De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Gretine Post Voorganger: Ds W.M. van Wijk te Deventer We lezen: Lukas 2: Kolossenzen 3: : 6 De preek gaat over HC Zondag 39 (5e gebod) Leven als vrij mens! Het eerste lied: SB 1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: SB 1 . .

3 . SB 1: 1, 2, 3 . .

4 . SB 1: 1, 2, 3 . .

5 . SB 1: 1, 2, 3 . .

6 Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5 Lezen: Lukas 2: Kolossenzen 3: : 6 Lezen: HC Zondag 39 Preek Zingen: Psalm 115 : 6, 7 . .

7 Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5 Lezen: Lukas 2: Kolossenzen 3: : 6 Lezen: HC Zondag 39 Preek Zingen: Psalm 115 : 6, 7 . .

8 Psalm 103 : 4, 5

9 Psalm 103 : 4, 5

10 Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5 Lezen: Lukas 2: Kolossenzen 3: : 6 Lezen: HC Zondag 39 Preek Zingen: Psalm 115 : 6, 7 . .

11 Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5 Lezen: Lukas 2: Kolossenzen 3: : 6 Lezen: HC Zondag 39 Preek Zingen: Psalm 115 : 6, 7 . .

12 Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: SB 1 Gebed Zingen: Psalm 103 : 4, 5 Lezen: Lukas 2: Kolossenzen 3: : 6 Lezen: HC Zondag 39 Preek Zingen: Psalm 115 : 6, 7 . .

13 Vijfde gebod: Eer je vader en moeder Zondag 39 HC
Leven in vrijheid Vijfde gebod: Eer je vader en moeder Zondag 39 HC

14 Vraag 104: Wat eist God in het vijfde gebod? Antwoord: Dat ik aan mijn vader en moeder en aan allen die gezag over mij hebben, alle eer, liefde en trouw bewijs, mij aan hun goede onderwijzing en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, omdat God ons door hun hand wil regeren

15 leven in vrijheid wat erg als er conflicten zijn tussen ouders en kinderen! de familiefoto vertelt zoveel

16 De familiefoto

17 leven in vrijheid wat erg als er conflicten zijn tussen ouders en kinderen! de familiefoto vertelt zoveel schuldgevoelens gebod zoekt de bloei van het leven

18 Gebod voor kinderen ben je bang voor je vader en je moeder?
hoe kan ik christen zijn? vind je dit gebod moeilijk/lastig/…?

19 Jezus laat je zien hoe het moet!
Jezus had helemaal gelijk! toch gaat Hij met zijn ouders mee zo ontvangt Hij waardering en respect van God en mensen Jezus is je voorbeeld Jezus helpt je er bij!

20 Opdracht DENKEN: deze week elke dag een keer bewust het 5e gebod herinneren bijv: in je agenda of in je mobiel noteren DOEN: hoe eer ik vandaag mijn ouders?

21 Gebod voor ouders naastenliefde: meest natuurlijk tussen ouders en kinderen God zoekt de bloei van het leven vrij om lief te hebben mens is meer dan individu

22 Aandachtspunten relatie ouders-kinderen
verantwoordelijk voor komende generatie ouders gemeente dankbaar zijn voor het goede!

23 Geloofsbelijdenis : Gezang 179a in beurtzang Zegen
. . Zingen: Psalm 115: 6, 7 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis : Gezang 179a in beurtzang Zegen . .

24 Psalm 115: 6, 7

25 Psalm 115: 6, 7

26 Geloofsbelijdenis : Gezang 179a in beurtzang Zegen
. . Zingen: Psalm 115: 6, 7 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis : Gezang 179a in beurtzang Zegen . .

27 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “SGJ”
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “SGJ” En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Geloofsbelijdenis Gezang 179a in beurtzang . .

28 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Geloofsbelijdenis Gezang 179a in beurtzang . .

29 . Gezang 179a a, b, c . .

30 . Gezang 179a a, b, c . .

31 . Gezang 179a a, b, c . .

32 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

33 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 8 november
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 8 november om 9.30 uur. Van harte welkom. . .

34 Het thema van de quiz is Samenspel. We starten om 20.00 uur.
De inmiddels traditionele Bijbelquiz in Middelburg zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 3 november in de Morgenster, Adriaan Lauwereyszstraat . Het thema van de quiz is Samenspel. We starten om uur. Vanaf uur staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. U bent van harte welkom  om deze gezellige en leerzame avond bij te wonen. Meedoen kan altijd, ook als u zich niet heeft opgegeven. Als u met een team wilt deelnemen, dan kunt u zich opgeven bij Lianne Wubs . .

35 Vergeet niet om uw bestelformulier voor chocoladeletters in te vullen en in te leveren!!
50 gram €1,25 225 gram €4,75


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google