De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over Rechters 15: 9 -15 Openbaring 3: 14 - 22 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. G.J. Slotman te Zwolle-

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over Rechters 15: 9 -15 Openbaring 3: 14 - 22 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. G.J. Slotman te Zwolle-"— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over Rechters 15: 9 -15 Openbaring 3: 14 - 22 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. G.J. Slotman te Zwolle- West Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Het eerste lied: Pvn 84

2

3 De preek gaat over Rechters 15: 9 -15 Openbaring 3: 14 - 22 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. G.J. Slotman te Zwolle- West Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Het eerste lied: Pvn 84

4 .... Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Onderwijs over de doop Doop Zingen:Zegenwens Luisterlied: Oceanen Wonderlijk Dichtbij Schriftlezing: Rechters 15: 9 - 15 Openbaring 3: 14 - 22 Preek Zingen:Maak ons hart onrustig

5 .... Pvn 84: 1, 2, 3, 4, 5 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

6 .... Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij u onder de pannen, God. Wonen bij u is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor u. Pvn 84: 1, 2, 3, 4, 5

7 .... Gelukkig wie naar u, vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval. Gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad. Pvn 84: 1, 2, 3, 4, 5

8 .... Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij u, dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tent. Pvn 84: 1, 2, 3, 4, 5

9 .... De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. Pvn 84: 1, 2, 3, 4, 5

10 .... Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Doop Zingen:Zegenwens Luisterlied: Oceanen Wonderlijk Dichtbij Schriftlezing: Rechters 15: 9 - 15 Openbaring 3: 14 - 22 Preek Zingen:Maak ons hart onrustig

11 .... Zegenwens a, b, c Band Ik zegen je oogjes met kleuren en licht Dan blijven ze steeds op het wonder gericht Ik zegen je mondje zodat het vaak lacht En woorden zal spreken waar iemand op wacht Allen Kind van God gekregen Ik geef jou zijn zegen Kind van God gekregen Ik geef jou zijn zegen

12 .... Band Ik zegen je oortjes voor iedere taal Zodat je leert luisteren naar ieders verhaal Ik zegen je handjes - nog teder en klein Zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn Allen Kind van God gekregen Ik geef jou zijn zegen Kind van God gekregen Ik geef jou zijn zegen Zegenwens a, b, c

13 .... Band Ik zegen je voetjes om vrijuit te gaan En sterk als een mens in het leven te staan Ik zegen jouzelf in de naam van de Heer Zodat Hij je dragen zal elke dag weer Allen Kind van God gekregen Ik geef jou zijn zegen Kind van God gekregen Ik geef jou zijn zegen Zegenwens a, b, c

14 .... Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Doop Zingen:Zegenwens Luisterlied: Oceanen Wonderlijk Dichtbij Schriftlezing: Rechters 15: 9 - 15 Openbaring 3: 14 - 22 Preek Zingen:Maak ons hart onrustig

15 .... Oceanen a, b, c, d U roept mijn naam over het water De diepte waar ik niet kan staan Ik zie u lopen op de golven U geeft mij hoop om door te gaan Want ik vind rust bij U, mijn Heer Ook al gaat de storm te keer U pakt mijn hand En u laat mij nooit meer los Ik ben uw kind en u mijn God

16 .... Ik roep uw naam over het water U hoort mijn stem, U kijkt mij aan Uw liefde overwint mijn twijfels En ik zal gaan, waar U zal gaan Want ik vind rust bij U, mijn Heer Ook al gaat de storm te keer U pakt mijn hand En u laat mij nooit meer los Ik ben uw kind en u mijn God Oceanen a, b, c, d

17 .... Vader leer mij dat ik op U kan vertrouwen Dat U mij steeds vast zult houden Als ik het niet alleen kan Ik zal u volgen over diepe oceanen Waar uw Geest mij kracht zal geven Om dichtbij u te leven Vader leer mij dat ik op U kan vertrouwen Dat U mij steeds vast zult houden Als ik het niet alleen kan Oceanen a, b, c, d

18 .... Ik zal u volgen over diepe oceanen Waar uw Geest mij kracht zal geven Om dichtbij u te leven Want ik vind rust bij U, mijn Heer Ook al gaat de storm te keer U pakt mijn hand En u laat mij nooit meer los Ik ben uw kind en u mijn God (2x) Oceanen a, b, c, d

19 .... Kinder kantory De vogels in de lucht: U houdt ze in het oog. Ze dansen in de wind. U tilt ze naar omhoog. Zij zingen over U en ik hoor wie U bent en U wilt dat ik U nog veel beter ken. Hoe is het mogelijk? De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij. De Here God, zo wonderlijk dichtbij. zo wonderlijk dichtbij a, b, c

20 .... Kinder kantory Het kind in mama ʼ s buik: het is nog maar zo klein. U hebt het al gezien, U bent er nu al bij. U geeft het Uw gezicht en ik zie wie U bent en U wilt dat ik U nog veel beter ken. Hoe is het mogelijk? De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij. De Here God, zo wonderlijk dichtbij. zo wonderlijk dichtbij a, b, c

21 .... Kinder kantory Gloria in excelsis Deo Hoe is het mogelijk? De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij. De Here God, zo wonderlijk dichtbij. Hoe is het mogelijk? De Here God die al-les adem geeft, geboren net als wij. De Here God, zo wonderlijk dichtbij. zo wonderlijk dichtbij a, b, c

22 Kinderen van groep 1 en 2 gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6 naar Kinderkerk “Tov”

23 .... Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Doop Zingen:Zegenwens Luisterlied: Oceanen Wonderlijk Dichtbij Schriftlezing: Rechters 15: 9 - 15 Openbaring 3: 14 - 22 Preek Zingen:Maak ons hart onrustig

24 .... Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Doop Zingen:Zegenwens Luisterlied: Oceanen Wonderlijk Dichtbij Schriftlezing: Rechters 15: 9 - 15 Openbaring 3: 14 - 22 Preek Zingen:Maak ons hart onrustig

25 ....

26 ....

27 .... Gebed Geboden Zingen: Heer, ik prijs Uw grote naam Collecte Zingen:Kijken met uw ogen Zegen + amen gesproken

28 .... Maak ons hart onrustig Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden! Maak ons hart onrustig, God. Stort in ons uw tranen uit. Mensen worden uitgebuit, weggeschopt en opgesloten. Zegen hen als wij hen troosten. Stort in ons uw tranen uit. ALLEN

29 .... Maak ons hart onrustig Steek in ons uw woede aan om het onrecht te weerstaan! Geef ons moed om op te treden. Laat ons vechten voor de vrede. Steek in ons uw woede aan. Laat ons dwaas en koppig zijn. Laat ons doorgaan tot het eind. Gaat het onze kracht te boven, laat ons dan in u geloven. Laat ons dwaas en koppig zijn. ALLEN

30 .... Maak ons hart onrustig Want het is Uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid. BAND

31 .... Zingen:Maak ons hart onrustig Gebed Geboden Zingen: Heer, ik prijs Uw grote naam Collecte Zingen:Kijken met uw ogen Zegen + amen gesproken

32 .... Zingen:Maak ons hart onrustig Gebed Geboden Zingen: Heer, ik prijs Uw grote naam Collecte Zingen:Kijken met uw ogen Zegen + amen gesproken

33 .... Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

34 .... Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

35 ....

36 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Kijken met uw ogen

37 .... Nothing but the blood What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus; What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh! precious is the flow That makes me white as snow; No other fount I know, Nothing but the blood of Jesus.

38 .... Nothing but the blood For my pardon, this I see, Nothing but the blood of Jesus; For my cleansing this my plea, Nothing but the blood of Jesus. Oh! precious is the flow That makes me white No other fount I know, Nothing but the blood of Jesus.

39 .... Nothing but the blood This is all my hope and peace, Nothing but the blood of Jesus; This is all my righteousness, Nothing but the blood of Jesus. Oh! precious is the flow That makes me white as snow; No other fount I know, Nothing but the blood of Jesus.

40 .... Nothing but the blood Glory! Glory! This I sing— Nothing but the blood of Jesus, All my praise for this I bring— Nothing but the blood of Jesus. Oh! precious is the flow That makes me white as snow; No other fount I know, Nothing but the blood of Jesus.

41 .... COLLECTE Woensdag Dankdag Is de collecte voor de Diakonie Project Oeganda Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Kijken met uw ogen

42 .... Kijken met uw ogen (SvG) Band U bent de Heer. U houdt de hemel in Uw hand. Allen Alle eer aan onze God! Band U bent de Heer die sterren aan de hemel hangt. Allen Alle eer aan onze God! Band U maakt het land, het water van de oceaan. Allen Alle eer aan onze God!

43 .... Kijken met uw ogen (SvG) Band Ga aan de kant, want onze Maker komt eraan. Allen Alle eer aan onze God! Band En alles wat U deed, doet U vandaag nog steeds. Allen Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. Laat me leven zoals u.

44 .... Kijken met uw ogen (SvG) Band U bent de Heer. Uw daden tonen wie U bent. Allen Alle eer aan onze God! Band U bent de Heer die al onze talenten kent. Allen Alle eer aan onze God! Band U geeft ons kracht. U laat ons doen wat U ons zegt. Allen Alle eer aan onze God!

45 .... Kijken met uw ogen (SvG) Band U heeft uw werk in handen van de mens gelegd. Allen Alle eer aan onze God! Band En alles wat U deed, doet U vandaag nog steeds. Allen Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. Laat me leven zoals u.

46 .... Kijken met uw ogen (SvG) Band Wij zijn van u. Wij doen wat U van ons verwacht. Wij dienen U en daarom gaan we aan de slag. U maakt ons sterk om zwakke mensen bij te staan. Wij zijn uw kerk. Wij doen wat U hebt voorgedaan. Allen Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. Laat me leven zoals u.

47 .... Kijken met uw ogen (SvG) Allen Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. Laat me leven zoals u.

48 Zegen....

49 volgende week zondag na de diensten deurcollecte voor het gemeentekerstfeest!!! Richtbedrag 10 euro

50 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "De preek gaat over Rechters 15: 9 -15 Openbaring 3: 14 - 22 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. G.J. Slotman te Zwolle-"

Verwante presentaties


Ads door Google