De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burn-out Vlaamse overheid Annelies Antheunis Agentschap Overheidspersoneel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burn-out Vlaamse overheid Annelies Antheunis Agentschap Overheidspersoneel."— Transcript van de presentatie:

1

2 Burn-out Vlaamse overheid Annelies Antheunis Agentschap Overheidspersoneel

3 Wat is burn-out? Neg. aanhoudende gemoedstoestand – werk Erosie reserves nodig om te werken – Energie  uitputting – Toewijding  onverschilligheid, afstandelijkheid – Doeltreffendheid  gevoel van onbekwaamheid Ontstaan: – Geleidelijk – Kan lang onopgemerkt blijven Instandhouding door manier waarmee men er mee omgaat

4 Hoe ontstaat burn-out? Ernstige en langdurige blootstelling aan stress Zonder herstelmomenten

5 Afhankelijk van de werkomgeving kunnen er andere psychosociale risico’s een rol spelen -> ! risicoanalyse Er zijn echter wel een aantal factoren die in elke werkomgeving van belang zijn. – Werkeisen: Werkdruk Emotionele belasting Onduidelijkheid/tegenstrijdige verwachtingen Onrealistische verwachtingen – Ontbreken van hulpbronnen: Steun LG en collega’s Autonomie en inspraak Feedback Risico’s

6 Gevolgen - persoon

7

8 Gevolgen - organisatie Minder arbeidstevredenheid en organisatiebetrokkenheid Meer intentie om van job te veranderen Weinig effectief en efficiënt gedrag Meer (langdurig) ziekteverzuim

9 Burn-out in cijfers Geen zicht op aantal burn-outs Vlaamse overheid Burn-out ontstaat na ernstige en langdurige blootstelling aan stress: -> Psychisch dysfuncties belangrijke oorzaak ziekte VO -> Ziekteafwezigheidspercentage stijgt: 7,13% -> gemiddelde ziekteduur stijgt: 10,6 KD Uit algemeen onderzoek over burn-out: – 1 à 2 % consultaties huisarts – 10 à 15% vragenlijst (zelfrapportering) E.a. gegevens: zie business case => Inzetten op algemeen welzijnsbeleid: werkgebonden stress aanpakken -> zo ook burn- out!

10 Wetgeving Wijziging welzijnswet 1/9/14 – Verruiming scope – Jaarlijkse evaluatie welzijnsbeleid

11 Afhankelijk van de werkomgeving kunnen er andere psychosociale risico’s een rol spelen -> ! risicoanalyse Er zijn echter wel een aantal factoren die in elke werkomgeving van belang zijn. Aanpak burn-out: gedeelde verantwoordelijkheid -> in business case tips voor verschillende ‘actoren/rollen’ Waar kan je terecht als het misloopt Actieplan - uitgangspunten

12 Actieplan - bouwstenen 1.Algemeen welzijnsbeleid 2.Entiteiten sensibiliseren, informeren en ondersteunen bij uitbouw welzijnsbeleid binnen hun entiteit 3.Actief aanwezigheidsbeleid 4.Leiderschap 5.Gezondheid 6.Meten is weten, rapporteren is sensibiliseren 7.Opleidingsaanbod 8.Mobiliteit 9.Organisatie 10.Individuele hulpverlening

13 1. Inzetten op een algemeen welzijnsbeleid Algemene welzijnsbevorderende maatregelen verminderen automatisch ook het risico op burn-out.

14 2. Entiteiten sensibiliseren, informeren en ondersteunen bij uitbouw welzijnsbeleid binnen hun entiteit Informeren en sensibiliseren over welzijn Ondersteuning bij de uitbouw van een algemeen welzijnsbeleid – Algemeen welzijnsbeleid – Zicht krijgen op risico’s – Entiteiten stimuleren en begeleiden bij opmaak van GPP en JAP – Entiteiten inspireren – Getuigenissen – Aanspreekpunt voor vragen

15 3. Actief aanwezigheidsbeleid HR-medewerkers bouwen een aanwezigheidsbeleid uit in de entiteit – Toolbox Leidinggevende volgen afwezigheden van personeelsleden op en voeren gesprekken – Toolbox – In basisopleidingen LG over Ploeg: luik aanwezigheidsbeleid

16 4. Leiderschap Evaluatie leidinggevenden en leidend ambtenaren PLOEG-gesprekken 4 rollen Coachingstraject Zie opleidingsaanbod

17 5. Gezondheid Goede gezondheid stelt personeelsleden in staat om meer weerstand te bieden tegen werkeisen. VO wil verder inzetten op promoten gezonde levensstijl + sensibiliseren personeelsleden om verantwoordelijkheid op te nemen -> diverse initiatieven mogelijk

18 6. Meten is weten, rapporteren is sensibiliseren Een verbeterde categorisering van de ziektebeelden De verschillende cijfers rond welzijn samenbrengen en linken -> diepgaander onderzoek en begrip Risicoanalyses psychosociaal welzijn Personeelspeiling & BUE

19 7. Opleidingsaanbod Opleiding leidinggevenden: – Aanwezigheidsbeleid – Delegeren – Communiceren – Coachend leiderschap – Conflicthantering – Stress & burn-out Opleiding HR-medewerkers: – Stress & burn-out – Aanwezigheidsbeleid Opleiding teams – Steun collega’s Opleiding individuele personeelsleden: – Stress & burn-out Eerst: Infosessie stress en burn-out Nadien: technieken aanleren o Versterken copingvaardigheden o Fysieke en geestelijke ontspanningstechnieken o Timemanagement – Communicatie- en onderhandelingsvaardigheden

20 8. Aanbevelingen over mobiliteit Vraag stellen aan experts om mee na te denken over acties Verandering geeft onduidelijkheid -> ! snel en duidelijk communiceren naar personeelsleden die zich in veranderingstrajecten bevinden + veranderingsmanagement entiteiten Bij interne mobiliteit van belang om talenten, datgene wat personeelsleden goed kunnen, graag doen en belangrijk vinden als criteria voorop te stellen Positief verhaal maken van interne mobiliteit en inzetten op gedragenheid binnen de Vlaamse overheid Loopbaancoaches

21 9. Preventieve maatregelen uitbouwen op organisatieniveau Vraag stellen aan experts om mee na te denken over acties Taken en prioriteiten bepalen + realistische werkinschatting maken + goed personeelsplan Innovatieve arbeidsorganisaties & PTOW Veranderingen aan job bv. jobdesign en jobcrafting Toolbox veranderingsmanagement Intrinsieke en open organisatiecultuur stimuleren

22 10. Individuele hulpverlening Aanbod hulpverlening versterken Versterken: – Dienstverlening verschillende actoren verder op elkaar afstemmen + doorverwijzing duidelijker uitwerken – Registratiesysteem – Bemiddelende en onderhandelende rol hulpverleners wordt belangrijker: bijkomende opleiding nodig?

23 Verduidelijken - communicatie: – Idee: decentrale vertrouwenspersoon of spreekbuis als eerste lijn naar voren schuiven. Dit duidelijk communiceren naar personeelsleden?

24 Zelf aan de slag!

25 Nog vragen? Annelies Antheunis - AgO annelies.antheunis@kb.vlaanderen.be 0490 58 70 24 Lees meer op: http://www.bestuurszaken.be/welzijn-op-het-werk


Download ppt "Burn-out Vlaamse overheid Annelies Antheunis Agentschap Overheidspersoneel."

Verwante presentaties


Ads door Google