Detailhandel Strategisch Commercieel Plan steden en gemeenten beter zicht geven op de mogelijke types acties en instrumenten, en de monitoring achteraf.  belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid  geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel  beschrijft ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die kunnen ondernomen worden 5\

16 Detailhandel www.detailhandelvlaanderen.be 5\ Relevante studies en artikelen gegroepeerd per thema Wie-is-wie databank Info per gemeente via de overzichtskaarten  Relevante artikelen  Contactinfo  Feitenfiches

17 Detailhandel www.commerciëleinspiratie.be 5\  Commerciële Inspiratie wil handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners laten nadenken over de toekomst van de fysieke zaak, de rol van digitale nieuwigheden en andere maatschappelijke trends.  Minimum 540 ondernemers worden begeleid via een inspiratietraject op maat. Ondernemers kunnen deelnemen indien hun gemeente ook inschrijft voor dit kernversterkend project. Hoe ziet uw zaak eruit in 2015?

18 Socio-economische vergunning Impact 6de staatshervorming NSCED – Nationaal Sociaal-Economische Comité voor de Distributie  Sinds 1/1/2015 ondergebracht bij het Agentschap Ondernemen ICD – Interministerieel Comité voor de distributie  Beroepsinstantie  Sinds 1/7/2014 ondergebracht bij het Agentschap Ondernemen 6\

19 Toegang tot het beroep Centrale examencommissie AO organiseert sinds 1/1/2015 examens voor het bewijzen van kennis  Basiskennisbedrijfsbeheer + 26 beroepen waaronder: motorvoertuigen, rijwielen, aannemer, dakdekker, elektricien, kapster, begrafenisondernemer, opticien, masseur, schoonheidsspecialiste, bakker, slager, restaurateur, … 7\

20 Toegang tot het beroep Impact 6de staatshervorming Machtiging ambulante activiteit (leurkaart)  Sinds 1/1/2015 bevoegdheid van Agentschap Ondernemen  Aanvraag via erkende ondernemingsloketten Organisatie ambulante activiteiten  Ontwerpen van (gewijzigde) gemeentereglementen worden voor advies bezorgd aan het Agentschap Ondernemen 7\

21 Ondernemingsvriendelijke gemeente Oproepen OVG – subsidies voor pilootprojecten  Geen projecten met focus op 1 gemeente  Samenwerking met ondernemers(organisaties)  Stimuleren ondernemerschap- centraal thema  Focus verschilt per oproep Focus voorbije oproepen:  EDRL en administratieve vereenvoudiging, innovatie in detailhandel, kernversterkend winkelbeleid, bedrijfshuisvesting, toerisme, horeco en citymarketing, mobiliteit en open data 8\

22 EFRO 2014-2020 4 prioriteiten  Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie  Versterking concurrentievermogen kmo’s  Overgang naar koolstofarme economie  Duurzame grootstedelijke ontwikkeling Met uitzondering van prioriteit 4 (enkel voor Antwerpen – Gent) kunnen lokale besturen in alle prioriteiten projecten indienen.  Budget: € 173,5 M  Verdeling middelen via projectoproepen 8\

23 Contact: Stassen Bert Diensthoofd Contact Center Agentschap Ondernemen VAC Dirk Bouts - Diestsepoort 6, bus 31 - 3000 Leuven T +32 (16) 31 10 63 | M +32 (499) 94 99 15 bert.stassen@agentschapondernemen.be http://www.agentschapondernemen.be linkedin.com/in/bertstassen 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be


Download ppt "Informeren van ondernemers Durven met Dienstverlening – Gent – 15 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google