De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMBO LWOO TL GL VWO KB atheneum gymnasium BB Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMBO LWOO TL GL VWO KB atheneum gymnasium BB Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 VMBO LWOO TL GL VWO KB atheneum gymnasium BB Welkom

2 (met leerweg ondersteunend onderwijs)
Arbeid MBO Niveau 1 / Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwijs Havo/ Vwo Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kader-beroeps Gerichte leerweg Gemengde Leerweg Theoretische Leerweg VMBO-onderbouw (met leerweg ondersteunend onderwijs) Basisschool

3 Het LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs
Leerwegondersteunend Onderwijs is een hulpstructuur van het VMBO VMBO met extra hulp en begeleiding (in alle leerwegen)

4 Voor wie is het LWOO bedoeld?
Voor leerlingen die wel de POTENTIE hebben om een vmbo-diploma te halen, maar die om een of andere reden een flinke leerachterstand hebben opgelopen.

5 Leerlingkenmerken Met betrekking tot het leren zou u kunnen denken aan: - een taalachterstand - een achterstand met rekenen - moeite met automatiseren

6 Leerlingkenmerken Met betrekking tot de werkhouding zou u kunnen denken aan: - moeite met zelfstandig werken - moeite met structureren - moeite met zelfstandig begrijpen - moeite met doorzetten

7 Leerlingkenmerken Met betrekking tot sociaal-emotionele ontwikkeling zou u kunnen denken aan: - negatief zelfbeeld - faalangst - een zwakke(re) concentratie - een geringe(re) motivatie - moeite met sociale vaardigheden

8 Inrichting van het onderwijs met LWOO
Kindgericht - aangepast leerstofaanbod - aandacht voor leerachterstanden - aanleren van ontbrekende vaardigheden - aandacht voor persoonsontwikkeling

9 Realisatie - kleinere klassen
- mentor die veel lessen geeft in de eigen groep - minder verschillende docenten voor de groep - afgestemd vakkenaanbod - inzet zorgdisciplines

10 Criteria voor toelating LWOO
1½-3 jaar leerachterstand op 2 van de 4 leergebieden: TL,BL,SP en IR (altijd óf begrijpend lezen óf inzichtelijk rekenen erbij) IQ 75 tot en met 90 (Sociaal-emotionele problemen wel aangeven!) OF 1½-3 jaar leerachterstand op 2 van de 4 leergebieden TL,BL,SP en IR (altijd óf begrijpend lezen óf inzichtelijk rekenen erbij) IQ 91 tot en met 120 Sociaal-emotionele problemen op basis van onderzoek Op vele regels in het leven van alledag zijn uitzonderingen. Dit geldt ook voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. In grote lijnen komt het LWOO op het volgende neer: IQ tussen 75 en 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. IQ meer dan 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen Daarbij moet uit minstens twee testen blijken dat uw kind ook sociaal-emotioneel problemen heeft. Te denken valt aan faalangst, motivatiegebrek, laag doorzettingsvermogen etc. Of een leerling LWOO mag gaan volgen, wordt bepaald door een onafhankelijke commissie (De RVC = Regionale Verwijzings Commissie)

11 Bepalen Leerachterstanden
Binnen onze regio wordt voor het bepalen van de leerachterstand voorkeur gegeven aan het gebruik van de CITO-LVS-toetsen. Leestechniek en Leestempo óf de Drie Minuten Toets (voor TL) De M6 of M7 toetsen (voor BL, SP, IR) Er mogen ook andere toetsen worden gebruikt..

12 IQ-onderzoek Om te kunnen bepalen wat de intelligentie van een leerling is, moet er een IQ-onderzoek zijn afgenomen. Is er een recent IQ-onderzoek beschikbaar dan geldt: NIO-test mag niet ouder zijn dan 2 jaar (wordt meestal in een groep afgenomen) WISC-III mag niet ouder zijn dan 2 jaar (afname is individueel) Indien er geen IQ-test is, dan NIO-test aanvragen bij het swv VO (Linda de Wette of Anja Veldman).

13 Sociaal-emotionele problematiek
Als een leerling een IQ heeft van punten, dan is hij nog steeds toelaatbaar tot het LWOO, mits er sprake is van sociaal-emotionele problematiek. Dossieranalyse en gesprek met huidige leerkracht Invullen vragenlijsten op basis van de problematiek Interpretatie van de vragenlijsten door bevoegde deskundige (bij swv VO) Nader onderzoek op grond van de gesignaleerde problematiek (bij swv VO)

14 Motivatie plaatsing Het is belangrijk om goed aan te geven waarom een leerling gebaat is bij plaatsing binnen het LWOO. Voorkom “dubbelingen” Beschrijf hoe de leerling in de klas is/werkt Beschrijf hoe de leerling zich sociaal manifesteert Beschrijf welke hulp hij nodig heeft om te presteren Kortom: Waarom is voor deze leerling het LWOO nodig?

15 Vragen? Voor vragen over plaatsingsmogelijkheden, neem
contact op met de betreffende VO-school Voor vragen over de toelatingsprocedure, neem contact op met Linda de Wette of Anja Veldman (swv VO) Voor vragen en advies over vervolgonderwijs voor leerlingen met didactische of psychologische problemen, neem contact op met Nathalie Seggers

16 Scholen VO in het SWV met LWOO
Goudse Waarden Carmel College Gouda Wellant College Schoonhovens College Coenecoop College


Download ppt "VMBO LWOO TL GL VWO KB atheneum gymnasium BB Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google