De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het Burgemeestersconvenant Gemeenteraad – 17 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het Burgemeestersconvenant Gemeenteraad – 17 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het Burgemeestersconvenant Gemeenteraad – 17 november 2015

2 Het klimaat- en energiebeleid van de EU – Uitstoot broeikasgassen moet op korte termijn fors omlaag – Energiebronnen die meer zekerheid bieden – Energie-onafhankelijkheid Europa 202020 – ambitieuze doelstellingen voor 2020 – 20 % minder uitstoot broeikasgassen – 20 % minder energieverbruik – 20 % meer hernieuwbare energie 2 UITGANGSPUNT Burgemeestersconvenant

3 Initiatief van de Europese Commissie Lokaal klimaatbeleid opstarten Europese klimaatdoelstelling: -20% CO 2 tegen 2020 3 WAT IS HET BURGEMEESTERSCONVENANT? Burgemeestersconvenant

4 4 oktober 2013: Ondertekening klimaatengagement 27 mei 2014: Goedkeuring gemeenteraad ondertekening Burgemeestersconvenant 25 juni 2014: Gezamenlijk ondertekeningsmoment Burgemeestersconvenant in provinciehuis 27 januari 2015: goedkeuring gemeenteraad klimaat- ondersteuning door Interleuven: – Opmaak klimaatactieplan – Begeleiding interne en externe participatie – Begeleiding uitvoering klimaatactieplan – … 4 OFFICIELE DATA Burgemeestersconvenant

5 Ondertekening van het Convenant impliceert: – Opmaak nulmeting – Opmaak klimaatactieplan of Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Binnen het jaar na de beslissing van de gemeenteraad: – Indienen nulmeting – Indienen klimaatactieplan (SEAP) – Uitvoering klimaatactieplan Tweejaarlijks: – Rapporteren + monitoren Uitstel verkregen tot 27 november 2016 5 ENGAGEMENT Burgemeestersconvenant

6 Gebouwen, installaties/voorzieningen en bedrijven – Gemeentelijke gebouwen, uitrusting/voorzieningen – Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen, uitrusting/voorzieningen – Residentiële woningen – Openbare verlichting – Industrie Transport: – Gemeentelijke wagenpark – Openbaar vervoer – Particulier en commercieel vervoer Biodiversiteit en natuur Landbouw 6 SECTOREN Burgemeestersconvenant

7 Opgemaakt door VITO, in opdracht van LNE: – Voor alle Vlaamse gemeenten – Cijfergegevens van VMM, VLM, Eandis, De Lijn, VEA, VREG,… – Referentiejaar: 2011 – Omvat alle sectoren (verplichte en niet-verplichte) Waar stond de gemeente Opwijk in 2011? – Finaal energieverbruik: 223.797 MWh – CO 2 -uitstoot: 47.777 ton => 20%-doelstelling = 9.555,4 ton CO 2 7 NULMETING Burgemeestersconvenant

8 8 NULMETING Burgemeestersconvenant

9 Vergelijking Opwijk – gemiddelde Vlaams-Brabantse gemeente 9 NULMETING Burgemeestersconvenant

10 Samenstelling: – Bestuur: burgemeester, schepen leefmilieu – Diensten: milieu, personeel, financiën, infrastructuur, interne zaken, welzijn, secretaris – Interleuven Opdrachten: – Bespreking resultaten nulmeting – Inventaris bestaande acties, maatregelen, projecten,… sinds 2011 – Inventaris nieuwe (geplande) acties – Overleg kleine werkgroepen (welzijn, mobiliteit, infrastructuur) – Financiële plaatje (begroting, subsidieprogramma’s,…) – Bespreking externe participatie - communicatie 10 INTERNE STUURGROEP Burgemeestersconvenant

11 30-tal enthousiaste aanwezigen 3 brainstormtafels (energie & wonen, mobiliteit, voeding & consumeren) => lijst met concrete voorstellen Aanvulling door Voedselteam Opwijk 11 PARTICIPATIE – WERELDCAFE Burgemeestersconvenant

12 Gemeentelijke gebouwen, installaties en voorzieningen: – 1.540 PV-panelen op 4 gemeentelijke gebouwen – Gebruik van 100% groene stroom – Marktstraat: vervanging bestaande kerstverlichting met gloeilampen door LED-lampjes – Uitvoering technische maatregelen: GC: vervanging van dubbel glas door superisolerend glas Sint-Pauluszaal: vervanging defecte verwarmingsinstallatie door nieuwe condenserende aardgasketel Energieboekhouding bijhouden - jaarlijkse rapportering energieverbruiken per opgenomen gebouw - halfjaarlijks overleg met verantwoordelijken gemeentelijke gebouwen 12 VOORBEELDEN BESTAANDE ACTIES (SINDS 2011) Burgemeestersconvenant

13 Woningen: – Subsidies (zonneboiler, ecologische bouwmaterialen,…) – Infoavonden over duurzaam energiebeheer – Uitvoering energiescans (Groep Intro vzw) – Sensibilisatieacties naar inwoners (dikke truiendag,…) – Organisatie energiehappening i.s.m. Sociaal Huis Openbare verlichting: – Deelname Nacht van de Duisternis – Sanering/aanpassen openbare verlichting s/o Merchtem en s/o Aalst – Nieuwstraat 13 VOORBEELDEN BESTAANDE ACTIES (SINDS 2011) Burgemeestersconvenant

14 Transport – particulier en commercieel vervoer: – Structurele aanpassingen op terrein in het kader van het trage wegenproject Opwijk – deelgebied Mazenzele-Droeshout – Aanleg fietspaden – en straat (Marktstraat) Transport – wagenpark gemeente: – Gebruik van dienstfietsen + uitbreiding van het dienstfietsen- park 14 VOORBEELDEN BESTAANDE ACTIES (SINDS 2011) Burgemeestersconvenant

15 Gemeentelijke gebouwen, installaties en voorzieningen: – Streven naar bijna-energieneutraal (BEN) bij renovatie gemeentelijke school De Boot (E40-peil) – Opstart project digitaal vergaderen – Deelname aan Save@Work (energiebesparing door gedrags- verandering bij werknemers) – … Tertiaire sector: – Energiescans promoten bij bedrijven – Concrete sensibilisatie-acties naar handelaars (bvb. zuinig met verlichting) – … 15 VOORBEELDEN / VOORSTELLEN NIEUWE ACTIES Burgemeestersconvenant

16 Woningen: – Deelname gemeente aan de samenaankoopactie dakisolatie van vzw 3WPlus – Participatie gemeente in de Kyotomobiel (project van 3WPlus) – Onderzoek naar thermografisch onderzoek gecombineerd met duurzaam bouwadvies (actie ‘samen energiek, uw woning doorgelicht) – … Openbare verlichting: – Onderzoek dimmen openbare verlichting of plaatsing energiezuinige of LED-verlichting – … 16 VOORBEELDEN / VOORSTELLEN NIEUWE ACTIES Burgemeestersconvenant

17 Transport – wagenpark gemeente: – Aankoop 2 milieuvriendelijke voertuig op CNG – … Transport – particulier en commercieel vervoer: – Onderzoek naar plaatsing van elektrische laadpalen voor elektrische voertuigen – Inrichten van autoluwe/autovrije zones – Aanleg fietspaden: rondpunt Europaplein, Eeksken (1 dubbele richting), Mansteen -deel tot Grootveld (1 dubbele richting) – … 17 VOORBEELDEN / VOORSTELLEN NIEUWE ACTIES Burgemeestersconvenant

18 Elektriciteitsproductie: – Participatie gemeente in onderzoek van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant naar Smart Grids op het nieuwe bedrijventerrein – … Natuur & biodiversiteit: – Alternatief onkruidbeheer op kerkhoven, wegen en pleinen – Stimuleren burgers en bedrijven voor aanplant streekeigen bomen en struiken – Organisatie plantdag – … Landbouw: – Promotie duurzame voeding en consumptie – Organisatie boerenmarkt – … 18 VOORBEELDEN / VOORSTELLEN NIEUWE ACTIES Burgemeestersconvenant

19 19 Burgemeestersconvenant COMMUNICATIE Logo Opwijk Artikel(s) Opwijkinfo – website Gepersonaliseerde metrokaartjes Postkaart Banners Spandoek

20 20 Burgemeestersconvenant COMMUNICATIE Verkeersbordstickers op 12 strategische plaatsen

21 21 Burgemeestersconvenant PLANNING KORTE TERMIJN Interne stuurgroep: – Opmaak prioriteitenlijst acties – Overleg adviesraden (medewerking, input) – Verderzetting uitvoering lopende acties – Bespreking nieuwe maatregelen en acties – … Interleuven: – Indiening klimaatactieplan Europese Commissie – Begeleiding interne stuurgroep Vlaams-Brabantse Klimaattop (27 + 28 november)

22 22 Burgemeestersconvenant KLIMAATACTIEPLAN = dynamisch document Jaarlijkse aanvulling, aanpassing, bijsturing,… Inspelen op opportuniteiten Afstemmen op jaarlijkse meting CO 2 -uitstoot (o.b.v. tool VITO) Voortdurende participatie en communicatie Suggesties blijven welkom!

23 23 Interleuven Geert Keldermans016 / 284 275 geert.keldermans@interleuven.be0473 / 883 480 Gemeente Opwijk Eric Roelands052 / 365 131 Eric.Roelands@opwijk.be


Download ppt "1 Het Burgemeestersconvenant Gemeenteraad – 17 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google