De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 van 15 Hoofdstuk 9: Zindelijk worden en zindelijkheidsstoornissen Normale ontwikkeling Kenmerken van zindelijkheidsstoornissen Adviezen voor begeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 van 15 Hoofdstuk 9: Zindelijk worden en zindelijkheidsstoornissen Normale ontwikkeling Kenmerken van zindelijkheidsstoornissen Adviezen voor begeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 1 van 15 Hoofdstuk 9: Zindelijk worden en zindelijkheidsstoornissen Normale ontwikkeling Kenmerken van zindelijkheidsstoornissen Adviezen voor begeleiding van kinderen met problemen

2 2 van 15 Vraag Welke van onderstaande uitspraken is juist? a) Een doorsnee kind wordt eerst overdag zindelijk voor urine en ontlasting – en daarna ’s nachts. b) Een doorsnee kind wordt eerst ’s nachts zindelijk voor urine en ontlasting – en daarna overdag. c) Een doorsnee kind wordt eerst ’s nachts zindelijk voor ontlasting. ’s Nachts zindelijk voor urine is het laatste wat het leert. Antwoord: c

3 3 van 15 Normale ontwikkeling van zindelijkheid Lichamelijke ontwikkeling speelt een rol. Deze verloopt in drie fasen: De reflexfase De bewustwordingsfase De beheersingsfase Echte zindelijkheid ontstaat over het algemeen als een kind competent is op 5 ontwikkelingsgebieden: Communicatieve ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Grove motorische ontwikkeling Fijne motorische ontwikkeling Cognitieve ontwikkeling

4 4 van 15 Zindelijk worden: een complexe vaardigheid Lichamelijke rijping en beheersing van spieren spelen een rol, maar ook communicatie en begrijpen

5 5 van 15 Volgorde van zindelijkheid Normale volgorde van zindelijk worden 1. ’s nachts zindelijk voor ontlasting 2. overdag zindelijk voor ontlasting 3. overdag zindelijk voor urine 4. ’s nachts zindelijk voor urine Zindelijk worden is een belangrijke ontwikkelingsopgave en geeft gevoel van triomf bij kind en ouders

6 6 van 15 Stoornissen in zindelijkheid: de vragen Bij het vaststellen van het bestaan (en de ernst) van een stoornis in zindelijkheid zijn 5 vragen van belang: Tijdstip: overdag, ’s nachts of allebei? Primair of secundair? ‘Opzettelijk’ of per ongeluk? Voor ontlasting, voor urine, of beide? Staat de stoornis op zichzelf of is deze het gevolg dan wel onderdeel van grotere problematiek?

7 7 van 15 Stoornis of niet? Eerst moeten lichamelijke oorzaken worden uitgesloten. Diagnose enuresis en encropresis: Enuresis (vanaf 5 jaar) –Alleen ’s nachts (bedplassen / enuresis nocturna) –Alleen overdag (broekplassen / enuresis diurna) –Zowel overdag als ’s nachts –Primair – nooit zindelijk geweest –Secundair – ooit zindelijk geweest Encopresis (vanaf 4 jaar) –Met obstipatie en overloop incontinentie –Zonder obstipatie en overloop incontinentie –Primair – nooit zindelijk geweest –Secundair – ooit zindelijk geweest

8 8 van 15 Differentiaaldiagnose Nogmaals: belangrijk om lichamelijke oorzaken uit te sluiten bij vermoeden van zindelijkheidsstoornis. Huisarts of kinderarts inschakelen Zij kunnen ook medicatie voorschrijven Bij enuresis het antidiuretisch hormoon (ADH) (toedienen van desmopressine). Bij encopresis laxeermiddelen.

9 9 van 15 Vraag Bij welke groep kinderen komt encopresis vaker voor? a) Bij kinderen met ADHD b) Bij kinderen met ASS c) Bij kinderen met enuresis Antwoord: b

10 10 van 15 Comorbiditeit Zindelijkheidsstoornissen komen vaker voor in combinatie met ASS en in combinatie met een verstandelijke beperking. Onduidelijk is of dit ook voor ADHD geldt. Andere psychische stoornissen kunnen de kans op zindelijkheidsproblemen vergroten, maar kunnen ook het gevolg zijn van zindelijkheidsstoornissen. Denk bijvoorbeeld aan angstproblemen.

11 11 van 15 Preventie Bij preventie van zindelijkheidsstoornissen kan de zindelijkheidskalender een rol spelen Kind mag zelf aantekenen wanneer het droog of schoon is gebleven Een beloning afspreken bij aantal dagen droog of schoon Kind leert zo zelf verantwoordelijk te zijn

12 12 van 15 Vraag Wat is een goede manier om bij een kind het bedplassen af te leren? a) Voor het slapen gaan veel laten drinken en het kind ’s nachts een paar keer goed wakker maken om het te laten plassen. b) Voor het slapen gaan weinig laten drinken en als de ouders zelf naar bed gaan het kind nog even laten plassen. c) In de slaapkamer een lampje laten branden zodat het kind zelf naar de wc kan gaan als het wakker wordt. Antwoord: a

13 13 van 15 Behandeling en preventie van zindelijkheidsstoornissen Vaak op gedragstherapeutische uitgangspunten gebaseerd Maar omdat bij een jong kind de cognitie nog niet is ontwikkeld, heeft uitleg geven of psycho-educatie niet zo veel zin. Wat wel werkt: droogbedtraining plaswekker Samenwerken met de ouders! Huis- tuin en keukenaanpak werkt vaak niet, of zelfs contra-productief Bijvoorbeeld weinig drinken, ’s nachts naar het toilet dragen. Kind leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen

14 14 van 15 Voorbeeld: de plaswekker Al bij een klein druppeltje urine gaat de wekker af Kind wordt wakker en gaat naar de wc om te plassen Kind leert zo wakker te worden bij volle blaas Eigen verantwoordelijkheid Het werkt helaas niet bij iedereen

15 15 van 15 Misverstanden Bedplassen wordt niet veroorzaakt door nachtmerries. Bedplassen komt voor in alle slaapstadia, in lichte en diepe slaap.


Download ppt "1 van 15 Hoofdstuk 9: Zindelijk worden en zindelijkheidsstoornissen Normale ontwikkeling Kenmerken van zindelijkheidsstoornissen Adviezen voor begeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google