De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helpen met huiswerk.. Programma: Voorstellen. Inleiding. Korte overhoring. Neem mee: Powerpoint is op papier beschikbaar bij de uitgang van de Aula. Vragen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helpen met huiswerk.. Programma: Voorstellen. Inleiding. Korte overhoring. Neem mee: Powerpoint is op papier beschikbaar bij de uitgang van de Aula. Vragen:"— Transcript van de presentatie:

1 Helpen met huiswerk.

2 Programma: Voorstellen. Inleiding. Korte overhoring. Neem mee: Powerpoint is op papier beschikbaar bij de uitgang van de Aula. Vragen: Persoonlijk aan mij stellen na afloop. Marieke Heerkens (Juffrouw Julia) ook beschikbaar voor vragen.

3 Inleiding. In het algemeen: U bent/De leerling is ontevreden over de schoolresultaten. Je probeert samen de oorzaak te achterhalen. Je probeert samen een oplossing te bedenken. Laat de leerling daarbij concreet voordoen hoe hij iets aanpakt. Dat is minimaal 45 minuten geconcentreerd werken. samen

4 Huiswerk : O ntevreden over de schoolresultaten? Ga uit van het advies van de basisschool. Ga uit van wat u / uw kind dit jaar wil bereiken. Bekijk Magister + overgangsnormen. Ga na hoe de leerling zijn huiswerk doet. Perfect gewerkt? Meer zit er dan op dit moment niet in. Kan het beter? Stel vast of de gestelde doelen haalbaar zijn. Is dat zo? Dan is er een probleem dat besproken moet worden. Tevreden? Geef complimenten!

5 Huiswerk: O ntevreden over de schoolresultaten? School: Tevreden als leerling zo goed mogelijk gewerkt heeft om het maximale niveau voor een vak te bereiken. Liefst gelijk aan niveau advies Basisschool of hoger. Inspectie: In klas 3 moet de leerling op het niveau van het basisschool advies geplaatst zijn. Het is een oplosbaar probleem als uw kind het óók een probleem vindt. Dus: Soms wachten tot hij/zij zelf inziet dat er iets besproken moet worden.

6 Huiswerk: Samen de oorzaak achterhalen. Is de leerling gelukkig / gezond? Komt de leerling uitgerust op school? Let de leerling op tijdens de uitleg? Schrijft de leerling het huiswerk nauwkeurig over in de agenda? Is de leerling in de les geconcentreerd aan het werk? Durft de leerling de docent om hulp / extra uitleg te vragen? Maakt de leerling een planning van het werk voor die dag/die week/ die weken / op papier? Voert de leerling geconcentreerd dat plan uit?

7 Huiswerk: Samen de oorzaak achterhalen. Hoe lang zit de leerling aan het huiswerk? Op welke manier maakt de leerling een plan voor zijn werk op een bepaalde dag? School: Minimaal 1 ½ uur per dag. 6 dagen per week. Geconcentreerd. Leerling bepaalt begin / eindtijd. Vastgelegd in een rooster/schema. Leerling maakt een werkplan per dag.

8 Huiswerk: Samen de oorzaak achterhalen. “Maar ik heb echt niet meer dan 5 minuten huiswerk vandaag.!!!!” Wat moet later worden gemaakt /ingeleverd / geleerd? Maak vast samenvatting /uittreksel voor de toets die later komen gaat. Herhaal maakwerk / leerwerk voor een moeilijk vak. Lees een boek.

9 Huiswerk: Samen de oorzaak achterhalen. “Maar dat hou ik nooit vol!” Hoe graag wil je……..? Spreek met elkaar over motivatie, of welbevinden. Plan 3 X ½ uur. Streef naar 1 ½ uur in stapjes. Wissel vakken af. Wissel maakwerk / leerwerk af. Begin / Eindig met het leukste vak. Beloning als het wél gelukt is.

10 Huiswerk Samen de oorzaak achterhalen. Hoe ga je om met maakwerk? “Ik heb geen maakwerk”. Kijk op Magister. Maakwerk vaak alleen opgegeven voor de volgende dag(en). School: Gebruik agenda verplicht. School: vaak ook tijd voor maakwerk in de les. Belangrijk: Kwaliteit en aandacht. Laat voordoen: Altijd werkboek en/of schrift + leerboek gebruiken. Wat doet de leerling als hij iets niet begrijpt? Niet te snel opgeven. Dan begint studeren pas. Gebruik de voorbeelden/theorie uit het leerboek. Gemaakt werk goed nakijken en fouten verbeteren. Liefst in andere kleur.

11 Huiswerk: Samen de oorzaak achterhalen. Hoe ga je om met maakwerk? Maakwerk is soms: Maken van werkstukken en verslagen. Eisen (inleverdatum, inhoud, beoordeling) vaak vooraf bekend. Vaak meerdere weken de tijd. Dus: Stelt de leerling uit? Maakt de leerling een planning? Is het groepswerk? Weet de leerling wat de taakverdeling is? Op welke manier is er overleg met de andere groepsleden?

12 Huiswerk Samen de oorzaak achterhalen. Hoe ga je om met leerwerk? Kijk op Magister + in agenda. Kijk op Overzicht Belangrijke Data per periode. Toetsen vrijwel altijd minimaal 1 week voor toets datum opgegeven. Weet de leerling precies hoe de leerstof op een toets wordt teruggevraagd? Heeft de leerling de aanpak daar op afgestemd?

13 Huiswerk Samen de oorzaak achterhalen. Wat houdt leerwerk in? 1. Uit je hoofd leren 2. Oefenen. 3. Herhalen. 4. Tijd investeren. 5. Tijd goed besteden. 6. Niet te snel stoppen met leren. 7. Ouders: niet te snel overhoren. 8. Laat de leerling echt voordoen hoe hij het aanpakt.

14 Huiswerk Samen de oorzaak achterhalen. 1. Uit je hoofd leren: Weet hoe je dat zo efficiënt mogelijk doet: Schrijven, zeggen, computergebruik? Doorlezen? ( is geen leren!!) Lay-out: Zijn er kolommen? Moet je schematiseren of samenvatten? Wat is een goede samenvatting? 2. Oefenen. Met opdrachten die huiswerk waren. Zijn die goed verbeterd? Heeft de leerling geoefend? Heeft de leerling proeftoetsen gebruikt om te oefenen? Heeft de leerling de website van het boek, of een andere website gebruikt om te oefenen?

15 Huiswerk Samen de oorzaak achterhalen. 3. Herhalen. Er is ook leerwerk dat voor een volgende les wordt opgegeven: Doet de leerling dat? Moeilijk vak: Meteen beginnen. Niet wachten op SO/Rep. School: SO: Minimaal 3 dagen. School: Repetitie: minimaal 5 dagen. Steeds herhalen wat de vorige dag moeilijk was. Dus selectie maken. Laatste dag alleen gebruiken om te herhalen. Dus: Planning!! 4. Tijd investeren. School: SO: Minimaal 1 uur. School: Repetitie: Minimaal 2 uur. 5. Tijd goed besteden. Werd de leerling niet afgeleid?

16 Huiswerk Samen de oorzaak achterhalen. 6. Stop niet te vroeg met leren. 20 % wordt sowieso vergeten. Was de leerling streng genoeg voor zichzelf? 7. Ouders: niet te snel overhoren. Eerst zelf laten doen!! Overleg. Zoals op toets wordt teruggevraagd.

17 Huiswerk Samen een oplossing bedenken. Op basis van gelijkwaardigheid. Over een “technisch probleem”. Over motivatie. Over voorafgaande punten. Stel haalbare doelen ter verbetering. (In stapjes als dat nodig is) Het kind lost het eigen probleem op (ook). Het kind bepaalt wat goed is (ook). Geef complimenten.

18 Huiswerk Samen een oplossing bedenken. Komt u er samen niet uit, of is er extra steun nodig: Vakdocenten en mentoren kunnen helpen. Differentiatie uren. Remedial Teaching. Huiswerkbegeleiding. Hier: Juffrouw Julia. Ongelukkig of Ongemotiveerd: Mentor + Leerlingbegeleiding. En ….. misschien is “dit” het maximale resultaat op dit moment.

19 Overhoring: Vraag 1. De Repetitie Engels van Maaike. Zij heeft 5 dagen geleerd. Elke dag 30 minuten. Zij heeft alle woorden Engels Nederlands en Nederlands Engels uit haar hoofd geleerd. Zij heeft de standaardzinnen (Stones) uit het boekje Stonesvertalingen Engels – Nederlands uit haar hoofd geleerd. Zij heeft haar ouders thuis laten overhoren. Die zeiden de Stones uit het Tekstboek in het Engels. Dan moest zij het Nederlands zeggen. Zij heeft de Grammar uit haar tekstboek doorgelezen. Zij weet zeker dat zij toen alles snapte. Haar cijfer is een 4. Dat viel haar erg tegen. Wat deed zij fout?

20 Overhoring: Vraag 2. De Repetitie Wiskunde van Tineke. Zij heeft 3 dagen geleerd. Elke dag 40 minuten. Zij heeft alle sommen uit haar schrift steeds weer doorgelezen, en snapte toen alles. Dat wist ze zeker. Ze heeft ook de samenvatting doorgelezen, en snapte die helemaal. Haar cijfer is een 3. Dat viel haar erg tegen. Wat deed zij fout?


Download ppt "Helpen met huiswerk.. Programma: Voorstellen. Inleiding. Korte overhoring. Neem mee: Powerpoint is op papier beschikbaar bij de uitgang van de Aula. Vragen:"

Verwante presentaties


Ads door Google