De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3/4 vmbo Bronnen van energie §15-16

Verwante presentaties


Presentatie over: "3/4 vmbo Bronnen van energie §15-16"— Transcript van de presentatie:

1 3/4 vmbo Bronnen van energie §15-16

2 Regering Peru: noodtoestand in Amazone-jungle
Het milieu van het Amazonegebied wordt bedreigd door: Volgens de Peruviaanse regering voltrekt zich in het Amazonegebied een milieuramp door jarenlange vervuiling. In het gebied liggen de productiefste olievelden van Peru. De velden worden ontgonnen door de Argentijnse oliemaatschappij Pluspetrol. De indiaanse bewoners van het gebied klagen al jaren over de vervuiling en het feit dat opeenvolgende regeringen de problemen niet hebben aangepakt. Bron: maart 2013 vervuiling ontbossing inundatie (stuwmeren) nieuwsbericht weergeven op achtergrond van krantenartikel 2

3 Grote dam, grote gevolgen
De stuwdam bij Altamira ligt in de bovenloop / middenloop / benedenloop van de Xingu . Het stuwmeer ligt bij plaats A / B stuwdam A B

4 Belo Monte dam. Een voordeel van de bouw van deze dam is
opwekken schone elektriciteit. Drie nadelige gevolgen van de bouw van deze dam zijn: groot gebied komt onder water te staan > aantasting tropisch bos gezinnen wonen hier > moeten verhuizen waterstand van de rivier wordt ontregeld > gevolg voor visstand

5 Ontbossing Vul de legenda in.

6 Ontbossing De ontbossing vindt vooral plaats voor
grootschalige landbouw. De verklaring voor het verschil in ligging van ontbost gebied vóór 1997 en erna is dat de ontbossing vanuit bewoond gebied in het zuiden plaatsvindt.

7 Kopersstaking Rio de Janeiro, maart, 2013 Steeds meer grote supermarkten in Brazilië halen vlees afkomstig van runderen afkomstig uit het Amazo-negebied uit de schappen. Ze doen dit onder druk van de milieu-organisaties en steeds kritischer klanten. Wat heeft dit krantenbericht te maken met het kaartje? Gebruik het begrip kolonisatie. Veeboeren in het Amazonegebied kappen op grote schaal bossen om er vee te kunnen laten grazen (kolonisatie). Hierdoor wordt het tropisch bos ernstig aangetast Wat vind jij van de actie van de supermarkten?

8 Protest tegen Belo Monte dam
Wie is deze protesterende vrouw? Een indiaanse vrouw uit het gebied van de Belo Monte dam. Niet iedereen protesteert tegen de komst van de dam. Welke mensen uit dit gebied profiteren van het project? Mensen die door de dam werk vinden, bijvoorbeeld bouwvakkers of technici.

9 Concurrentie om de ruimte
Deze foto laat zien dat concurrentie om de ruimte vaak gevolgd wordt door verdringing. Leg dat uit. De indiaanse bevolking protesteert tegen de aantasting van haar leefgebied door de elektriciteitsmaatschappij. Beide partijen concurreren om dezelfde ruimte. Uiteindelijk wordt de lokale bevolking verdrongen.

10 Paragraaf 16 Amazonegebied, van wereldbelang

11 Dreiging Het leven van deze Creo-indianen wordt bedreigd. Noem drie verschillende dreigingen. Kappen van tropisch bos Stuwmeren Vervuiling van water en bodem

12 Amazonegebied: natuurlijke schatkamer
Het Amazonegebied is rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Dat is mooi voor Brazilië, maar minder mooi voor het Amazonegebied. Waarom? Omdat de winning van natuurlijke hulpbronnen veel schade aan de natuurlijke omgeving toebrengt.

13 Aantasting natuur De ligging van de geplande nieuwe landbouwgebieden is veel schadelijker voor het tropisch regenwoud van de al bestaande veeteeltgebieden, omdat de nieuwe landbouw-gebieden sterk versnipperd zijn en in het hart van het tropisch regenwoud liggen.

14 Elk voordeel heeft zijn nadeel
Wat goed is voor Brazilië hoeft niet goed te zijn voor het Amazonegebied. Maak de tabel kloppend. Bepaal eerst wat in de tweede en derde kolom moet staan en daarna op welke regel. Actie Amazonegebied Brazilië Amazonegebied oliewinning vervuiling water inundatie uitbreiding landbouw meer zelfvoorzienend voor voedsel verkleining leefmilieu indianen aanleg stuwdam duurzaamheid vergroot minder van buitenland afhankelijk houtontginning dalende diversiteit inkomsten uit buitenland

15 Elk voordeel heeft zijn nadeel.
Wat goed is voor Brazilië hoeft niet goed te zijn voor het Amazonegebied. Actie Amazonegebied Brazilië Amazonegebied oliewinning minder van buitenland afhankelijk vervuiling water uitbreiding landbouw meer zelfvoorzienend voor voedsel verkleining leefmilieu indianen aanleg stuwdam duurzaamheid vergroot inundatie houtontginning inkomsten uit buitenland dalende diversiteit

16 Handvest van de Aarde Hoe zou het Earth Charter Document deze inlandse indianen kunnen beschermen tegen de aantasting van hun leefgebied? Duurzaamheid bewaken? Respecteren mensenrechten? Eerlijke wereld? Bos gebruiken, maar niet verwoesten. Indianen hebben recht op bescherming van hun leefgebied. . Zij profiteren meer van de natuurlijke hulpbronnen van hun gebied.

17 Wereldbelang? Het Amazonegebied is ook voor de rest van de wereld belangrijk, omdat: het een uniek natuurgebied is met een enorme biodiversiteit, het woud veel CO2 vastlegt.


Download ppt "3/4 vmbo Bronnen van energie §15-16"

Verwante presentaties


Ads door Google