De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NFORMATIEAVOND Groep 5/6René Hellingman. W ELKOM Groep 5/6 - Regels & afspraken - Een dag in groep 5/6 - Rekenles - Taal, spelling, begrijpend lezen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NFORMATIEAVOND Groep 5/6René Hellingman. W ELKOM Groep 5/6 - Regels & afspraken - Een dag in groep 5/6 - Rekenles - Taal, spelling, begrijpend lezen."— Transcript van de presentatie:

1 I NFORMATIEAVOND Groep 5/6René Hellingman

2 W ELKOM Groep 5/6 - Regels & afspraken - Een dag in groep 5/6 - Rekenles - Taal, spelling, begrijpend lezen en schrijven - Zaakvakken - Zelfstandig werken - Leerlingvolgsysteem (LOVS) - Expressie, HVO en gymnastiek - Gezonde school - Vragen

3 R EGELS & AFSPRAKEN Maandag juf Ellen de andere dagen meester René. Gym, meester Edgar op de donderdag. Muziek, juf Minke op de woensdag. Klassenafspraken: werkafspraken/ hoe gaan we met elkaar om. Wc-gebruik Pauzes Verjaardagen

4 E EN DAG IN GROEP 5/6 Start van de dag; 08:15 uur school open, 08:25 eerste bel, 08:30 tweede bel lessen beginnen! Klassengesprek, hierna bibliotheekboek lezen. Lessen/ Instructie Instructietafel Stoplicht Uitgestelde aandacht: blokjes.

5 REKENLES 60 minuten Instructie en verlengde instructie Weektaak *minimum **basis ***rekensterk

6 N IVEAU EIND GROEP 6

7 T AAL, SPELLING, BEGRIJPEND LEZEN EN SCHRIJVEN Taal; Taal op Maat - 5 x per week. Lessen: taalbeschouwing, woordenschat, schrijven, verhaal, spreken & luisteren. Spelling - 2x per week 45 minuten, werkopdrachten, na elk blok controle dictees. Begrijpend lezen 1 x per week methode: Nieuwsbegrip; actuele onderwerpen; filmpjes. - Schrijven: methodisch zit in de weektaak.

8 ZAAKVAKKEN Blink: binnenstebuiten ( biologie ), grenzeloos ( aardrijkskunde ) en eigentijds ( geschiedenis ). - Verwerking op papier of met computer/ opzoekboek. - Digitaal; veel informatie m.b.v. filmpjes. - Blink -topo digitaal. Groep 6 leert over Nederland, groep 7 over Europa en groep 8 over de gehele wereld. - Groep 5 topo: De provincies van Nederland met een aantal belangrijke steden. Oefenen m.b.v. werkbladen. Schriftelijke toetsen worden twee weken van te voren opgegeven.

9 Z ELFSTANDIG WERKEN Weektaak: Rekenweektaak, schrijven, opdrachten van de zaakvakken ( Blink ), etc.. Doel: Zicht krijgen op de organisatie van je werkzaamheden, verantwoordelijkheid ontwikkelen, werkhouding verbeteren. Leren omgaan met “beschikbare tijd”.

10 L EERLINGVOLGSYSTEEM (LOVS) Wat toetsen we? Rekenen, taal/spelling, technisch lezen DMT, AVI-toets, begrijpend lezen. Voor sociaal emotionele ontwikkeling: Viseon. Momenten van toetsen: januari/ februari en eind schooljaar. Na de toetsen; beoordelen bespreken. Ouders/ leerlingen, team, IB. Interne begeleider; juf Rianne coördineert de zorg van de leerlingen.

11 E XPRESSIE EN GYMNASTIEK Handvaardigheid/ Tekenen: Maandag juf Ellen met ouder/ stagiair. Muziek juf Minke HVO: Humanistisch Vormend Onderwijs Bewegingsonderwijs: Donderdag, Meester Edgar

12 G EZONDE SCHOOL Wat eten wij op school? We proberen ook aan de gezondheid van de leerlingen te denken. Fruit zoveel mogelijk, sowieso op de woensdag en graag ook op vrijdag, liever elke dag! Traktaties, denk a.u.b. ook om de leerlingen, die bepaald voedsel niet mogen hebben ( allergieën! ).

13 Vragen? Bedankt voor Uw aanwezigheid en nog een fijne avond!


Download ppt "I NFORMATIEAVOND Groep 5/6René Hellingman. W ELKOM Groep 5/6 - Regels & afspraken - Een dag in groep 5/6 - Rekenles - Taal, spelling, begrijpend lezen."

Verwante presentaties


Ads door Google