De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 15 november:Tijs Meeske 18 november:br Ronald van den Aker zr Gérida Nelemans-Tillema 19 november:Daniël Semere 20 november:zr Joke van den Dool-Timmerman br Joost Sytsma br G. Westerik

5 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

6 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

9 Opwekking 672 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'

10 Opwekking 672 U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

11 Opwekking 672 In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

12 Opwekking 672 Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.' refrein Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit.

13 Psalm 100: 1 - 4 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

14 Psalm 100: 1 - 4 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER! 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

15 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

16 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

17 Gezang 176b, Gz1: 1 - 10 1 Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd: hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd 2 Weg met de stomme beelden, die maken God te klein: Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn.

18 Gezang 176b, Gz1: 1 - 10 3 En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag: maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag. 4 En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid, om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd.

19 Gezang 176b, Gz1: 1 - 10 5 Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan. 6 Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld: want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.

20 Gezang 176b, Gz1: 1 - 10 7 Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw: zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw. 8 Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet: God liet ons samen wonen in ’t land van overvloed.

21 Gezang 176b, Gz1: 1 - 10 9 En breek niet met je woorden een anders leven stuk: want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk. 10 Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: je leven is pas leven als je ook geven kunt.

22 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

23 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

24 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

25 Psalm 4: 2,3 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust uw geest aan banden. brengt naar de eis uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed.

26 Psalm 4: 2,3 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: Wie zal het goede ons doen zien? Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk u dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven' zal, HEER, bij U geborgen zijn.

27 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

28 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

29 Psalm 105: 8, 9 8 Toen God de honger zond op aarde geen mens voor broodgebrek bewaarde had Hij in zijn voorzienigheid voor Israël reeds brood bereid want Jozef was in slavernij. Zo bracht God redding naderbij.

30 Psalm 105: 8, 9 9 In boeien had men hem geslagen hij moest een zware keten dragen Dit duurde voort tot op de dag dat hij zijn woord geschieden zag. Wat eens de HEER hem had onthuld, werd op het onverwachtst vervuld.

31 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

32 Als je boos wordt….

33 zondig dan niet

34 Als je boos wordt…. zondig dan niet - Geef de duivel geen kans

35 Als je boos wordt…. zondig dan niet - Geef de duivel geen kans maar volg het voorbeeld van God

36 Als je boos wordt…. zondig dan niet - Geef de duivel geen kans maar volg het voorbeeld van God en ga de weg van de liefde

37 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

38 Opwekking 629 Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan. Kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan. De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid, lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd.

39 Opwekking 629 refrein Maar als er vergeving is kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen.

40 Opwekking 629 O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet. Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet. Hoe kan ik ooit vergeven zoals U mij vergeeft, dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft?

41 Opwekking 629 refrein Maar als er vergeving is kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen.

42 Opwekking 629 Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan, ook al zal er een litteken blijven bestaan. Want is uw liefde niet sterker dan de dood en uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

43 Opwekking 629 refrein Maar als er vergeving is kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. en de weg van herstel kan beginnen.

44 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

45 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

46 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

47 Gezang 164 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

48 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

49 Gezang 182D

50 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629: Gezang164: Gezang182D:Amen

51 Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

52 Volleybaltoernooi 2015 Alweer de 4 de editie van het interkerkelijk Volleybaltoernooi in Breda! Op zaterdag 21 november zullen de ballen weer over het net geslagen worden. Kom jij ook? Vorm een team en meld je aan via www.breda.gkv.nl. Sportieve groet, Kees Bakker, Aris Drost, Peter Kolijn


Download ppt "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Opwekking672: Efeziërs4:17 - 24 Gezang176b: Efeziërs 4:25 - 5: 2 Psalm4:2, 3 Psalm105:8, 9 Opwekking629:"

Verwante presentaties


Ads door Google